mzdove-personalni-profesional® Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdově personální profesionál® (1. VOX a.s.)


Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání kurzu známy. * 1. seminář: 18. 11. 2019; 9:00–17:00 • Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Aktuální informace o připravované legislativě, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech • pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti skončení pracovního poměru • výkladové trendy v oblasti pracovní doby (evidence, home office, pružné rozvržení… atd.) a překážek v práci (placené a neplacené překážky, sporné situace) • aktuální otázky odměňování • druhy a výměra dovolené • praktické problémy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • kvalifikační dohody • nejnovější judikáty z oblasti pracovněprávních vztahů. Diskuze, odpovědi na dotazy. 2. seminář: 19. 11. 2019; 9:00–17:00 • Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 • Ing. Olga Krchovová Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2020 • minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti • nejnižší úrovně zaručené mzdy • srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele • dovolená aktuálně v roce 2019, očekávané změny od roku 2020 • změny v oblasti mezd v průběhu roku 2019 • očekávané změny pro rok 2020 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu). Diskuze, odpovědi na dotazy. 3. seminář: 20. 11. 2019; Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 9:00–12:15 • Nemocenské pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 • Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění • okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP: Podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP. 13:00–15:45 • Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2020 • Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy. 16:00–19:00 • Důchodové pojištění v praxi organizací – aktuálně a změny pro rok 2020 • Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění. Vedení ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce • vzorové příklady • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti. Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody: Používané tiskopisy • další aktuální informace. Disku...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 10.690 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 12.935 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdově personální profesionál®


Určeno pro ...

Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.


Přednáší ...


Jana Dorčáková
Česká správa sociálního zabezpečení – metodička důchodového pojištění
Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
Jitka Luciani
VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
Ing. Jana Čemusová
VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
advokát, odborník na pracovněprávní problematiku
Mgr. Šárka Chotěborská
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
Ing. Olga Krchovová
daňová a účetní poradkyně


Program (obsah kurzu/studia) ...


1. seminář:
18. 11. 2019; 9:00–17:00
Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Aktuální informace o připravované legislativě, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti skončení pracovního poměru
výkladové trendy v oblasti pracovní doby (evidence, home office, pružné rozvržení… atd.) a překážek v práci (placené a neplacené překážky, sporné situace)
aktuální otázky odměňování
druhy a výměra dovolené
praktické problémy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
kvalifikační dohody
nejnovější judikáty z oblasti pracovněprávních vztahů.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
2. seminář:
19. 11. 2019; 9:00–17:00
Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020
Ing. Olga Krchovová
Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře
průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění
náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2020
minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti
nejnižší úrovně zaručené mzdy
srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele
dovolená aktuálně v roce 2019, očekávané změny od roku 2020
změny v oblasti mezd v průběhu roku 2019
očekávané změny pro rok 2020 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu).


Diskuze, odpovědi na dotazy.
3. seminář:
20. 11. 2019; Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020
9:00–12:15
Nemocenské pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020
Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální legislativní situace
účast na nemocenském pojištění
okruh pojištěných osob
podmínky účasti na nemocenském pojištění
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců.
Dávky NP:
Podmínky nároku na dávky NP
výše dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
povinnosti zaměstnavatele v NP.
13:00–15:45
Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2020
Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální informace z legislativy
poplatníci pojistného a odvod pojistného
vyměřovací základy
sazby pojistného
maximální vyměřovací základ
přehled o výši pojistného – změny
přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
16:00–19:00
Důchodové pojištění v praxi organizací – aktuálně a změny pro rok 2020
Jana Dorčáková
Okruh pojištěných osob
jednotlivé druhy důchodů a jejich výše
úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.
Vedení ELDP:
Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce
vzorové příklady
nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.
Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody:
Používané tiskopisy
další aktuální informace.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
4. seminář:
21. 11. 2019; 9:00–13:00
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny pro rok 2020
Mgr. Magdaléna Vyškovská
Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah
vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
jednotlivé druhy cestovních náhrad
problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.)
paušalizace cestovních náhrad
poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
právní úprava závodního stravování.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
5. seminář:
21. 11. 2019; 14:00–17:00
Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020
Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Novinky ve zdravotním pojištění
předpisy a zdroje informací
výběr/změna zdravotní pojišťovny
kategorie plátců pojistného, souběhy
plnění oznamovací povinnosti
kódy změn, chyby
vyměřovací základy, výjimky
dokladová kontrola, shrnutí
cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled
postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy
směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení
příklady z praxe.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
6. seminář:
22. 11. 2019; 9:00–13:00
Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020
Ing. Marie Hajšmanová
Aktuální podoba daně z příjmů ze závislé činnosti.

daňové benefity a další výhody poskytované zaměstnavatelem z pohledu daně z příjmů,

daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování jeho nároku, příprava na budoucí povolání,

vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloh na daň a zvláštní sazba daně v příkladech, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance,

náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví,

rezident – nerezident – rozdíly ve způsobu zdanění příjmů.
Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2020 (v závislosti na průběhu legislativních prací).


Diskuze, odpovědi na dotazy.
13:30–15:30 TEST IES.


Obsah kurzu/školení


1. seminář:
18. 11. 2019; 9:00–17:00
Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Aktuální informace o připravované legislativě, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti skončení pracovního poměru
výkladové trendy v oblasti pracovní doby (evidence, home office, pružné rozvržení… atd.) a překážek v práci (placené a neplacené překážky, sporné situace)
aktuální otázky odměňování
druhy a výměra dovolené
praktické problémy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
kvalifikační dohody
nejnovější judikáty z oblasti pracovněprávních vztahů.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
2. seminář:
19. 11. 2019; 9:00–17:00
Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020
Ing. Olga Krchovová
Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře
průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění
náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2020
minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti
nejnižší úrovně zaručené mzdy
srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele
dovolená aktuálně v roce 2019, očekávané změny od roku 2020
změny v oblasti mezd v průběhu roku 2019
očekávané změny pro rok 2020 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu).


Diskuze, odpovědi na dotazy.
3. seminář:
20. 11. 2019; Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020
9:00–12:15
Nemocenské pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020
Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální legislativní situace
účast na nemocenském pojištění
okruh pojištěných osob
podmínky účasti na nemocenském pojištění
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců.
Dávky NP:
Podmínky nároku na dávky NP
výše dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
povinnosti zaměstnavatele v NP.
13:00–15:45
Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2020
Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální informace z legislativy
poplatníci pojistného a odvod pojistného
vyměřovací základy
sazby pojistného
maximální vyměřovací základ
přehled o výši pojistného – změny
přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
16:00–19:00
Důchodové pojištění v praxi organizací – aktuálně a změny pro rok 2020
Jana Dorčáková
Okruh pojištěných osob
jednotlivé druhy důchodů a jejich výše
úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.
Vedení ELDP:
Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce
vzorové příklady
nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.
Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody:
Používané tiskopisy
další aktuální informace.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
4. seminář:
21. 11. 2019; 9:00–13:00
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny pro rok 2020
Mgr. Magdaléna Vyškovská
Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah
vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
jednotlivé druhy cestovních náhrad
problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.)
paušalizace cestovních náhrad
poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
právní úprava závodního stravování.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
5. seminář:
21. 11. 2019; 14:00–17:00
Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020
Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Novinky ve zdravotním pojištění
předpisy a zdroje informací
výběr/změna zdravotní pojišťovny
kategorie plátců pojistného, souběhy
plnění oznamovací povinnosti
kódy změn, chyby
vyměřovací základy, výjimky
dokladová kontrola, shrnutí
cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled
postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy
směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení
příklady z praxe.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
6. seminář:
22. 11. 2019; 9:00–13:00
Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020
Ing. Marie Hajšmanová
Aktuální podoba daně z příjmů ze závislé činnosti.

daňové benefity a další výhody poskytované zaměstnavatelem z pohledu daně z příjmů,

daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování jeho nároku, příprava na budoucí povolání,

vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloh na daň a zvláštní sazba daně v příkladech, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance,

náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví,

rezident – nerezident – rozdíly ve způsobu zdanění příjmů.
Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2020 (v závislosti na průběhu legislativních prací).


Diskuze, odpovědi na dotazy.
13:30–15:30 TEST IES.

Cíl školení

Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání kurzu známy.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.) a ÚZ – Daň z příjmů (vyd. Sagit, a. s.).

 
Školení Personalistika (HR manažer, pracovní právo) :
Mzdově personální profesionál® |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 4229 studium mzdove personalni profesional®

Podtéma školení: Personalistika (HR manažer, pracovní právo)
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde