poskytovatele-investicnich-sluzeb-po-mifid-ii Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Cíl kurzu

V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních otázkách s cílem odhalit vše o druhém. Jedná se spíše o způsob myšlení, které lze využít i při hodnocení, nastavování rozvoje a vedení druhých lidí. Při behaviorálním interview se zabýváme pozorovatelným chováním jedince v minulosti či budoucnosti, které chceme vidět tady a teď. K tomu používáme systém na sebe navazujících otázek. Na základě nich vytváříme hypotézy, které dále v rozhovoru testujeme.

 

Obsahová náplň

 • Osvojíte si behaviorální způsob myšlení

   
 • Naučíte se klást behaviorální otázky směřující k příkladům

   
 • Předvedeme Vám různé scénáře interview

   
 • Naučíte se vyhodnocovat interview  
 • Cílová skupina

 • manažeři,

   
 • vedoucí pracovníci,

   
 • personální specialisté,

   
 • vedoucí týmu,

   
 • lidé pracující v týmu,

   
 • asistentky,

   
 • jakýkoliv jiný zájemce o tematiku  
 •  

  Cena bez DPH: 665,5 Kč

  Délka kurzu: 55 minut

  Lektor: František Hroník

  E-learningový kurz má formu videa, které moderuje profesionální lektor. Společně s výkladem moderátora může divák sledovat powerpointovou prezentaci kurzu.

  Po shlédnutí kurzu je účastníkovi nabídnut kontrolní test.  V případě úspěšného složení získává účastník certifikát.

  Poznámka k ceně

  Po zaplacení získáte k e-learningovému kurzu neomezený přístup.To znamená, že sis jej budete moci opakovaně přehrávat. Kurz vám zůstane dostupný navždy.  

  Pro nákup kurzu je třeba si na stránkách zřídit vlastní účet. Zadat potřebujete pouze základní údaje. Díky účtu na našem portálu získáte přehled nad svými aktivitami. Naleznete zde pohromadě všechny zakoupené e-learningové kurzy. Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat tematické příspěvky z konferencí a motivační SMS zprávy.

   

  E-learning do LMS systémů

  Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

  Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Behaviorální interview
  ... 26.10.2018 Praha  ... agentura Motiv P s.r.o.

  Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu
  ... 30.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Timemanagement
  ... 07.11.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Time busters - time management for every day
  ... 08.11.2018 Praha  ... Top Vision

  Krotitelé času - time management pro každý den
  ... 12.11.2018 Brno  ... Top Vision

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 13.11.2018 Brno  ... Top Vision

  AGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany
  ... 15.11.2018 Praha  ... Studio W


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  1. VOX a.s.

  Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (1. VOX a.s.)


  Cílem semináře je seznámit vás s hlavními povinnostmi dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu pro poskytovatele investičních služeb. Seminář vás dále seznámí s rozhodovací a dozorovou činností ČNB. Naučíte se také identifikovat kritická rizika na straně poskytovatele investičních služeb ve vztahu k ČNB i na straně klienta. Získáte přehled aktuální domácí i zahraniční judikatury a budete umět identifikovat kritická rizika jak na straně poskytovatele investičních služeb, tak i na straně klientů v případech soudních sporů. * Poskytovatelé investičních služeb a ČNB po MIFID II: • subjekty regulované podle ZPKT, • licence, registrace, akreditace: investiční služby, problematika neoprávněného podnikání v oblasti investičních služeb, podmínky získání jednotlivých oprávnění, licenční řízení poskytovatelům investičních služeb, srovnání s některými zahraničními úpravami, • přeshraniční poskytování investičních služeb v rámci EU (volný pohyb, pobočky a evropský pas), • dozor ČNB nad poskytováním investičních služeb: formy dozoru, povinnosti dozorovaných osob oprávnění ČNB při dozoru, informační povinnosti, kontrola na místě, specifika dozoru při přeshraničním poskytování služeb, • sankce a opatření k nápravě: sankce udělované poskytovatelům investičních služeb, správní delikty a přestupky (zejména přestupky členů orgánů právnických osob), postup při ukládání sankcí, sankční řízení, správní žaloby proti rozhodnutím ČNB, aktuální trendy. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MIFID II: • povinnosti poskytovatelů investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní agenti) ve vztahu ke klientům, • zpřísnění po přijetí MIFID II, • odborná péče a její porušení – význam informací poskytovaných klientovi a informací poskytovaných klientem (investiční dotazníky), • neoprávněné podnikání, překročení rozsahu oprávnění, nesprávné poradenství, nadměrné obchodování (churning), • odpovědnost obchodníků s cennými papíry ve vztahu ke klientům při využívání investičních zprostředkovatelů, • spory o náhradu škody – aktuální trendy, • význam uložení sankce ze strany ČNB pro odpovědnost za škodu vůči klientovi – vztah správního a soudního řízení, • judikatura v oblasti odpovědnosti za škodu ve vztahu ke klientům; lze se inspirovat zahraniční judikaturou?...

  1. VOX a.s.  Cena:
      ... bez DPH: 2.190 Kč / Kurz
      ... včetně DPH: 2.650 Kč / Kurz

  Přihláška na školení/seminář


  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II


  Určeno pro ...

  Všem subjektům pohybujícím se podnikatelsky na kapitálovém trhu, tj. bankám, obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům. Seminář je určen zejména pro členy řídících orgánů, vedoucí zaměstnance, compliance, interní právníky a auditory výše zmíněných subjektů.


  Přednáší ...


  Dr. et Mgr. Jiří Taišl
  advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu


  Obsah kurzu/školení


  Poskytovatelé investičních služeb a ČNB po MIFID II:

  subjekty regulované podle ZPKT,

  licence, registrace, akreditace: investiční služby, problematika neoprávněného podnikání v oblasti investičních služeb, podmínky získání jednotlivých oprávnění, licenční řízení poskytovatelům investičních služeb, srovnání s některými zahraničními úpravami,

  přeshraniční poskytování investičních služeb v rámci EU (volný pohyb, pobočky a evropský pas),

  dozor ČNB nad poskytováním investičních služeb: formy dozoru, povinnosti dozorovaných osob oprávnění ČNB při dozoru, informační povinnosti, kontrola na místě, specifika dozoru při přeshraničním poskytování služeb,

  sankce a opatření k nápravě: sankce udělované poskytovatelům investičních služeb, správní delikty a přestupky (zejména přestupky členů orgánů právnických osob), postup při ukládání sankcí, sankční řízení, správní žaloby proti rozhodnutím ČNB, aktuální trendy.

  Poskytovatelé investičních služeb a klient po MIFID II:

  povinnosti poskytovatelů investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní agenti) ve vztahu ke klientům,

  zpřísnění po přijetí MIFID II,

  odborná péče a její porušení – význam informací poskytovaných klientovi a informací poskytovaných klientem (investiční dotazníky),

  neoprávněné podnikání, překročení rozsahu oprávnění, nesprávné poradenství, nadměrné obchodování (churning),

  odpovědnost obchodníků s cennými papíry ve vztahu ke klientům při využívání investičních zprostředkovatelů,

  spory o náhradu škody – aktuální trendy,

  význam uložení sankce ze strany ČNB pro odpovědnost za škodu vůči klientovi – vztah správního a soudního řízení,

  judikatura v oblasti odpovědnosti za škodu ve vztahu ke klientům; lze se inspirovat zahraniční judikaturou?

  Cíl školení / poznámka ke kurzu

  Cílem semináře je seznámit vás s hlavními povinnostmi dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu pro poskytovatele investičních služeb. Seminář vás dále seznámí s rozhodovací a dozorovou činností ČNB. Naučíte se také identifikovat kritická rizika na straně poskytovatele investičních služeb ve vztahu k ČNB i na straně klienta.
  Získáte přehled aktuální domácí i zahraniční judikatury a budete umět identifikovat kritická rizika jak na straně poskytovatele investičních služeb, tak i na straně klientů v případech soudních sporů.

  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

   
  Školení Finance a bankovnictví :
  Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 76298 studium poskytovatele investicnich sluzeb po mifid ii

  Podtéma školení: Finance a bankovnictví
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
   

  Termíny kurzu


  26.11.2018 - Praha

  2.190 Kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  26. 11. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1808390 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 180839A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 180839B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 180839C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

   

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy
  kurzy | 2018-09-13 

  Kurzy Brno
  kurzy | 2018-08-26 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde