Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 489 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (33)


Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu

2019-03-21 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. Víme o všech povinnost...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuAutodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor

2019-03-21 - Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault.  Poskytuje úvod do aplikace Autodesk Vault a zaměřuje se na funkce Autodesk Vault pro správu souborů a projektů s aplikací Autodesk Inventor z pohledu uživatele....
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuStavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi - LESNÍ HOTEL, 2+1 zdarma!

2019-03-21 - Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Naši nabídku rozšiřujeme o 2 denní seminář týkající se stavebního zákona a jeho aktuální související judikatury s lektorkou Dr. Janou Řezníčkovou. Seminář se uskuteční v konferenčním resortu Lesní Lázně – Le...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuStavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního zákona

2019-03-21 - Poslední velká novela stavebního zákona zavedla zcela nové principy do povolovacích procesů. Vedle nového společného řízení je možno vést územní či společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, na což jsou navázány změny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Se snahou zjednodušit procesy došlo k výrazným změnám na úseku kolaudace staveb. S novým pojetím společného řízení úzce souvisejí změny týkající se dotčených orgánů. Mimo uvedené došlo k výrazné novelizaci prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Procesy podle stavebního zákona jsou provázány též se zákonem o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který byl mimo jiné novelizován zákonem č. 169/2018 Sb. Uvedené změny vyvolaly některé problémy a nejasnosti v praxi. Změny provedené poslední novelou úzce souvisí s aplikací nenovelizovaných ustanovení. Tyto aplikační problémy je zapotřebí překonat podrobnými výkladovými stanovisky, kte * • majetkoprávní záležitosti v procesech podle stavebního zákona, • závazná stanoviska dotčených orgánů, • orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, • navazující řízení a proces EIA, • záměry nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas, • územní řízení, • územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • společné řízení, • společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, • záměry u kterých postačí ohlášení, • stavební řízení, • změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka, • užívání staveb, • dodatečné povolení „černých staveb“. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPřestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu

2019-03-21 - Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář se soudcem Nejvyššího správního soudu Mgr. Ondřejem Mrákotou, který Vás provede kurzem a představí Vám aktuální judikaturu k problematice přestupků ve stavební oblasti. Lektor se bude věnovat nejen přestupkům dle z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, jako takovým; bude také probrána problematika zániku odpovědnosti za přestupek, řízení o přestupcích, vymezení skutku, dokazování, uklád...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuSlužební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi

2019-03-21 - Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům opro...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuStavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

2019-03-21 - Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPoskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?

2019-03-21 - Program semináře: * Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) podle zákona č. 106 - 1999 Sb. * Omezení přístupu k informacím podle zákona č. 106 - 1999 Sb., důvody obligatorní a fakultativní, sporné a aktuální otázky (práva dotč...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPožadavky normy ISO 14001

2019-03-21 - Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a nastínit, jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příklade...
QC Group, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuSprávní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS

2019-03-22 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV : Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přináší do českého řízení o přestupcích a správních deliktech mnohé zásadní změny. Účelem této přednášky, pojaté diskusní formou, bude...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuJak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi

2019-03-22 - Pro všechny úrovně Určeno pro Zaměstnance v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří postupují dle kontrolního řádu, nebo zájemce z řad příjemců dotací....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o kontrole (kontrolní řád)

2019-03-22 - Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověření ke kontrole, - zahájení kontroly, - práva a povinnosti kontrolujících, - protokol o kontrole a námitky proti němu,...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuExcel základní

2019-03-25 - Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat informace v rozsáhlých tabulkách a rychle se v nich pohybovat. Posluchači se také seznámí s možnostmi nastavení tisku. * Kurz Excel základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Excel základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základní pojmy Microsoft Excel popis prostředí Microsoft Excel   karta SOUBOR - ukládání a otevírání souborů   sešit, list, buňka a její adresa   pohyb po buňkách, označení buněk   obsah a změna obsahu buňky   změna výšky a šířky řádků a sloupců   kopírování obsahu buněk   klávesové zkratky pro usnadnění práce   stavová nápověda   nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit     Formátování tabulek formátování textu, náhled formátu   zarovnávání textu   slučování buněk a zalomení textu   formát čísla   ohraničení   vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců   skrytí a zobrazení řádků a sloupců   kopírování formátů     Vzorce základní matematické operace   úprava vzorce   rychlá kontrola vzorce   kopírování a přesouvání vzorců   relativní a absolutní adresace buněk ($A$1)     Funkce použití základních funkcí a jejich zobrazení v řádku vzorců   zadání funkce v buňce   úpravy vzorců s funkcemi     Grafy automatický formát grafu - doporučené grafy   základní typy grafů   vytvoření a úprava grafu     Práce s rozsáhlými tabulkami základní pojmy   ukotvení příček   seřazení dat podle hodnoty nebo formátu   automatický filtr     Tisk v Microsoft Excel náhled   nastavení okrajů, umístění na stránce   možnosti tisku   oblast tisku   opakování hlavičky na...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzu20341: Nasazení a správa Microsoft Exchange Server 2013 (Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013)

2019-03-25 - Předpokládané znalosti Zkušenosti s Windows Server vč. Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server® 2012Zkušenosti s Active Directory® Domain Services (AD DS) a DNS Zkušenosti s certifikáty, včetně PKI certifikátů Zaměření kurzu Kurz je určen správcům poštovních služeb v podnikovém prostř...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuMOC20742 - Windows Server 2016 - správa účtů Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS

2019-03-25 - Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD FS a řízení přístupu a ochranou proti úniku informací pomocí AD RMS a chtějí se dozvědět několik základních informací o AD CS.   Cílová skupina Tento kurz je primárně určen pro stávající IT profesionály, kteří mají některé znalosti a zkušenosti AD DS a kteří se snaží rozvíjet znalosti o technologiích identifikace a přístupu v systému ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 489 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (33)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde