dph-v-roce-2018-a-pripravovane-zmeny-pro-rok-2019-specialka-pro-zkusene Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Cíl kurzu

V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních otázkách s cílem odhalit vše o druhém. Jedná se spíše o způsob myšlení, které lze využít i při hodnocení, nastavování rozvoje a vedení druhých lidí. Při behaviorálním interview se zabýváme pozorovatelným chováním jedince v minulosti či budoucnosti, které chceme vidět tady a teď. K tomu používáme systém na sebe navazujících otázek. Na základě nich vytváříme hypotézy, které dále v rozhovoru testujeme.

 

Obsahová náplň

 • Osvojíte si behaviorální způsob myšlení

   
 • Naučíte se klást behaviorální otázky směřující k příkladům

   
 • Předvedeme Vám různé scénáře interview

   
 • Naučíte se vyhodnocovat interview  
 • Cílová skupina

 • manažeři,

   
 • vedoucí pracovníci,

   
 • personální specialisté,

   
 • vedoucí týmu,

   
 • lidé pracující v týmu,

   
 • asistentky,

   
 • jakýkoliv jiný zájemce o tematiku  
 •  

  Cena bez DPH: 665,5 Kč

  Délka kurzu: 55 minut

  Lektor: František Hroník

  E-learningový kurz má formu videa, které moderuje profesionální lektor. Společně s výkladem moderátora může divák sledovat powerpointovou prezentaci kurzu.

  Po shlédnutí kurzu je účastníkovi nabídnut kontrolní test.  V případě úspěšného složení získává účastník certifikát.

  Poznámka k ceně

  Po zaplacení získáte k e-learningovému kurzu neomezený přístup.To znamená, že sis jej budete moci opakovaně přehrávat. Kurz vám zůstane dostupný navždy.  

  Pro nákup kurzu je třeba si na stránkách zřídit vlastní účet. Zadat potřebujete pouze základní údaje. Díky účtu na našem portálu získáte přehled nad svými aktivitami. Naleznete zde pohromadě všechny zakoupené e-learningové kurzy. Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat tematické příspěvky z konferencí a motivační SMS zprávy.

   

  E-learning do LMS systémů

  Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

  Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Behaviorální interview
  ... 26.10.2018 Praha  ... agentura Motiv P s.r.o.

  Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu
  ... 30.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Timemanagement
  ... 07.11.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Time busters - time management for every day
  ... 08.11.2018 Praha  ... Top Vision

  Krotitelé času - time management pro každý den
  ... 12.11.2018 Brno  ... Top Vision

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 13.11.2018 Brno  ... Top Vision

  AGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany
  ... 15.11.2018 Praha  ... Studio W


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  1. VOX a.s.

  Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené (1. VOX a.s.)


  Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. * 1. seminář: 14. 11. 2018; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené • Olga Holubová Budete seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace. Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí • sledování obratu • osoby povinné k dani, nové vymezení • speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty • digitální služby – poukazy, nová pravidla • doručování daňových dokladů, záznamní povinnost • nový výpočet daně, zaokrouhlování • směna, platby virtuální měnou • oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek • osvobození bez nároku na odpočet • služby vázané na dovoz a vývoz zboží • korekce odpočtu a změna režimu nově • vracení daně • režim přenesení daňové povinnosti • časový posun. 2. seminář: 15. 11. 2018; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – pro zkušené • JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 • pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d • reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání • nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku • nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j) • nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop) • zrušení svobodných skladů • zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech • zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech • zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem • přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně • změny účinné od 1. 1. 2017 a očekávané změny pro rok...

  1. VOX a.s.  Cena:
      ... bez DPH: 6.270 Kč / Kurz
      ... včetně DPH: 7.587 Kč / Kurz

  Přihláška na školení/seminář


  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené


  Určeno pro ...

  Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.


  Přednáší ...


  JUDr. Svatopluk Galočík
  odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Olga Holubová
  daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR
  Bc. Marta Šťastná
  daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR


  Obsah kurzu/školení


  1. seminář:
  14. 11. 2018; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené
  Olga Holubová
  Budete seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.
  Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí
  sledování obratu
  osoby povinné k dani, nové vymezení
  speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
  digitální služby – poukazy, nová pravidla
  doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
  nový výpočet daně, zaokrouhlování
  směna, platby virtuální měnou
  oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
  osvobození bez nároku na odpočet
  služby vázané na dovoz a vývoz zboží
  korekce odpočtu a změna režimu nově
  vracení daně
  režim přenesení daňové povinnosti
  časový posun.
  2. seminář:
  15. 11. 2018; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – pro zkušené
  JUDr. Svatopluk Galočík
  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
  pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
  obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
  přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
  pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
  poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
  pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
  nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
  finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
  reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
  povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
  vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
  souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
  nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
  nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
  nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop)
  zrušení svobodných skladů
  zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech
  zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech
  zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem
  přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně
  změny účinné od 1. 1. 2017 a očekávané změny pro rok 2018.
  3. seminář:
  16. 11. 2018; 9:00–16:00
  DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro zkušené (workshop)
  Bc. Marta Šťastná
  Očekávané změny pro rok 2019
  předmět daně v problematických případech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem reverse charge a dopad do praxe
  poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech
  vynětí z předmětu daně
  úprava a vyrovnání odpočtu
  místo plnění u služeb, praktické příklady
  intrakomunitární plnění v praxi
  registrace
  cizí měny
  přiznání k DPH – praktické příklady.

  Cíl školení / poznámka ke kurzu

  Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky.

  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

   
  Školení DPH, Daně :
  DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro zkušené |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 76289 studium dph v roce 2018 a pripravovane zmeny pro rok 2019 specialka pro zkusene

  Podtéma školení: DPH, Daně
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
   

  Termíny kurzu


  14.11.2018 - Praha

  6.270 Kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  14. – 16. 11. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1807270 - 6 270 Kč + DPH Základní cena, kód: 180727A - 11 913 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 180727B - 16 929 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 180727C - 21 318 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

   

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy
  kurzy | 2018-09-13 

  Kurzy Brno
  kurzy | 2018-08-26 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde