mzdova-problematika-krok-za-krokem-z-pohledu-podnikatelske-sfery Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty
... 11.06.2020 Praha  ... 1. VOX a.s.

Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem  ... PLS v praxi
... Červen 2020 Praha 1  ... ERSTES, spol. s r.o.

Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery  ... Práce v personalistice [ HR ]
... Červen 2020 Praha 1  ... ERSTES, spol. s r.o.

Personalistika v praxi - Nezbytné základy pro HR
... 18.06.2020 Praha 1  ... Top Vision

Role buddyho v onboardingu - Praktická a společenská adaptace nováčků
... 18.06.2020 Praha 1  ... Top Vision

LinkedIn pro personalisty
... 23.06.2020 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

LinkedIn pro personalisty
... 23.06.2020 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (1. VOX a.s.)


Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor. * 1. seminář: 23. 9. 2019 • Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi 9:00–12:00 • Ing. Marie Hajšmanová Odměna za práci: Základní formy odměňování za práci • kategorizace mezd • vnitřní mzdový předpis • minimální mzda • zaručená mzda • stanovení mzdy • mzdové složky • náhradní volno za práci přesčas a ve svátek • odměna za pracovní pohotovost • příplatky. Srážky ze mzdy: Dohody o srážkách ze mzdy • pořadí srážek • životní minimum • nezabavitelné minimum • srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce. Výplata mzdy: Splatnost mzdy • stanovení výplatního termínu • splatnost mzdy ve zvláštních případech • uspokojení nároků • prodlení a jeho důsledky • úroky z prodlení. 13:00–16:00 • Mgr. Vladimír Černý Pracovněprávní vztahy (PPV): Základní seznámení se se zákoníkem práce z pohledu zaměstnavatele. Obecná problematika postupu zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru. 2. seminář: 24. 9. 2019 9:00–16:00 • Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi • Ing. Marie Hajšmanová Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Průměrný výdělek a jeho použití: Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • použití průměrného výdělku. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek pro náhradu • náhrada mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. Dovolená: Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce • náhrada za dovolenou. Překážky v práci: Překážky v práci na straně zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnavatele. 3. seminář: 25. 9. 2019; 9:00–16:00 • Ing. Olga Krchovová Nemocenské pojištění krok za krokem Aktuální legislativa pro rok 2019 • účast na NP • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • druhy dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) • povinnosti zaměstnavatelů v NP • příklady. 4. seminář: 26. 9. 2019; 9:00–16:00 • Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění krok za krokem • Ing. Olga Krchovová Pojistné na sociální zabezpečení: Právní úprava SP platná pro rok 2019 • poplatníci pojistného na SP • vyměřovací základ a výpočet výše pojist...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 8.950 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 10.830 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry


Určeno pro ...

Kurz je určen pro začínající mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.


Přednáší ...


Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání
Ing. Olga Krchovová
daňová a účetní poradkyně


Program (obsah kurzu/studia) ...


1. seminář:
23. 9. 2019
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi
9:00–12:00
Ing. Marie Hajšmanová
Odměna za práci:
Základní formy odměňování za práci
kategorizace mezd
vnitřní mzdový předpis
minimální mzda
zaručená mzda
stanovení mzdy
mzdové složky
náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
odměna za pracovní pohotovost
příplatky.

Srážky ze mzdy:
Dohody o srážkách ze mzdy
pořadí srážek
životní minimum
nezabavitelné minimum
srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce.
Výplata mzdy:
Splatnost mzdy
stanovení výplatního termínu
splatnost mzdy ve zvláštních případech
uspokojení nároků
prodlení a jeho důsledky
úroky z prodlení.
13:00–16:00
Mgr. Vladimír Černý
Pracovněprávní vztahy (PPV):
Základní seznámení se se zákoníkem práce z pohledu zaměstnavatele. Obecná problematika postupu zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru.
2. seminář:
24. 9. 2019
9:00–16:00
Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi
Ing. Marie Hajšmanová
Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách
náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.
Průměrný výdělek a jeho použití:
Rozhodné období
formy průměrného výdělku
pravděpodobný výdělek
použití průměrného výdělku.
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:
Podmínky pro nárok na náhradu mzdy
redukovaný průměrný výdělek pro náhradu
náhrada mzdy
vliv pracovní doby na náhradu mzdy
souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.
Dovolená:
Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce
náhrada za dovolenou.
Překážky v práci:
Překážky v práci na straně zaměstnance
překážky v práci na straně zaměstnavatele.

3. seminář:
25. 9. 2019; 9:00–16:00
Ing. Olga Krchovová
Nemocenské pojištění krok za krokem
Aktuální legislativa pro rok 2019
účast na NP
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců
druhy dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek)
povinnosti zaměstnavatelů v NP
příklady.
4. seminář:
26. 9. 2019; 9:00–16:00
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění krok za krokem
Ing. Olga Krchovová
Pojistné na sociální zabezpečení:
Právní úprava SP platná pro rok 2019
poplatníci pojistného na SP
vyměřovací základ a výpočet výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP
příklady.
Zdravotní pojištění:
Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP
minimální vyměřovací základ pro rok 2019
rozhodné období a % výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
příklady.
Důchodové pojištění:
Rozsah působnosti
účast na DP včetně okruhu pojištěných osob
doba pojištění a náhradní doby pojištění
redukční hranice v roce 2019
rozhodné období
výpočet důchodu
druhy důchodů
ELDP – vedení a vyplňování ELDP
povinnosti zaměstnavatelů v DP
příklady.
5. seminář:
27. 9. 2019; 9:00–16:00
Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem
Ing. Marie Hajšmanová
Poplatník a plátce daně:
Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident
daňový nerezident. Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika
příjmy, které nejsou předmětem daně
příjmy osvobozené od daně, daňové benefity.
Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka:
Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení. Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení. Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“. Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování. Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů.
Povinnosti plátců daně:
Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu. Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

Po skončení výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.).


Obsah kurzu/školení


1. seminář:
23. 9. 2019
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi
9:00–12:00
Ing. Marie Hajšmanová
Odměna za práci:
Základní formy odměňování za práci
kategorizace mezd
vnitřní mzdový předpis
minimální mzda
zaručená mzda
stanovení mzdy
mzdové složky
náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
odměna za pracovní pohotovost
příplatky.

Srážky ze mzdy:
Dohody o srážkách ze mzdy
pořadí srážek
životní minimum
nezabavitelné minimum
srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce.
Výplata mzdy:
Splatnost mzdy
stanovení výplatního termínu
splatnost mzdy ve zvláštních případech
uspokojení nároků
prodlení a jeho důsledky
úroky z prodlení.
13:00–16:00
Mgr. Vladimír Černý
Pracovněprávní vztahy (PPV):
Základní seznámení se se zákoníkem práce z pohledu zaměstnavatele. Obecná problematika postupu zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru.
2. seminář:
24. 9. 2019
9:00–16:00
Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi
Ing. Marie Hajšmanová
Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách
náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.
Průměrný výdělek a jeho použití:
Rozhodné období
formy průměrného výdělku
pravděpodobný výdělek
použití průměrného výdělku.
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:
Podmínky pro nárok na náhradu mzdy
redukovaný průměrný výdělek pro náhradu
náhrada mzdy
vliv pracovní doby na náhradu mzdy
souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.
Dovolená:
Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce
náhrada za dovolenou.
Překážky v práci:
Překážky v práci na straně zaměstnance
překážky v práci na straně zaměstnavatele.

3. seminář:
25. 9. 2019; 9:00–16:00
Ing. Olga Krchovová
Nemocenské pojištění krok za krokem
Aktuální legislativa pro rok 2019
účast na NP
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců
druhy dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek)
povinnosti zaměstnavatelů v NP
příklady.
4. seminář:
26. 9. 2019; 9:00–16:00
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění krok za krokem
Ing. Olga Krchovová
Pojistné na sociální zabezpečení:
Právní úprava SP platná pro rok 2019
poplatníci pojistného na SP
vyměřovací základ a výpočet výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP
příklady.
Zdravotní pojištění:
Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP
minimální vyměřovací základ pro rok 2019
rozhodné období a % výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
příklady.
Důchodové pojištění:
Rozsah působnosti
účast na DP včetně okruhu pojištěných osob
doba pojištění a náhradní doby pojištění
redukční hranice v roce 2019
rozhodné období
výpočet důchodu
druhy důchodů
ELDP – vedení a vyplňování ELDP
povinnosti zaměstnavatelů v DP
příklady.
5. seminář:
27. 9. 2019; 9:00–16:00
Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem
Ing. Marie Hajšmanová
Poplatník a plátce daně:
Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident
daňový nerezident. Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika
příjmy, které nejsou předmětem daně
příjmy osvobozené od daně, daňové benefity.
Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka:
Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení. Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení. Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“. Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování. Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů.
Povinnosti plátců daně:
Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu. Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

Po skončení výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.).

Cíl školení / poznámka ke kurzu


Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.) a ÚZ – Daň z příjmů (vyd. Sagit, a. s.).

 
Školení DPH, Daně :
Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 79097 studium mzdova problematika krok za krokem z pohledu podnikatelske sfery

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy - ENII-Nails
kurzy | 2020-04-28 

Kurzy | IQ pohyb
kurzy | 2020-04-27 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde