Rekvalifikační účetní kurzy
zakonik prace 2020 †pro zacinajici aneb zacinam vracim se k personalistice
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 497 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (34)


Spisová služba u veřejnoprávních původců v praxi (listinná i elektronická forma)

2020-03-03 - Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní správě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro všechny, kdo mají na starost spisovou službu, ukládání a skartaci dokumentů. Je vhodný pro vedoucí pracovníky, ale i pro pracovníky podatelen, spisoven, administrativní pracovníky. Vhodný bude nejen pro úplné začátečníky, ale také pro ty, kteří sice již mají s vedením spisové služby zkušenost, avšak potřebují si tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální stav legislativy. * Na semináři probereme aktuální informace o způsobech vedení spisové služby v obou možných formách, mj. jak zajistit řádné přijímání dokumentů, jejich vyřizování i ukládání. Dále pak jak připravit a provést skartační řízení a vyřazováním dokumentů ze spisovny.  To vše v intencích platné legislativy týkající se různých odvětví (např. školství, zdravotnictví, účetnictví). Seminář je určen obcím a příspěvkovým organizacím zřizovaným nebo zakládaným územně samosprávnými celky. Program I. část · Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy · aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) · využití vyhlášky č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře · Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017 · zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce · dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110/2019 Sb. · tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu     II. část · Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi · příjem, evidence a označování dokumentů · podací deník, elektronický systém spisové služby · konverze dokumentů · převod dokumentu z analogové do digitální podoby · převod dokumentu z digitální do analogové podoby · změny formátů · procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení) · oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání · mimořádná situace ve spisové službě · kdy nastává, jak se postupuje · ukládání dokumentů · povinné náležitosti spisovny · pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě · spisovna jako součást elektronického systému spisové služby · pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě · spisová rozluka · reorganizace, sloučení, rušení subjektu, migrace dat     III. část · Skartační řízení · komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost) · příprava skartačního návrhu a průběh skartačního řízení · elektronické skartační řízení · archivace dokumentů a jejich předání do archivu · likvidace dokumentů   IV. část · Kontroly vedení spisové služby · příprava na ni · časté chyby   V. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPéče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení

2020-03-03 - Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku - zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku) - co vše péče řádného hospodáře zahrnuje (objektivní v. subjektivní standard)...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuJak správně udělat benchmarking firmy?

2020-03-03 - Na kurzu získáte návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu, a to na konkrétních příkladech. Dozvíte se, jak je možné metodiku benchmarkingu efektivně použít ve vlastní organizaci a sestavíte postup aplikace na vlastních procesech. * Benchmarking jako jeden z nástrojů strategického managementu je systematický proces porovnávání produktů, procesů a metod organizace s jinými relevantními organizacemi s cílem zlepšit vlastní výkonnost organizace. Rozlišujeme dva základní typy benchmarkingu: Procesní benchmarking porovnává procesy jiných relevantních organizací s cílem identifikovat možná zlepšení vlastních procesů. Benchmarking výsledků porovnává tvrdá data, jako jsou obrat, zisk, produktivita, objem produktů, fluktuace nebo např. spokojenost zákazníka. Získaná data jsou následně využitelná při plánování strategií i stanovování vlastních cílových hodnot. • co je benchmarking – příklady z domácích a zahraničních firem, • proč a kdy uskutečňovat benchmarking, • postup při aplikaci benchmarkingu, • stanovení cílů benchmarkingu, • určení hodnotících parametrů, • výběr partnerů pro benchmarking (konkurenční prostředí, nekonkurenční partneři), • sběr dat, • analýza dat, • stanovení opatření a cílů zlepšení. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNástup digitalizace - její dopady do účetnictví a daňové správy

2020-03-03 - Seminář je určen zejména účetním, ekonomům, auditorům, pracovníkům finančních a ekonomických úseků, statutárním zástupcům, daňovým poradcům a jejich asistentům. * Na semináři budete seznámeni s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat otázkami, jak lze elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v komerční sféře s klienty, dodavateli a dalšími subjekty. Obsahem semináře jsou také požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní i daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, i rizika vyplývající z používání informačních technologií.Program• konec éry papíru a nástup IT – je to realita?, • na čem pracuje a co chystá tzv. eGovernment, • formy věrohodné elektronické identifikace, včetně novinek, • používáte novou eObčanku – a víte, jak a pro jaké účely lze použít?, • digitální eIdentita a nový Portál občana – praktické ukázky, • životní cyklus písemností v elektronické podobě – ve vazbě na účetnictví a daně, • elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, jak ověřit data přes internet, • nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT, • kdy je digitální písemnost doručena a kdy hrozí neúčinnost podání?, • ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností, praktické nástroje, • jak používat e-mail, datovou schránku, elektronický podpis, • nová verze systému datových schránek – praktické ukázky, • jaká je praxe napříč EU?, • bezpečnost při využívání cloudu a bezplatného e-mailu, • vazba na GDPR/ochranu osobních údajů, • rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat jako běžný uživatel. Dotazy, diskuze, praktické návody a tipy....
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuJEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní

2020-03-04 - Cíl: * Naučit se techniky účinného jednání s lidmi * Schopnost analyzovat konfliktní situace a zvolit nejlepší strategie * Schopnost rozpoznat konfliktní typy * Získat dovednost vést obtížné rozhovory Obsah: 1. den * Role liniového manažera, mistra v moderní organizaci * Komunikační dovednost jako základní nástroj úspěchu v práci s lidm...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPrávo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

2020-03-04 - - Právní základy potřebné pro bezproblémovou práci v realitách - Smlouvy uzavírané v souvislosti s realitní činností - Jakým právním aspektům (a proč) je vhodné věnovat pozornost Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne právní základy nezbytné pro bezproblémovou práci v souvislosti s realitní činností. Dále umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je při provozování realitní činnosti zapotřebí věnovat zvlášt...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzuWindows Server 2008 - Active Directory a pokročilá správa

2020-03-04 - Kurz je zaměřen na pokročilé využití služeb Active Directory a nativních nástrojů serveru pro centrální administraci větší či složitější sítě. Součástí kurzu je i problematika Terminal (RDS) Serveru. * Kurz je zaměřen na pokročilé využití služeb Active Directory a nativních nástrojů serveru pro centrální administraci větší či složitější sítě. Součástí kurzu je i problematika Terminal (RDS) Serveru. Active Directory I.: Domain Services   Active Directory I.: Domain Services   Active Directory II.: Rozšířené služby   Pokročilá správa DNS   Pokročilé souborové a tiskové služby   Terminálový server (TS, nověji RDS)   Znalost běžné správy Windows Serveru 2003/2008....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuExcel grafy

2020-03-04 - Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí s různými typy grafů, jejich využitím v praxi a s možnostmi formátování. Naučí se používat pokročilé funkce jako spojnici trendů nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel grafy se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel grafy probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel grafy je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel grafy objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel grafy se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Excel grafy jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základní vytvoření grafu vytvoření grafu   přepnutí orientace řádků a sloupců   formátování grafu   pojmenování grafu a jeho součástí     Typy grafů sloupcový a pruhový   spojnicový a XY bodový graf   povrchový graf (3D zobrazení)   prostorový graf   výsečový graf   prstencový a bublinový graf   burzovní graf     Grafy v buňkách vytváření a editace grafů   typy grafů     Pokročilé úpravy grafu složitější formátování grafu   přidání další řady do grafu   změna velikosti datové řady   změna typu grafu   vedlejší osa Y (přidání druhé osy do grafu)   skládané grafy   přidání (odebrání) některých prvků grafu.     Vložení grafu do jiných aplikací graf převedený do obrázku   propojený graf s původními daty v MS Excel   nepropojený graf s původními daty v MS Excel     Vkládání tvarů a obrázků do grafu přidání tvarů   úprava tvarů   přesouvání rozmisťování tvarů     Spojnice trendu a chybové úsečky přidání spojnice trendu   použití chybových úseček   vynášecí čáry     Speciální typy grafů dynamický graf   automaticky doplňující se graf   &nbs...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzuWindows Server 2016 - Pokročilá správa, Hyper-V a vysoká dostupnost

2020-03-04 - Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover clusteru. Součástí školení je také seznámení s nasazením síťové distribuce zátěže (Network Load Balancing). * Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover clusteru. Součástí školení je také seznámení s nasazením síťové distribuce zátěže (Network Load Balancing). Instalace a konfigurace Hyper-V a virtuálních stanic   Instalace a konfigurace Hyper-V a virtuálních stanic   Nasazení a správa Windows Serveru a Hyper-V kontejnerů   Zajištění vysoké dostupnosti a obnovy v případě výpadku   Nasazení a správa failover clusteru   Nasazení failover clusteru za pomoci Hyper-V   Nutná znalost základů správy Windows Server...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuTechnický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

2020-03-04 - Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod, ČKA 2 body. Seminář je určen: všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investo...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPrůvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)

2020-03-04 - Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlouvy? - může věřiteli poskytnout plnění někdo jiný než dlužník? - kdy je splnění vadné? - jaké zná zákoník vady a proč je důležité je znát? - jaká zákoník st...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuObchodní smlouvy v praxi – uzavírání smluv pro podnikatele a manažery - Smluvní právo - specifika závazkových vztahů pro podnikatele a manažery

2020-03-04 - Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifické postavení podnikatelů v závazkových vztazích, jako např. přísnější požadavky kladené na podnikatele, vztah podnikatele a spotřebitele, jakož i obchodní zvyklosti. Je užitečné mít přehled o to...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuVYPLŇOVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ V PRAXI

2020-03-04 - Správné vyplnění a podání Jednotného správního dokladu [JSD] vás ušetří zbytečných komplikací, šetří váš čas i peníze! Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly vyplňování celních prohlášení v písemné i elektronické podobě....
SEMIS spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzuJednatel společnosti s ručením omezeným - Práva a povinnosti statutárního orgánu

2020-03-05 - Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele společnosti s ručením omezeným reflektující zavedení nového občan...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuTrestní odpovědnost právnických osob

2020-03-05 - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor činnosti. Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátního compliance a interních předpisů směřujících k předcházení páchání trestné činnosti společností. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokát Štěpán Lata. * Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor činnosti. Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátního compliance a interních předpisů směřujících k předcházení páchání trestné činnosti společností. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokát Štěpán Lata. Právní úprava   Právní úprava   Základy úpravy   AML   Předcházení páchání protiprávní činnosti společností   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 497 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (34)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde