Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 542 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (37)


POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci

2018-09-24 - Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Podmínky vzniku práva na dovolenou * Délka dovolené * Výpočet dovolené * Pravidla poskytování dovolené * Čerpání dovolené * Převádění dovolené * Krácení dovolené a náhrady mzdy při čerpání dovolené * Přestávky na jídlo a oddech * Odpočinek mezi dvěma směnami * Svátky a jejich dopad na pracovní směny a odměňování * Odpočinek v týdnu * Evidence pracovní doby Metody výuky: Výklad, příklady z praxe, praktická cvičení. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPrávo a právní problematika smluv v IT

2018-09-24 - Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit jejich právní podstatu. Tím je budeme umět číst, ptát se, proč některá ustanovení chybí, která ujednání jsou za hranicí únosného rizika a nesplňují naše očekávání. Přijďte se informovat a získat praktické dovednosti, které vám v životě ušetří zklamání či finanční ztrátu. * Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit jejich právní podstatu. Tím je budeme umět číst, ptát se, proč některá ustanovení chybí, která ujednání jsou za hranicí únosného rizika a nesplňují naše očekávání. Přijďte se informovat a získat praktické dovednosti, které vám v životě ušetří zklamání či finanční ztrátu. Autorské právo   Autorské právo   Smluvní úprava – vytvoření počítačového programu (náležitosti smluv, náměty na dobrou smlouvu)   Smluvní úprava – nakládání s počítačovým programem, „prodej“ počítačového programu (náležitosti smluv, náměty na dobrou smlouvu)   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

2018-09-24 - Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek. Seminář slouží rovněž jako příprava zejména pro kurz „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2DENNÍ“. Cíl: Poskytnout základní orientaci v oblasti, používaných pojmech a základních postupech tak, aby jeho absolventi byli dále schopni v případě zájmu navázat dalšími, běžnými kurzy k veřejným zakázkám, v nichž nemůže být těmto základním otázkám věnována tak velká pozornost. Obsah: * Co jsou veřejné zakázky a k čemu slouží? Zákonná úprava v EU a ČR, účel a cíle zákona o zadávání veřejných zakázek * Základní pojmy (veřejná zakázka, zadavatel, dodavatel, účastník, předpokládaná hodnota, základní zásady a další) * Základní seznámení se zadávacími řízeními a postupy v nich (zejm. zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, veřejné zakázky malého rozsahu) * Zadávací dokumentace – základní informace, jak ji napsat a kde ji najít? * Kvalifikace – základní informace, jak ji stanovit a jak ji prokázat? * Jak podat správně nabídku * Opravné prostředky – námitky a přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuMicrosoft Word – formátování a úpravy právních dokumentů

2018-09-24 - Zaměření kurzu: Formální (nikoli obsahové) zpracování dokumentů právního charakteru. Formátování právních dokumentů a tvorba šablon. Triky pro opravu nesprávně formátovaného dokumentu. Tipy pro realizaci paralelních překladů. Provádění revizí, včetně řešení některých problematických situací. Během kurzu jsou používány různé vzorové právní dokumenty. V kurzu nejde o výklad jednotlivých nástrojů Word, ale o aplikaci vždy několika potřebných nástrojů při řešení konkrétních problémů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: Mírně pokročilé znalosti práce v aplikaci Microsoft Word. Pokročilá témata budou podrobně vyložena. Program kurzu: Formátování a úpravy právních dokumentů Paralelní překlady dokumentů Tvorba šablon pro právní dokumenty Revize dokumentů Archivace elektronického dokumentu Ukládání elektronického dokumentu Autorizovaná konverze Povinnosti archivace plynoucí z právních předpisů Skartace ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu20697-2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředí

2018-09-24 - Předpokládané znalosti Znalosti na úrovní předchozího kurzu 20697-1   Zaměření kurzu Tento kurz je určen pro správce, kteří zavádějí a spravují zařízení s operačním systémem Windows 10 ve středních a větších firmách   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       # Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace Tento kurz je součástí přípravy na zkoušku 70-697 Windows 10 Configuring  (společně s kurzem 20697-1)   Module 1: Managing Desktops and Devices in an Enterprise Environment Managing Windows 10 in the Enterprise   Managing a Mobile Workforce   Supporting Devices in the Enterprise   Extending IT Management and Services to the Cloud   Module 2: Deploying Windows 10 Enterprise Desktops Overview of Windows 10 Enterprise Deployment   Customizing Enterprise Desktop Deployments   Deploying Windows 10 by Using the Microsoft Deployment Toolkit   Maintaining a Windows 10 Installation   Managing Volume License Activation for Windows 10   Module 3: Managing User Profiles and User State Virtualization Managing User Profile and User State   Implementing User State Virtualization by Using Group Policy   Configuring User Experience Virtualization   Managing User State Migration   Module 4: Managing Windows 10 Sign-In and Identity Overview of Enterprise Identity   Planning for Cloud Identity Integration   Module 5: Managing Desktop and Application Settings by Using Group Policy Managing Group Policy Objects   Configuring Enterprise Desktops Using Group Policy   Overview of Group Policy Preferences   Module 6: Managing Data Access for Windows-based De...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuNakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.

2018-09-24 - Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem seminářů je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb. po jeho novele. Seminář bude zaměřen primárně na charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka, způsoby výkonu jeho vlastnických práv, věcná břemena, pohledávky a nejčastější chyby ve smlouvách. Cílovou skupinou seminářů jsou především pracovníci nejen státních orgánů, ale i dalších subjektům, kteří se chtějí zorientovat v právní úpravě zákona o ma...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuKompletní správa JIRA

2018-09-24 - Jiru si lze přizpůsobit pro řadu procesů, ale ze začátku může její nastavování působit složitě. K ujasnění všeho potřebného slouží tento kurs: dozvíte se, jak ovládat Jiru z pohledu jak aplikačního, tak systémového administrátora a na co si během nastavování dát pozor. Seminář vás naučí, jak konfigurovat projekt tak, aby splňoval všechny business požadavky a jak na Jiru z hlediska systémového nastavení a optimalizace výkonu. Cílová skupina Kurs je určen pro zku...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí

2018-09-24 - Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2018. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. * • vznik pracovního poměru – pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá, • změny pracovního poměru – převedení, pracovní cesta, přeložení, • skončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné, • dohoda o provedení práce, • dohoda o pracovní činnosti, • pracovní doba a její rozvržení a evidence, práce přesčas, • doba odpočinku, • mzda, plat a odměna z dohody, • minimální a zaručená mzda, zákonné příplatky, • překážky v práci na straně zaměstnance, • překážky v práci na straně zaměstnavatele, • dovolená, její druhy, výměra a čerpání, • odpovědnost zaměstnance za škodu, • odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

2018-09-24 - Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů - přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem * jednání za společnost - nedodržení způsobu zastupování a dodatečné schválení takového jednání - přičitatelnost vědomí jednajících / dalších osob o právně významných skutečnostech společnosti * valná hromada - působnost, svolání, průběh - rozhodování mimo zasedání (včetně změn společenské smlouvy), potíže spojené s dodatečným hlasováním v SRO - napadení platnosti usnesení u soudu * postavení člena voleného orgánu - smlouva o výkonu funkce - souběh funkce a pracovního poměru - odměňování vs. náhrada nákladů spojených s výkonem funkce - odstoupení z funkce - péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení - právo na informace jednotlivého člena bez rozhodnutí orgánu - povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS * podíl / akcie a dispozice s nimi - druh podílu / akcie (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv) - praktické problémy při převodech podílů / akcií (odpovědnost za vady týkající se závodu společnosti; garance účetní závěrky – pojem, druhy, význam) * majetková a finanční struktura společnosti - příplatky do vlastního kapitálu - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně využitelnosti účetní závěrky déle než šest měsíců od závěrkového dne) - výplata záloh a navazující praktické nesnáze - vypořádací podíl a jeho výplata * další aktuální otázky ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

2018-09-24 - Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.   Kurz je určený především zaměstnancům HR, kteří již mají se Zákoníkem práce zkušenosti a potřebují získat ucelený přehled. Po začínající personalisty nebo zaměstnance, kteří o Zákoníku práce potřebují základní znalosti, je určený kurz Pracovní právo (nejen) pro manažery. Kurz je určen: účastníkům kurzu Pracovní právo (nejen) pro manažery   pracovníkům HR oddělení   personalistům   jednatelům a majitelům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu platném k datu konání kurzu   detailně se seznámíte s pracovněprávními vztahy z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance   zorientujete se ve změnách týkajících se pracovního poměru a odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance   vyzkoušíte si modelové situace na praktických příkladech   seznámíte se s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR ve věcech pracovněprávních     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuPoskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018

2018-09-25 - Seznámení s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 • co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu, • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb., • nový proces poskytování dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018, • pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, • oblasti státní dotační politiky v roce 2018 a 2019, • pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, • žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci, • obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: - výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, - bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj., • orgány, které mohou kontrolovat dotace, • přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, • jaké má možnosti kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly, • trestné činy při poskytnutí a použití dotací....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuŽivnostenský zákon - aktuality a praxe

2018-09-25 - Číslo akreditovaného kurzu: Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe - AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu? Toto Vás v našem kurzu akreditovaném MV nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (ž...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech od 1.7.2018

2018-09-25 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-366 - 2016, název akreditace:Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Akreditace: MV Dnem 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zásadní Novela zákona o občanských průkazech. Tato novela umožní úřadům plošné vydávání průkazů s identifikačním certifikátem a kontaktním čipem zdarma. Občané budou mít ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky

2018-09-25 - Základní tématické okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách * Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech * Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení * Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů, kteří se stávají zadavateli ad hoc * Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů * Druhy zadávacích řízení a základní pravidla postupu * Výběr dodavatele na základě posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek, kombinace * Obrana dodavatelů ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuOdstraňování černých staveb po novele stavebního zákona

2018-09-25 - Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ certifikátem autorizovaného inspektora) * Zjištění nepovolené stavby a zákazová rozhodnutí * Oprávnění stavebního úřadu k zajištění důkazů * Nejčastější procesní otázky v řízení o odstranění stavby (např. neúplná žádost o dodatečné povolení, popírání vlastnického práva ke stavbě) * Možné výsledky řízení (dodatečné či opakované stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby nebo rozhodnutí, jímž se odstranění stavby nenařizuje) * Nejčastější potíže s výkonem pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby * Nepovolené stavby v judikatuře českých soudů * Nepovolené stavby v praxi veřejného ochránce práv * Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 542 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (37)
[?]
 
Novinky & Aktuality

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

Mzdy
mzdy | 2018-06-29 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde