zmeny-ve-mzdove-uctarne-a-personalni-oblasti-od-1-1-2020 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (1. VOX a.s.)


Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např. : • stanovení nároku na dovolenou v hodinách • principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách • další změny a jejich účinnost. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2020: Vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání. Daň z příjmů fyzických osob: Problémy zaměstanvatelů v souvislostí se změnami dle zákona č. 306/2018 Sb. – nerezident z EU, EHP a Švýcarska podléhající pojistnému podle cizích právních předpisů – stanovisko Komory daňových poradců. Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené. Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení • sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení • doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě. Změny v nemocenském pojištění: Nové redukční hranice pro rok 2020 • další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020. Elektronická neschopenka, třídílný formulář, povinnosti lékařů, zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSSZ. Změny ve zdravotním pojištění: Minimální vyměřovací základ v roce 2020 • pojištěnci státu • odvod pojistného u OSVČ, OBZP. Změny v sociálním zabezpečení: Maximální vyměřovací základ • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné. Příprava na budoucí povolání: Prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia. Důchodové pojištění: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti • evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod: Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R • souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb. Náhradní doby důchodového pojištění a jejich prokazování. Povinnosti zaměstnavatelů, které trvají od roku 2012 – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2020: Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2020 • pojem čistá mzda, význam judikátu VSPH č. 241/2013 • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU: Zaměstnanecká karta, biometrická karta • povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců – karta vnitropo...

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 2.690 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 3.255 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020


Určeno pro ...

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2020.


Přednáší ...


Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy


Program (obsah kurzu/studia) ...


Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např. :

stanovení nároku na dovolenou v hodinách
principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách
další změny a jejich účinnost.
Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2020:
Vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.
Daň z příjmů fyzických osob:
Problémy zaměstanvatelů v souvislostí se změnami dle zákona č. 306/2018 Sb. – nerezident z EU, EHP a Švýcarska podléhající pojistnému podle cizích právních předpisů – stanovisko Komory daňových poradců. Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené. Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení
sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení
doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě.
Změny v nemocenském pojištění:
Nové redukční hranice pro rok 2020
další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020. Elektronická neschopenka, třídílný formulář, povinnosti lékařů, zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSSZ.
Změny ve zdravotním pojištění:
Minimální vyměřovací základ v roce 2020
pojištěnci státu
odvod pojistného u OSVČ, OBZP.
Změny v sociálním zabezpečení:
Maximální vyměřovací základ
odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ
parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.
Příprava na budoucí povolání:
Prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia.
Důchodové pojištění:
Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod:
Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb. Náhradní doby důchodového pojištění a jejich prokazování. Povinnosti zaměstnavatelů, které trvají od roku 2012 – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2020:
Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2020
pojem čistá mzda, význam judikátu VSPH č. 241/2013
postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu.
Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU:
Zaměstnanecká karta, biometrická karta
povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců – karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vysílání těchto cizinců v rámci EU, povolení k pobytu za účelem sezonního zaměstnání, další povinnosti zaměstnavatelů – § 107 zákona č. 326/1999 Sb.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV. Povinnosti poskytovatelů náhradního plnění.
Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání. Pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Změny v poskytování rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020.


Další změny od roku 2020 (např. změny stravného).
Dotazy a diskuze.


Obsah kurzu/školení


Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např. :

stanovení nároku na dovolenou v hodinách
principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách
další změny a jejich účinnost.
Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2020:
Vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.
Daň z příjmů fyzických osob:
Problémy zaměstanvatelů v souvislostí se změnami dle zákona č. 306/2018 Sb. – nerezident z EU, EHP a Švýcarska podléhající pojistnému podle cizích právních předpisů – stanovisko Komory daňových poradců. Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené. Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení
sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení
doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě.
Změny v nemocenském pojištění:
Nové redukční hranice pro rok 2020
další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020. Elektronická neschopenka, třídílný formulář, povinnosti lékařů, zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSSZ.
Změny ve zdravotním pojištění:
Minimální vyměřovací základ v roce 2020
pojištěnci státu
odvod pojistného u OSVČ, OBZP.
Změny v sociálním zabezpečení:
Maximální vyměřovací základ
odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ
parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.
Příprava na budoucí povolání:
Prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia.
Důchodové pojištění:
Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod:
Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb. Náhradní doby důchodového pojištění a jejich prokazování. Povinnosti zaměstnavatelů, které trvají od roku 2012 – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2020:
Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2020
pojem čistá mzda, význam judikátu VSPH č. 241/2013
postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu.
Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU:
Zaměstnanecká karta, biometrická karta
povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců – karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vysílání těchto cizinců v rámci EU, povolení k pobytu za účelem sezonního zaměstnání, další povinnosti zaměstnavatelů – § 107 zákona č. 326/1999 Sb.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV. Povinnosti poskytovatelů náhradního plnění.
Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání. Pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Změny v poskytování rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020.


Další změny od roku 2020 (např. změny stravného).
Dotazy a diskuze.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení DPH, Daně :
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 83017 studium zmeny ve mzdove uctarne a personalni oblasti od 1 1 2020

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu


06.01.2020 - Praha

2.690 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

6. 1. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2000110 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 200011A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 200011B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 200011C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany
kurzy | 2019-10-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde