aliaves-co-a-s- Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Aliaves Co., a.s.
Rekvalifikační kurzy, školení a semináře


Oblast pracovněprávních a služebněprávních vztahů v judikatuře a praxi

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018 Akreditace: MV : První den – 21.8. 2019: JUDr. Zdeněk Novotný Náhrada škody ve služebněprávních a pracovněprávních vztazích Prvního dne se z výkladu JUDr. Zdeňka Novotného dozvíte, v jakých případech dle zákoníku práce (zákona o státní službě) odpovídají zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci za škodu, a...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. Víme o všech povinnost...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýpočet SJM a všechny společné operace spojených se SJM

Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Výpočet SJM disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení (Mgr. Michal Králík, Ph.D.) SJM v dědictví (JUDr. Ljubomír Drápal) SJM v insolvenci (Mgr. Hynek Zoubek) ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Akreditace: MV : Obsah: Právo na informace vs. právo na ochranu osobnosti Zaměstnanec, jehož plat či odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr j...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuOpatrovnictví - nejpalčivější témata

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-344 - 2016 Veřejné opatrovnictví Akreditace: MV : Přijeďte se odreagovat a odpočinout si od všedních školících místností a chlebíčků na seminářích. Po seminářích je v lázních možnost objednání masáží, kosmetiky a jiných příjemných procedur, kterými se můžete uvolnit před návratem zpět do kanceláře. 1. DEN: ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Ovládání obecných pravidel stolování, díky kterým nebudete v restauraci za burana, by mělo patřit k základní výbavě každého představeného, všech šéfů protokolu a taktéž úspěšných politiků. Umění držet správně příbor, správně si objednat (a vybrat společensky vhodné jídlo), vědět co s rukama a ubrouskem, to jsou ctnosti, které ocení každá zahraniční návštěva, kolega z jiného úřadu či významný obchodní partner. Cílem semináře je přiblížit v ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAsertivita a řízení zaměstnanců - akreditace MV

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2017 Akreditace: MV : V době nedostatku pracovních sil jsou velkou konkurenční výhodou podmínky, které zaměstnancům připravíme. Ukážeme si praktické tipy, jak i s malými náklady přispět ke spokojenosti zaměstnanců a jak poznat, že se něco děje a zaměstnanci uvažují (byť skrytě) o výpovědi. Obsah seminář...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuJak řešit nedostatek a kvalitu zaměstnanců

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : V roce 2018 změnilo svou práci 48 % Čechů. Nejčastějším důvodem není nespokojenost se mzdou, ale vztahy. Obsah semináře: * Hlavní příčiny odchodu zaměstnanců (šéf, špatné vztahy na pracovišti, osobní důvody ..) * Jak si udržet klíčové zaměstnance & jejich motivace * Základní pravidla náboru nových zaměstnanců * Proces správné adaptace nového zaměstnance – máme nastavenu adaptaci v soulad...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční kontrola 2020

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: MV : Seznámíme Vás se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář Vám ve své metodické části přiblíží praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe. Seminářem Vás provedou zkušení odborníci ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPřestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění novelizací a praktických příkladů

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Akreditace: MV : Cílem akreditovaného semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých částí a v komparaci se starou právní úpravou. Lektor se zaměřuje na vysvětlení ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSprávní řád paragraf po paragrafu včetně praktických příkladů a související judikatury

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Cílem akreditovaného dvoudenního semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názorným ukázkami jejich ap...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUManažerské dovednosti

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Jste úspěšní ve svém oboru a dostali jste příležitost fungovat na manažerské pozici? Pak asi budete muset spoustu věcí ve svém fungování změnit. Ukážeme si základy psychologie ve vedení lidí a to, že manažer musí být dobrý psycholog. Obsah: * Osobnost manažera * Efektivita práce úspěšného manažera * Techniky manažerské komunikace * Vedení lidí a typologie * Vedení obtížných ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUManažerské řízení advokátní kanceláře

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Právníci jsou silné a leckdy komplikované osobnosti. A vedení týmu advokátní kanceláře má svoje specifika. Ladislav Koubek je vzděláním právník a psycholog a dlouhodobě se zabývá vedením manažerských programů. Společně si ukážeme, jak nastavit systém řízení v advokátní kanceláři. Obsah: * Zásady manažerského plánování a organizace práce v advokátní kanceláři * Vedení lidí a typologie zaměstnanců * Pr...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVeřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019-lektor je hlavním autorem zákona

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV : V rámci naší nabídky Vám představujeme 2 denní kurz se spoluautorem zákona o zadávání veřejných zakázek. Cílem semináře je seznámení s obsahem zákona o zadávání veřejných zakázek a s veřejnými zakázkami jako ta...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuRodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC - Rodinné právo v procesních souvislostech (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV) Akreditace: MV MPSV : Naši nabídku rozšiřujeme o 2 denní seminář s JUDr. Renátou Šínovou, která je exkluzivní odbornicí na rodinné právo v ČR. Seminář se uskut...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýběrové řízení - Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti,kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnání

Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Personalista, ale i jiný pracovník, který vybírá do svého úřadu nové zaměstnance, si chce být 100% jistý, že vybral správně. V rámci našeho portfolia seminářů si Vás dovolujeme pozvat na seminář Výběrové řízení – Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti, kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnání . Zkušená grafoložka s Vámi procvičí praktické grafologické techniky, které Vám můžou pomoci s výběrem toho správného zaměstnance. Dnes se již...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDopady eIDAS a GDPR na výkon spisové služby v praxi

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV : Jak je to s autenticitou dokumentů v digitální podobě? Jak zabezpečit důvěryhodnost dokumentů, které jsou v digitální podobě? Jak je to nyní s legislativou pro archivnictví a spisovou službu? Co přináší eIDAS...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUStavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi

Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Počátkem loňského roku nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-669 - 2017, Název akreditace: Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Akreditace: MV : Seminář akreditovaný Ministerstvem vnitra přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředko...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUTemná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus

Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0656-PC, Název akreditace: Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci a mezi manažery. Temná trojice (dark triad) je kombinace těchto stavů. Obsah semináře : Temná trojice (neúplná ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů najdete na partnerském serveru SKOLENI-KURZY.EU : Aliaves Co., a.s.
 
Novinky & Aktuality

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde