dph-v-roce-2018-a-pripravovane-zmeny-pro-rok-2019-specialka-pro-zkusene Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Lektor dalšího vzdělávání  ... Liberec 8.4. - 20.5.2019
... 08.04.2019 Liberec  ... KUSTOD

Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup inspekce práce, kontrolní řád
... 09.04.2019 Praha  ... 1. VOX a.s.

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
... 09.04.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci
... 11.04.2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
... 12.04.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století
... 15.04.2019 Praha  ... Top Vision

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... denní nebo odpolední
... Duben 2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené (1. VOX a.s.)


Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. * 1. seminář: 14. 11. 2018; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené • Olga Holubová Budete seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace. Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí • sledování obratu • osoby povinné k dani, nové vymezení • speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty • digitální služby – poukazy, nová pravidla • doručování daňových dokladů, záznamní povinnost • nový výpočet daně, zaokrouhlování • směna, platby virtuální měnou • oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek • osvobození bez nároku na odpočet • služby vázané na dovoz a vývoz zboží • korekce odpočtu a změna režimu nově • vracení daně • režim přenesení daňové povinnosti • časový posun. 2. seminář: 15. 11. 2018; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – pro zkušené • JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 • pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d • reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání • nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku • nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j) • nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop) • zrušení svobodných skladů • zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech • zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech • zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem • přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně • změny účinné od 1. 1. 2017 a očekávané změny pro rok...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 6.270 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 7.587 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené


Určeno pro ...

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.


Přednáší ...


JUDr. Svatopluk Galočík
odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
Olga Holubová
daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR
Bc. Marta Šťastná
daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR


Obsah kurzu/školení


1. seminář:
14. 11. 2018; 9:00–16:00
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené
Olga Holubová
Budete seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.
Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí
sledování obratu
osoby povinné k dani, nové vymezení
speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
digitální služby – poukazy, nová pravidla
doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
nový výpočet daně, zaokrouhlování
směna, platby virtuální měnou
oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
osvobození bez nároku na odpočet
služby vázané na dovoz a vývoz zboží
korekce odpočtu a změna režimu nově
vracení daně
režim přenesení daňové povinnosti
časový posun.
2. seminář:
15. 11. 2018; 9:00–16:00
Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – pro zkušené
JUDr. Svatopluk Galočík
Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop)
zrušení svobodných skladů
zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech
zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech
zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem
přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně
změny účinné od 1. 1. 2017 a očekávané změny pro rok 2018.
3. seminář:
16. 11. 2018; 9:00–16:00
DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro zkušené (workshop)
Bc. Marta Šťastná
Očekávané změny pro rok 2019
předmět daně v problematických případech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem reverse charge a dopad do praxe
poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech
vynětí z předmětu daně
úprava a vyrovnání odpočtu
místo plnění u služeb, praktické příklady
intrakomunitární plnění v praxi
registrace
cizí měny
přiznání k DPH – praktické příklady.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení DPH, Daně :
DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 76289 studium dph v roce 2018 a pripravovane zmeny pro rok 2019 specialka pro zkusene

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

Kurzy - Curatio
kurzy | 2019-03-08 

Kurzy | Vegmania.cz
kurzy | 2019-03-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde