spravni-rad-v-praxi-priklady-s-judikaturou-uzitecnou-nejen-pro-organy-zivotniho-prostredi Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování [u akreditovaných seminářů akreditované osvědčení].
Vzdělávací agentura PROFESIM® organizujeme školení, vzdělávací kurzy a semináře, které Vás budou nejen informovat o aktuálních změnách v legislativě, ale povedou i k Vašemu osobnímu rozvoji jak ve veřejné, tak i podnikatelské sféře. Jako poděkování za účast u naší agentury máme pro Vás na každém kurzu dárek lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;zdarma.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM)


  Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů - Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního čekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah; zásada ochrany veřejného zájmu, zásada procesní ekonomie. Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, doručování - Nejběžnější praktické problémy – námitky podjatosti včetně obtížnějších situací (námitky podjatosti všech úředních osob, systémové podjatosti apod.), doručování, pochybnosti o účastenství v řízení, vady plných mocí, resp. zastupování, vady podání účastníků řízení, komunikace s účastníky řízení. Postupy před zahájením řízení - Zajištění důkazu (§ 138 SŘ), kontrola a úkony předcházející kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), hrozící nebezpečí z prodlení, otázky zápisů/záznamů z tzv. monitorování, místního (terénního) šetření apod., podněty a jejich vztah ke spisu o kontrole a spisu správního řízení, vysvětlení podle § 137 SŘ, oznamování přestupku a odložení věci podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Řízení v prvním stupni, zejména dokazování - Zahájení řízení o žádosti a řízení z moci úřední, překážka litispendence a překážka rei iudicatae, opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, právo účastníků účastnit se dokazování, ústní jednání, písemný protokol, obrazové a zvukové záznamy pořizované účastníky, hodnocení důkazů, předběžné otázky, přerušení a zastavení řízení. Rozhodnutí, usnesení, příkaz - Náležitosti rozhodnutí, zejména výrokové části, nároky na odůvodnění – přezkoumatelnost, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí včetně předběžné vykonatelnosti (ze zákona či z rozhodnutí správního orgánu), usnesení, příkaz, rozhodování v řízení na místě; lhůty a jejich význam. Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí prostředky - Odvolací řízení zejména z pohledu povinností správního orgánu 1. stupně, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí – vybrané v praxi se nejčastěji vyskytující otázky. Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu - Výslovné stanovení nároků na závazná stanoviska novelou správního řádu spojenou s velkou novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018). Kontroverzní zvláštní úprava přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle stavebního zákona. Kdy se správní akty vydávají rozhodnutím a kdy jako závazná stanoviska podle § 149 správního řádu, význam úpravy ve zvláštním zákoně a podkladové povahy aktu - závěry judikatury. Práva dotčených osob ve vztahu k vydávání ZS. Potvrzení nebo změna ZS v rámci odvolání proti meritornímu rozhodnutí (formou ZS). Přezkum zákonnosti ZS podle § 149 odst.6 (dříve odst. 05.) správního řádu. Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části čtvrté správního řádu - Postup v případě, že požadované vyjádření nelze vydat. Oprava vad vyjádření, s...

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... 1.700 Kč / Kurz
    ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Přednáší ...

JUDr. Dr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise životního prostředí. V letech 2001-2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor).


Obsah kurzu/školení

  Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů - Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního čekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah; zásada ochrany veřejného zájmu, zásada procesní ekonomie. Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, doručování - Nejběžnější praktické problémy – námitky podjatosti včetně obtížnějších situací (námitky podjatosti všech úředních osob, systémové podjatosti apod.), doručování, pochybnosti o účastenství v řízení, vady plných mocí, resp. zastupování, vady podání účastníků řízení, komunikace s účastníky řízení. Postupy před zahájením řízení - Zajištění důkazu (§ 138 SŘ), kontrola a úkony předcházející kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), hrozící nebezpečí z prodlení, otázky zápisů/záznamů z tzv. monitorování, místního (terénního) šetření apod., podněty a jejich vztah ke spisu o kontrole a spisu správního řízení, vysvětlení podle § 137 SŘ, oznamování přestupku a odložení věci podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Řízení v prvním stupni, zejména dokazování - Zahájení řízení o žádosti a řízení z moci úřední, překážka litispendence a překážka rei iudicatae, opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, právo účastníků účastnit se dokazování, ústní jednání, písemný protokol, obrazové a zvukové záznamy pořizované účastníky, hodnocení důkazů, předběžné otázky, přerušení a zastavení řízení. Rozhodnutí, usnesení, příkaz - Náležitosti rozhodnutí, zejména výrokové části, nároky na odůvodnění – přezkoumatelnost, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí včetně předběžné vykonatelnosti (ze zákona či z rozhodnutí správního orgánu), usnesení, příkaz, rozhodování v řízení na místě; lhůty a jejich význam. Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí prostředky - Odvolací řízení zejména z pohledu povinností správního orgánu 1. stupně, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí – vybrané v praxi se nejčastěji vyskytující otázky. Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu - Výslovné stanovení nároků na závazná stanoviska novelou správního řádu spojenou s velkou novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018). Kontroverzní zvláštní úprava přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle stavebního zákona. Kdy se správní akty vydávají rozhodnutím a kdy jako závazná stanoviska podle § 149 správního řádu, význam úpravy ve zvláštním zákoně a podkladové povahy aktu - závěry judikatury. Práva dotčených osob ve vztahu k vydávání ZS. Potvrzení nebo změna ZS v rámci odvolání proti meritornímu rozhodnutí (formou ZS). Přezkum zákonnosti ZS podle § 149 odst.6 (dříve odst.
05.) správního řádu. Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části čtvrté správního řádu - Postup v případě, že požadované vyjádření nelze vydat. Oprava vad vyjádření, stanoviska apod. a jeho zrušení pro rozpor s právními předpisy (§ 156 správního řádu). Vybrané další instituty správního řádu - Ochrana před nečinností správního orgánu (§ 80 spr. řádu) a nová problematika přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení, podněty k zahájení řízení z moci úřední (§ 42 spr. řádu) a stížnosti (§ 175 spr. řádu).

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-204/2017, AK/VE-114/2017

 
Školení Další právní normy :
SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 71700 studium spravni rad v praxi priklady s judikaturou uzitecnou nejen pro organy zivotniho prostredi

Podtéma školení: Další právní normy
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

Kurzy - ENII-Nails
kurzy | 2020-04-28 

Kurzy | IQ pohyb
kurzy | 2020-04-27 
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde