spravni-rad-v-praxi-organu-ochrany-zivotniho-prostredi-s-rozborem-konkretnich-spravnych-i-nespravnyc h-urednich-postupu-s-odkazy-na-klicovou-judikaturu-spravnich-soudu- Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování [u akreditovaných seminářů akreditované osvědčení].
Vzdělávací agentura PROFESIM® organizujeme školení, vzdělávací kurzy a semináře, které Vás budou nejen informovat o aktuálních změnách v legislativě, ale povedou i k Vašemu osobnímu rozvoji jak ve veřejné, tak i podnikatelské sféře. Jako poděkování za účast u naší agentury máme pro Vás na každém kurzu dárek lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;zdarma.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - S ROZBOREM KONKRÉTNÍCH SPRÁVNÝCH I NESPRÁVNÝCH ÚŘEDNÍCH POSTUPŮ, S ODKAZY NA KLÍČOVOU JUDIKATURU SPRÁVNÍCH SOUDŮ - (Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM)


Seminář j e vhodný nejen pro orgány ochrany životního prostředí, ale i pro další zájemce o problematiku správního řádu. Jedná se o výklad obecného procesního předpisu podaný praktikem, s příklady zejména z praxe ochrany životního prostředí. 1. Správní řád, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. 2. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního očekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah; zásada ochrany veřejného zájmu. 3. Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, doručování. Nejběžnější praktické problémy – námitky podjatosti, doručování, pochybnosti o účastenství v řízení, vady plných mocí, resp. zastupování, vady podání účastníků řízení, komunikace s účastníky řízení. 4. Postupy před zahájením řízení. Zajištění důkazu (§ 138 SŘ), kontrola a úkony předcházející kontrole podle zákona č. 255 - 201...

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... 1.750 Kč / Kurz
    ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - S ROZBOREM KONKRÉTNÍCH SPRÁVNÝCH I NESPRÁVNÝCH ÚŘEDNÍCH POSTUPŮ, S ODKAZY NA KLÍČOVOU JUDIKATURU SPRÁVNÍCH SOUDŮ -


Přednáší ...

JUDr. Dr. Jitka Jelínková, Ph.D. ( členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí)


Obsah kurzu/školení

Seminář j e vhodný nejen pro orgány ochrany životního prostředí, ale i pro další zájemce o problematiku správního řádu. Jedná se o výklad obecného procesního předpisu podaný praktikem, s příklady zejména z praxe ochrany životního prostředí. 1. Správní řád, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. 2. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního očekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah; zásada ochrany veřejného zájmu. 3. Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, doručování. Nejběžnější praktické problémy – námitky podjatosti, doručování, pochybnosti o účastenství v řízení, vady plných mocí, resp. zastupování, vady podání účastníků řízení, komunikace s účastníky řízení. 4. Postupy před zahájením řízení. Zajištění důkazu (§ 138 SŘ), kontrola a úkony předcházející kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), hrozící nebezpečí z prodlení, otázky zápisů/záznamů z tzv. monitorování, místního (terénního) šetření apod., podněty a jejich vztah ke spisu o kontrole a spisu správního řízení, vysvětlení podle § 137 SŘ a podle § 60 PřestZ. 5. Řízení v prvním stupni, zejména dokazování. Zahájení řízení o žádosti a řízení z moci úřední, význam náležitého vymezení předmětu řízení zahajovaného z moci úřední, překážka litispendence a překážka rei iudicatae, opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, hodnocení důkazů, předběžné otázky, přerušení a zastavení řízení. 6. Rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí, zejména výrokové části, nároky na odůvodnění – přezkoumatelnost, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí včetně předběžné vykonatelnosti (ze zákona či z rozhodnutí správního orgánu), usnesení, příkaz, rozhodování v řízení na místě; lhůty a jejich význam. 7. Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí prostředky. Odvolací řízení zejména z pohledu povinností správního orgánu 1. stupně, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí – vybrané v praxi se nejčastěji vyskytující otázky. 8. Vybrané další instituty správního řádu. Úkony podle části čtvrté správního řádu (zejména závazná stanoviska podle § 149 SŘ), ochrana před nečinností správního orgánu a nová problematika přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení, podněty k zahájení řízení z moci úřední (§ 42 spr. řádu) a stížnosti (§ 175 spr. řádu).

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

akreditovaný seminář MV ČR

 
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 43276 studium spravni rad v praxi organu ochrany zivotniho prostredi s rozborem konkretnich spravnych i nespravnych urednich postupu s odkazy na klicovou judikaturu spravnich soudu

Podtéma školení: Další právní normy
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy - ENII-Nails
kurzy | 2020-04-28 

Kurzy | IQ pohyb
kurzy | 2020-04-27 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde