vychovatelstvi-akreditovany-vzdelavaci-program-msmt Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu
... 16.10.2019 Praha 1  ... Top Vision

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu
... 28.11.2019 Brno  ... Top Vision


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Palestra byla založena v roce 1990, kdy získala akreditaci MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oborech sportovní masér, cvičitel zdravotní tělesné výchovy, plavání a lyžování, a instruktor fitcentra a obsluhovatel sauny aj. V roce 1992 byla zařazena do sítí škol s akreditovaným programem pro jednoroční pomaturitní studium, obor sportovní manager - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítí škol jako Vyšší odborná škola. V roce 2004 proběhla na škole komplexní inspekce a kvalita výchovné vzdělávací práce školy i jejího řízení byla českou školní inspekci označena jako vynikající. V roce 2007 byly reakreditovány studijní obory Management sportu a Pedagogika volného času a vychovatelství.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT (Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA)


Kurz v termínu 10.2019 máme již zcela naplněn a nové přihlášky nepřijímáme. Další kurz plánujeme na jaře [asi duben] 2020. Nezávaznou přihlášku je možné poslat i nyní. -- VYCHOVATELSTVÍ - studium k získání pedagogické kvalifikace. Toto studium [dříve doplňkové pedagogické studium] umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství [zákon 563 - 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů]. Podmínkou pro přijetí je středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které však uchazeči neposkytuje příslušnou kvalifikaci. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro kombinovanou formu studia v rozsahu 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce před komisí. Absolventi získávají osvědčení o absolvovaném kurzu . Podrobné informace najdete níže na stránce....

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRAakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
zkouska Kurz je ukončen zkouškou
Cena:
    ... 18.800 Kč / kurz
    ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)

Přihláška na školení/seminář


  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT


  Určeno pro ...

  Vzdělávací program je určen zaměstnancům školských institucí, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci. Cílem programu vychovatelství je:
  * poskytnout zájemcům pedagogickou kvalifikaci
  * zlepšit jejich možnosti a uplatnění ve stávající praxi
  * umožnit absolventům využívat ve své práci moderních poznatků ze speciální a sociální pedagogiky
  * připravit kvalifikované odborníky pro oblast vychovatelství


  Program (obsah kurzu/studia) ...

  - Kurz v termínu 10.2019 máme již zcela naplněn a nové přihlášky nepřijímáme.

  Další kurz plánujeme na jaře [asi duben] 2020. Nezávaznou přihlášku je možné poslat i nyní. -- Nezávaznou přihlášku je možné poslat i nyní. --


  * Úvod do studia
  * Pedagogika
  * Obecná psychologie
  * Diplomový seminář
  * Multimediální seminář
  * Teorie výchovy
  * Komunikace a rétorika
  * Speciální pedagogika I
  * Vývojová psychologie
  * Psychologie osobnosti
  * Sociální psychologie
  * Pedagogická psychologie
  * Základy sociální pedagogiky
  * Pedagogika volného času
  * Metodika zájmových činností
  * Speciální pedagogika II
  * Zájmové činnosti v oblasti výtvarné výchovy

  Uvedené předměty student zakončuje dílčí zkouškou, testem či seminární prací.


  Popis kurzu

  Studium k získání pedagogické kvalifikace  
  Toto studium (dříve doplňkové pedagogické studium) umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství (zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). Podmínkou pro přijetí je středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které však uchazeči neposkytuje příslušnou kvalifikaci. Akreditovaný vzdělávací program Vychovatelství je otevřen od školního roku 2007/2008, podmínkou otevření kurzu je minimálně 10 účastníků. V roce 2016 byla akreditace kurzu obnovena, číslo jednací reakreditace vzdělávacího kurzu je: MŠMT- 49/2016-1-180 ze dne 31.3.2016.     Cílem programu vychovatelství  je: 
  • poskytnout zájemcům pedagogickou kvalifikaci
  • zlepšit jejich možnosti a uplatnění ve stávající praxi
  • umožnit absolventům využívat ve své práci moderních poznatků ze speciální a sociální  pedagogiky
  • připravit kvalifikované odborníky pro oblast vychovatelství

   

  Nabídkou kurzu reagujeme na poptávku pracovníků školských institucí a školských zařízení, kteří mají zájem o získání pedagogické kvalifikace. Pro realizaci distanční části studia bude využíván softwarový program pro realizaci e-learningu.

   

   

   

  Uplatnění v praxi:


  • vychovatelé v resortu školství (ZŠ, SOU, SŠ, internátní zařízení, DDM, místa volného času SŠ a VŠ)
  • vychovatelé v síti institucí náhradní rodinné péče
  • vychovatelé v zařízeních zdravotní a sociální péče (školy při nemocnicích, charitativní zařízení, ústavy sociální péče, humanitární zařízení pro přistěhovalce)
  • odborní pracovníci center volného času a mládeže DDM, stanice mladých turistů a techniků, školní družiny, školní kluby, komunitních centrech při školách, ve společenských organizacích (Brontosaurus, Junák, Skaut….)
  • pedagogové volného času v letních táborech a rekreačních zařízeních

   

   

  Cílová skupina
  Vzdělávací program je určen zaměstnancům školských institucí, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci.

   

   

  Předměty studijního plánu:  Úvod do studia, Pedagogika, Obecná psychologie, Diplomový seminář, Multimediální seminář, Teorie výchovy, Komunikace a rétorika, Speciální pedagogika I, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Základy sociální pedagogiky, Pedagogika volného času, Metodika zájmových činností, Speciální pedagogika II, Zájmové činnosti v oblasti výtvarné výchovy. Uvedené předměty student zakončuje dílčí zkouškou, testem či seminární prací.

   

   

  Časový plán
  Rozsah výuky je dán počtem 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky.
  Přímá výuka bude realizována ve studijních soustředěních o víkendech (rozpis uveden u vypsaných termínů).

   

   

   

  Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí. Absolventi získávají osvědčení o získání kvalifikace. Obhajoba závěrečné práce a tedy i zakončení kurzu musí proběhnout ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od posledního termínu výuky.

     

  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...


  * Podmínkou pro přijetí je minimálně středoškolské vzdělání.
  * Rozsah výuky je dán počtem 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky.

   
  Školení Studium k získání pedagogické kvalifikace :
  Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 41001 studium vychovatelstvi akreditovany vzdelavaci program msmt

  Podtéma školení: Studium k získání pedagogické kvalifikace
  Kurz je nalezen v sekci: Humanitní kurzy a semináře - psychologie, pedagogika, filozofie, sociologie, historie
   

  Termíny kurzu

  Není vypsaný žádný termín školení, ...

   

  mzdy | info.cz
  mzdy | 2019-08-08 

  mzdy
  mzdy | 2019-08-08 

  [?]

  Kurz
  kurz | 2019-08-19 

  Kurzy | MetodaRUS.cz
  kurzy | 2019-08-11 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde