archivni-a-spisova-sluzba-vcetne-legislativy-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Základy technologie obrábění
... 17.09.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Technologie beztřískového obrábění
... 18.09.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Technologie obrábění - soustružení
... 19.09.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Technologie obrábění - frézování
... 20.09.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání
... 25.09.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Základy technologie obrábění
... 15.10.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Technologie beztřískového obrábění
... 16.10.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

InAkademia s.r.o.


* Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
* Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
* Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
* Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
* Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
* Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
* Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
* V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR (InAkademia s.r.o.)


I.část Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205 - 2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) využití vyhlášky č. 283 - 2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v s...

InAkademia s.r.o.Cena:
    ... bez DPH: 1.487 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 1.799 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR


Přednáší ...


Mgr. Linda Řezníčková
Cena:
1800 Kč


Poznámka k ceně:
sleva 100 Kč za každého dalšího účastníka

Seminář je určený pro soukromou sféru –  podnikatelské subjekty dle § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů v platném znění. Posluchači budou seznámeni s aplikacemi archivního zákona v praxi, především jak nakládat s dokumenty v listinné i digitální podobě v souladu s archivní legislativou ve vazbě na GDPR.


Program (obsah kurzu/studia) ...


I.část

 • Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR
  • aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
  • využití vyhlášky č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře
  • zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce


  • ochrana osobních údajů v dokumentech pohledem obecného nařízení (GDPR) po 25. květnu 2018

II. část
 • Správa dokumentů ve společnosti
  • evidence dokumentů (listinná či elektronická forma evidence)
   • podací deník, elektronický systém spisové služby, DMS

  • procesy správy dokumentů (od jejich vzniku/přijetí k vyřízení)
   • razítko, elektronický podpis, časové razítko, elektronická pečeť
   • účetní doklady, personální, mzdové, zdravotní či sociální dokumenty
   • metadata dokumentů, výstupní formáty dokumentů
   • vyřizuji poštou, datovou schránkou, e-mailem

  • ukládání dokumentů (analogové spisovny, digitální uložiště)
   • kam s nimi – kartony, trezory či digitální nosiče/média)


III. část
 • Uchování dokumentů společnosti
  • pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v analogové podobě
  • pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v elektronické podobě
  • likvidace společnosti
   • komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)
   • zabezpečení dochovaných dokumentů

  • archivace dokumentů
   • možnosti uložení dokumentů ve státním archivu, národním digitálním archivu, komerční spisovně
   • které dokumenty ukládáme trvale

  • skartace dokumentů
   • kdy a za jakých podmínek mohu dokumenty zničit
   • možnost provést skartační řízení
   • elektronické skartační řízení


IV. část


 • Diskuze


Obsah kurzu/školení


I.část
 • Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR
  • aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
  • využití vyhlášky č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře
  • zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce


  • ochrana osobních údajů v dokumentech pohledem obecného nařízení (GDPR) po 25. květnu 2018

II. část
 • Správa dokumentů ve společnosti
  • evidence dokumentů (listinná či elektronická forma evidence)
   • podací deník, elektronický systém spisové služby, DMS

  • procesy správy dokumentů (od jejich vzniku/přijetí k vyřízení)
   • razítko, elektronický podpis, časové razítko, elektronická pečeť
   • účetní doklady, personální, mzdové, zdravotní či sociální dokumenty
   • metadata dokumentů, výstupní formáty dokumentů
   • vyřizuji poštou, datovou schránkou, e-mailem

  • ukládání dokumentů (analogové spisovny, digitální uložiště)
   • kam s nimi – kartony, trezory či digitální nosiče/média)


III. část
 • Uchování dokumentů společnosti
  • pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v analogové podobě
  • pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v elektronické podobě
  • likvidace společnosti
   • komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)
   • zabezpečení dochovaných dokumentů

  • archivace dokumentů
   • možnosti uložení dokumentů ve státním archivu, národním digitálním archivu, komerční spisovně
   • které dokumenty ukládáme trvale

  • skartace dokumentů
   • kdy a za jakých podmínek mohu dokumenty zničit
   • možnost provést skartační řízení
   • elektronické skartační řízení


IV. část


 • Diskuze

 
Školení Žurnalistika, informace :
Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 79619 studium archivni a spisova sluzba vcetne legislativy o ochrane osobnich udaju gdpr

Podtéma školení: Žurnalistika, informace
Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 
2002 - Connection refused