personalni-a-mzdova-problematika-v-praxi-roku-2020 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Krotitelé času - Time management pro každý den
... 24.02.2020 Brno  ... Top Vision

Event Management od A do Z - Jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
... 27.02.2020 Praha 1  ... Top Vision

Stress and Life Management - Jen 6 kroků vás dělí od výkonu a zdraví
... 10.03.2020 Brno  ... Top Vision

Timemanagement
... 11.03.2020 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

HAPPINESS MANAGEMENT, spokojený zaměstnanec = úspěšná firma
... 12.03.2020 Praha  ... Studio W

Event Management od A do Z - Jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
... 16.03.2020 Brno  ... Top Vision

Krotitelé času - Time management pro každý den
... 26.03.2020 Praha 1  ... Top Vision


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (1. VOX a.s.)


Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2020. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů. * Zákoník práce v roce 2020: Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2020 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2020: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • ukázky výpočtů srážek. Zdravotní pojištění 2020: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2020 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie. Pojistné na sociální zabezpečení 2020: Změna – maximální vyměřovací základ • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení • výše sazeb pojistného • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • nové výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění • dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Nemocenské pojištění v roce 2020: Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek • rozhodné období v roce 2020 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné, praktické poznatky s touto dávkou – vazba do zákoníku práce. Kdy a za ...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 2.390 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 2.892 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020


Určeno pro ...

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.


Přednáší ...


Zdeněk Křížek
specialista na mzdovou a personální problematiku


Program (obsah kurzu/studia) ...


Zákoník práce v roce 2020:
Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2020 – pojmy minimální a zaručená mzda
nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2020:
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky
povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky, určení jednotlivých třetin
vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
ukázky výpočtů srážek.
Zdravotní pojištění 2020:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
minimální vyměřovací základ 2020 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu
odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
Pojistné na sociální zabezpečení 2020:
Změna – maximální vyměřovací základ
započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
zákon o provádění sociálního zabezpečení
výše sazeb pojistného
sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného
nové výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění
osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění
dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ.
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
nové redukční hranice
komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
karenční doba a její zrušení
porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
Nemocenské pojištění v roce 2020:
Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek
rozhodné období v roce 2020
kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné, praktické poznatky s touto dávkou – vazba do zákoníku práce. Kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné. Nové částky rozhodného příjmu u malého rozsahu. Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2020.
Důchodové pojištění – změny 2020:
Podmínky nároku na důchody
splnění odpracované doby
předčasný starobní důchod
předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2019 a v roce 2020 – porovnání. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2020.
Daň ze závislé činnosti v roce změny 2020:
Slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění od 2020. Příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně.
Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.


Další informace pro rok 2020:
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2020
aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – praktické zkušenosti lektora „z terénu“.


Diskuze, odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu/školení


Zákoník práce v roce 2020:
Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2020 – pojmy minimální a zaručená mzda
nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2020:
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky
povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky, určení jednotlivých třetin
vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
ukázky výpočtů srážek.
Zdravotní pojištění 2020:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
minimální vyměřovací základ 2020 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu
odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
Pojistné na sociální zabezpečení 2020:
Změna – maximální vyměřovací základ
započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
zákon o provádění sociálního zabezpečení
výše sazeb pojistného
sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného
nové výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění
osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění
dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ.
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
nové redukční hranice
komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
karenční doba a její zrušení
porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
Nemocenské pojištění v roce 2020:
Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek
rozhodné období v roce 2020
kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné, praktické poznatky s touto dávkou – vazba do zákoníku práce. Kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné. Nové částky rozhodného příjmu u malého rozsahu. Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2020.
Důchodové pojištění – změny 2020:
Podmínky nároku na důchody
splnění odpracované doby
předčasný starobní důchod
předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2019 a v roce 2020 – porovnání. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2020.
Daň ze závislé činnosti v roce změny 2020:
Slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění od 2020. Příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně.
Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.


Další informace pro rok 2020:
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2020
aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – praktické zkušenosti lektora „z terénu“.


Diskuze, odpovědi na dotazy.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2020. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení DPH, Daně :
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 84265 studium personalni a mzdova problematika v praxi roku 2020

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde