evidence-obyvatel-a-obcanske-pravo-zmeny-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku- Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování [u akreditovaných seminářů akreditované osvědčení].
Vzdělávací agentura PROFESIM® organizujeme školení, vzdělávací kurzy a semináře, které Vás budou nejen informovat o aktuálních změnách v legislativě, ale povedou i k Vašemu osobnímu rozvoji jak ve veřejné, tak i podnikatelské sféře. Jako poděkování za účast u naší agentury máme pro Vás na každém kurzu dárek lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;zdarma.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: EVIDENCE OBYVATEL A OBČANSKÉ PRÁVO - ZMĚNY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - (Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM)


Občanský zákoník - zákon č. 89 - 2012 Sb., přináší podstatné změny do nájemních vztahů. Vymezení pojmů: přenechání věci k užití jinému; výprosa; výpůjčka; nájem; pacht. Nájem bytu a nájem domu. Prolínání veřejného a soukromého práva - využívání soukromoprávních institutů v rámci zákona č. 133 - 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Pojem objekt v kontextu soukromého práva. Trvalý pobyt občanů v judikatuře Nejvyššího správního soudu a názory ombudsmana.  Soukromoprávní vztahy občana evidovaného k trvalému pobytu k objektu a vlastníkovi objektu.  Změna trvalého pobytu - podmínky přihlášení  a soukromoprávní instituty (vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění).  Právní subjektivita - zejména svéprávnost. Osoba oprávněná ve smyslu z. č. 133 - 2000 Sb.,  o evidenci obyvatel a rodných číslech. Nabývání vlastnictví. Nájem bytu a domu, nájem obecný, podnájem, pacht.  Užívací právo.  Užívací právo odvozené.  Právo na bydlení. Společný nájem. Společn...

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... 1.900 Kč / Kurz
    ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

EVIDENCE OBYVATEL A OBČANSKÉ PRÁVO - ZMĚNY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU -


Přednáší ...

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, autorka řady publikací a odborných článků)


Obsah kurzu/školení

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., přináší podstatné změny do nájemních vztahů. Vymezení pojmů: přenechání věci k užití jinému; výprosa; výpůjčka; nájem; pacht. Nájem bytu a nájem domu. Prolínání veřejného a soukromého práva - využívání soukromoprávních institutů v rámci zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Pojem objekt v kontextu soukromého práva. Trvalý pobyt občanů v judikatuře Nejvyššího správního soudu a názory ombudsmana.  Soukromoprávní vztahy občana evidovaného k trvalému pobytu k objektu a vlastníkovi objektu.  Změna trvalého pobytu - podmínky přihlášení  a soukromoprávní instituty (vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění).  Právní subjektivita - zejména svéprávnost. Osoba oprávněná ve smyslu z. č. 133/2000 Sb.,  o evidenci obyvatel a rodných číslech. Nabývání vlastnictví. Nájem bytu a domu, nájem obecný, podnájem, pacht.  Užívací právo.  Užívací právo odvozené.  Právo na bydlení. Společný nájem. Společný nájem manželů. Služebnosti - věcné břemeno. Vznik a zánik (případně přechod) výše uvedených pojmů, právní účinky. Nájem, byt – druhy, subjekty, nájemní smlouvy. Nájemní smlouva:  na dobu určitou,  neurčitou,  prodloužení  smlouvy. Práva a povinnosti vzhledem k zaevidování a zrušení trvalého pobytu. Jak je to u nezletilých dětí, jak je to u zletilých, kteří studují, pokud jsou vlastníky objektu? Dědění - především družstevních podílů.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

akreditovaný seminář MV ČR

 
Školení Občanské právo :
EVIDENCE OBYVATEL A OBČANSKÉ PRÁVO - ZMĚNY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 43268 studium evidence obyvatel a obcanske pravo zmeny podle noveho obcanskeho zakoniku

Podtéma školení: Občanské právo
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy - ENII-Nails
kurzy | 2020-04-28 

Kurzy | IQ pohyb
kurzy | 2020-04-27 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde