personalistika-prispevkovych-organizaci-obci-a-kraju-s-vyjimkou-skolskych-po Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Základy účetnictví - online kurz
... Duben 2020 Celá ČR  ... APROFIT ACADEMY s.r.o.

ZÁKLADY AGILNÍHO ŘÍZENÍ firem a projektů
... 16.04.2020 Praha  ... Studio W

Základy účetnictví - online kurz
... Květen 2020 Celá ČR  ... APROFIT ACADEMY s.r.o.

Digitální inovace pro HR - Nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete
... 22.05.2020 Brno  ... Top Vision

Základy účetnictví - online kurz
... Červen 2020 Celá ČR  ... APROFIT ACADEMY s.r.o.

Digitální inovace pro HR - Nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete
... 29.07.2020 Praha 1  ... Top Vision


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Personalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO) (Aliaves Co., a.s.)


Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-226 - 2014, Název akreditace: Personalistika příspěvkových organizací ÚSC Akreditace: MV : Jedná se o zcela zásadní změny: v otázkách možnosti, zda může ředitel PO uzavřít DPP či DPČ sám se sebou, když mu ji předem schválí jeho zřizovatel a jedná se o peníze, které PO získala v rámci doplňkové činno...

Aliaves Co., a.s.Cena:
    ... bez DPH: 8.590 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 10.394 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Personalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO)


Přednáší ...

JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
JUDr. Zdeněk Novotný - poradce místopředsedy Nejvyššího soudu, dlouholetý předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu, celoživotně se jako soudce věnoval pracovnímu právu


Program (obsah kurzu/studia) ...

: Jedná se o zcela zásadní změny:

 • v otázkách možnosti, zda může ředitel PO uzavřít DPP či DPČ sám se sebou, když mu ji předem schválí jeho zřizovatel a jedná se o peníze, které PO získala v rámci doplňkové činnosti (odpověď - ředitel PO si nesmí DPP či DPČ sám se sebou uzavřít nikdy, a to ani ve výše popsaném případě - pokud tak v minulosti učinil, tak peníze z ní vyplacené jsou jeho bezdůvodným obohacením, které je povinen vrátit a pokud tak neučiní, je zřizovatel povinen tyto peníze po něm vymáhat soudní cestou)
 • v kompetencích zřizovatele - kdo schvaluje řediteli dovolenou, kdo pracovní cesty a vyúčtování z nich, kdo je oprávněn vymáhat po řediteli plnění, které vzniklo z jeho obecné spoluodpovědnosti za škodu či škodu, kterou přímo on způsobil, zda lze ředitele PO vysílat na vzdělávání MBA či MPA a zda s ním lze v takovém případě uzavřít kvalifikační dohodu, zda je možné s ředitelem PO skončit pracovní poměr ve zkušební době atd.
 • kdo je oprávněn (povinen) vůči němu plnit tzv. nabídkovou povinnost a v jakém časovém okamžiku, jaké jsou důsledky pro pracovní poměr ředitele, když tato nabídková povinnost není splněna či když ji splní ten, kdo k jejímu plnění není oprávněn a další

Obsah:
 • Postavení ředitele PO:
 • kdo je oprávněn řediteli PO nařizovat dovolenou a jakým způsobem
 • kdo určuje řediteli PO pracovní dobu – její začátek, konec….?
 • Kdo a jakým způsobem může změnit řediteli PO dobu trvání jeho pracovního poměru – např. ze sjednané doby určité na dobu neurčitou?
 • je ředitel PO povinen vést si evidenci pracovní doby?
 • je zřizovatel oprávněn řediteli PO kontrolovat evidenci pracovní doby?
 • kdo je oprávněn s ředitelem uzavírat dohodu o vyslání na služební cestu, kvalifikační dohodu, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?
 • kdo je oprávněn umožnit výkon práce ředitele z jiného místa než je sídlo PO?
 • je možné poskytnout řediteli PO ošatné či sick days?
 • jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za PO sám vůči sobě ředitel PO či jeho zástupce?
 • kdo a v jakých případech je oprávněn nahlížet do personálních věcí PO a jejích zaměstnanců
 • ředitel PO uzavře s odbory kolektivní smlouvu – vztahuje se tato kolektivní smlouva i na ředitele PO? Je nějaký způsob jak by mohl čerpat benefity v ní sjednané?
 • Jednání za PO, když je ředitel z funkce odvolán či se funkce vzdal:
 • jaký je rozdíl mezi zastupováním ředitele PO upraveným v písemném pověření , v organizačním řádu PO a ve zřizovací listině?
 • kdo je oprávněn plnit tzv. nabídkovou povinnost vůči řediteli PO, který byl odvolán či který se funkce vzdal?
 • v jaký časový okamžik se tato tzv. nabídková povinnost má plnit?
 • je oprávněn odvolaný ředitel PO při nabídce volného pracovního místa s určeným druhem práce požadovat čas na rozmyšlenou? Pokud ano, jak dlouhý tento čas má být – 1h, 1 den anebo delší?
 • Skončení pracovního poměru s ředitelem PO:
 • lze jeho pracovní poměr skončit i jinak než výpovědí – např. dohodou?
 • může být s ředitelem PO skončen pracovní poměr ve zkušební době, je-li tato správně s jednána?
 • jak dát správně výpověď, aby nebyla v soudním řízení prohlášena za neplatnou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
 • může je PO s ředitelem uzavírat?
 • může je ředitel PO sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které PO získala v rámci projektu EU?
 • Mimořádné odměny:
 • může si ředitel PO vyplatit mimořádné odměny z tzv. doplňkové činnosti?
 • zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a následně toto rozhodnutí revokoval – má či nemá ředitel nárok na vyplacení odměny?
 • Zaměstnanci PO:
 • kteří zaměstnanci PO jsou jmenování a kteří mají pracovní smlouvu?
 • jak řešit postavení zaměstnance, který má pracovní smlouvu, ale dle zákona je jmenován?
 • zaměstnanec má pracovní smlouvu a pak je jmenován na místo vedoucího úseku – jaké je jeho postavení, když je následně z místa úseku odvolán?
 • lze se zaměstnancem, který vede úsek sjednat zkušební dobu – a pokud ano, tak na 3 anebo na 6 měsíců?
 • Jakou výši příplatků za vedení mohou mít vedoucí zaměstnanci v PO? A jak se tato výše správně určuje, aby nebyla diskriminační?
 • překážky v práci – jejich druhy, způsob jejich čerpání – u kterých zaměstnavatel nedává souhlas s jejich čerpáním a které nelze bez předchozího souhlasu zaměstnavatele čerpat
 • překážky v práci při pracovní cestě – výkon práce na pracovní cestě skončí až po 9 hodinách (nepočítáme dobu strávenou na cestě k výkonu práce a zpět) – jedná se o práci přesčas?
 • překážky v práci a způsob jejich čerpání u pružné pracovní doby
 • práce přesčas – jakým způsobem se nařizuje, jak může zaměstnavatel zabránit tomu, aby přidělením množství práce nenařídil práci přesčas konkludentně ?
 • pracovní pohotovost a povolání k výkonu práce během ní – kdy skončí pracovní pohotovost, když je nutné k samotnému výkonu práce použít dopravní prostředek – např. zaměstnanec dětského domova je v době pracovní pohotovosti povolán k převzetí dítěte na útěku – kdy mu končí pracovní pohotovost a kdy začíná samotný výkon práce?
 • Odpovědnost za škodu při neplatném skončení pracovního poměru ředitele PO a zaměstnanců PO:
 • výpověď z pracovního poměru daná řediteli PO je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci PO je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • je dán vznik škody, když soudní řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané řediteli PO či zaměstnanci PO skončí soudním smírem, v němž je ovšem řediteli či zaměstnanci PO přiznána náhrada platu včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění?
 • Pracovní úrazy zaměstnanců:
 • kdo za ně zodpovídá?
 • co musí ředitel učinit, aby se PO tzv. vyvinila z odpovědnosti za pracovní úraz?
 • léčebné výlohy zaměstnance PO, který měl pracovní úraz – kdo je hradí a zda je možnost je uplatnit vůči řediteli PO jako škodu
 • škoda, vzniklá zaměstnanci PO v důsledku jeho pracovního úrazu – kdy vzniká, kdo za ni odpovídá
 • Nemoci z povolání u zaměstnanců PO – zejména sociální pracovníci:
 • jaká nemoc se považuje za nemoc z povolání
 • co vše musí hradit zaměstnavatel, je-li zaměstnanci uznána nemoc z povolání
 • jak má zaměstnavatel postupovat při výpovědi z pracovního poměru se zaměstnancem, jemuž je uznána nemoc z povolání
 • jaký je rozdíl při výpovědi pro nemoc z povolání a při výpovědi, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dosavadní práci?
 • jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za PO sám vůči sobě ředitel PO či jeho zástupce?Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...


* Číslo akreditovaného kurzu : AK/PV-226/2014, Název akreditace: Personalistika příspěvkových organizací ÚSC
Akreditace: MV
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

*
* Forma výuky: Prezenční
* Program: :

1.den 9:30-15:30

2.den 9:00-15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

 
Školení Personalistika (HR manažer, pracovní právo) :
Personalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO) |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 83612 studium personalistika prispevkovych organizaci obci a kraju s vyjimkou skolskych po

Podtéma školení: Personalistika (HR manažer, pracovní právo)
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

www.kurzy.cz web
kurzy | 2020-03-01 
Kurzy akcie a burza

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde