aliaves-co-a-s- Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Aliaves Co., a.s.
Rekvalifikační kurzy, školení a semináře


Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU? jaký druh práce může školy s ředitelem sjednat? Mimořádné odměny může si ředitel školy vyplatit odměny z tzv. doplňkové činnosti? zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a násle...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPersonalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO)

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-226 - 2014, Název akreditace: Personalistika příspěvkových organizací ÚSC Akreditace: MV : Jedná se o zcela zásadní změny: v otázkách možnosti, zda může ředitel PO uzavřít DPP či DPČ sám se sebou, když mu ji předem schválí jeho zřizovatel a jedná se o peníze, které PO získala v rámci doplňkové činno...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuVýpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM II. díl - POKRAČOVÁNÍ ZE DNE 16.10.

Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : !UPOZORNĚNÍ: JEDNÁ SE O POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘE ZE DNE 16.10.2019! Výpočet SJM disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení (Mgr. Michal Králík, Ph.D.) SJM v dědictví (JUDr. Ljubomír Drápal) SJM v insolvenci (Mgr. Hynek Zoubek) ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. Víme o všech povinnost...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Akreditace: MV : Obsah: Právo na informace vs. právo na ochranu osobnosti Zaměstnanec, jehož plat či odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr j...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuOpatrovnictví - nejpalčivější témata

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-344 - 2016 Veřejné opatrovnictví Akreditace: MV : 1. DEN: MAJETEK OPATROVANCE POD SPRÁVOU VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA, aneb jak řešit dluhy a účty správně Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem * schopnost rozhodovat a jednat * jak odhadnout možnou n...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAsertivita a řízení zaměstnanců - akreditace MV

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2017 Akreditace: MV : V době nedostatku pracovních sil jsou velkou konkurenční výhodou podmínky, které zaměstnancům připravíme. Ukážeme si praktické tipy, jak i s malými náklady přispět ke spokojenosti zaměstnanců a jak poznat, že se něco děje a zaměstnanci uvažují (byť skrytě) o výpovědi. Obsah seminář...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuDomácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti, 2+1 zdarma!

Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV : Cílem konference je seznámit účastníky s fenoménem domácího násilí, popsat jeho základní formy, projevy a znaky, následky a možnosti řešení. Konference si dále klade za cíl seznámit účastníky s dopadem, jaký má domácí násilí na d...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKyberšikana ve školství, 2+1 zdarma!

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-201 - 2016, Název akreditace: Zákon o kybernetické bezpečnosti Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství z pohledu pedagoga, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení. Dvoudenní kurz provede účastníky různými formami kyberšikany, k...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýběrové řízení - Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti,kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnání, 2+1 zdarma!

Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Personalista, ale i jiný pracovník, který vybírá do svého úřadu nové zaměstnance, si chce být 100% jistý, že vybral správně. V rámci našeho portfolia seminářů si Vás dovolujeme pozvat na seminář Výběrové řízení – Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti, kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnání . Zkušená grafoložka s Vámi procvičí praktické grafologické techniky, které Vám můžou pomoci s výběrem toho správného zaměstnance. Dnes se již...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVzdělávání – příležitost pro budování prosperity České republiky

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Hlavními tématy budou: Rizika zvyšování rozdílů mezi kraji v oblasti vzdělávání a sociální problematiky, zahraniční přístupy při řešení krajových disparit, doporučení pro Českou republiku Krajské rozdíly pohledem dat České školní inspekce Využití potenciálu evropských fondů pro snižování krajských rozdílů v oblasti vzdělávání Příležitosti krajské politiky v oblasti podpory vzdělávání ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSprávní řád paragraf po paragrafu

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názorným ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy ved...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUStavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi

Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Počátkem loňského roku nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSystémová podjatost se soudcem NSS

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Víte, že ke vzniku pochybností o nepodjatosti by musela k poměru mezi úředníkem a správním orgánem přistoupit ještě další skutečnost, např. důvodná obava z ovlivňování úředníka ze strany jeho zaměstnavatele (v daném konkrétním případě) – viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. prosince 2004, č. j. 2 As 21/2004-67. Víte, že nestrannost při rozhodování nelze vnímat jen subjektivně (ze strany účastníka řízení či samotného úředníka),...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-669 - 2017, Název akreditace: Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Akreditace: MV : Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUTemná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus

Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0656-PC, Název akreditace: Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci a mezi manažery. Temná trojice (dark triad) je kombinace těchto stavů. Obsah semináře : Temná trojice (neúplná ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPodílové spoluvlastnictví

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : - právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS; * principy správy; * přechodná ustanovení; * institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní * určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem; * institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti; * vypořádání spoluvlastnictví; * zrušení spoluvlastnictví; * o...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSJM 1.díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014 právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1. lednu 2014, ale vzniklého před 1. lednem 2014 procesní způsoby rozhodování o vypořádání společného jmění manželů (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodování rozhodcem) oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů společné jmění manželů a důka...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSJM 2.díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM : Seminář tematicky navazuje na seminář dne 4.2.2020 Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu konaném v Praze viz.: http:// /vzdelavani/kurz/3946 Obsah: * disparita podílů; * odklony peněz; * rozhodování o náhradě nákladů řízení. ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Seminář tématicky navazuje na seminář dne 10.9.2019 Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu . viz.: http://www. /vzdelavani/kurz/3725 ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů najdete na partnerském serveru SKOLENI-KURZY.EU : Aliaves Co., a.s.
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde