gdpr-a-novy-zakon-o-zpracovani-osobnich-udaju-prakticke-postupy-a-priklady Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady


Osnova semináře: * 1. Úvod do problematiky a aktuální informace z činnosti UOOU, EDPB; judikatura * 2. Odborný program semináře: - Realizace práv subjektu údajů (jak, kdy, co) - Jak na souhlas, pokud je nezbytný - Úskalí smlouvy mezi správcem a zpracovatelem - Zabezpečení OU (NDA, mlčenlivost)Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR a další souvislosti ve vztahu k pokladně  v roce 2020.

14.04.2020 - Pardubice Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou vedení pokladny a pokladních dokladů při vedení účetnictví. Smyslem školení je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti týkající se praktické činnosti vedení podnikové pokladny, otázek spojených s vystavováním, účtováním a oběhem pokladních dokladů v návaznosti na účetnictví, daňovou problematiku a nově ve vztahu k GDPR a EET. Dále upozornit na význam vnitřních předpisů zabezpečujících bezproblémový chod pokladny. * Školení je určeno pokladním, pracovníkům přijímajícím tržby v hotovosti, vedoucím pracovníkům, účetním a vedoucím pracovníkům. Školení je vhodné pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní.Program Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace organizační struktura účetní jednotky   druhy pokladních dokladů   oběh účetních dokladů   podpisové vzory     Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti podle zákona o účetnictví   podle zákona o DPH - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost – změny na základě „Daňového balíčku“    pro potřeby účetní jednotky   obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích   nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET     Jak vést pokladní knihu ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC   obraty, zůstatky, protokolární předávání     Valutová pokladna směny korun na valuty   zálohy na zahraniční pracovní cesty   vyúčtování zahraničních pracovních cest     Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny   Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy   Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce   Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.   Pokladna v daňové evidenci   Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce   Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona   Zákon o elektronické evidenci tržeb   Nové náležitosti účtenek a další   Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků       Fakturace od A do Z v praxi r. 2020 Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou fakturování a se změnami v roce 2019. Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.     ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUGDPR, zákon o zpracování osobních údajů – osobní údaje prakticky

14.04.2020 - Brno Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Seminář se zaměří na nový zákon o zpracování osobních údajů, přičemž důraz bude kladen na praktické dopady tohoto zákona. Současně samozřejmě nebude opominuto ani Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přestože se o tématu hovoří již dlouhou dobu, teprve praxe ukazuje, že prvotní výklady nových předpisů o zpracování osobních údajů byly poněkud p...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuPracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz
Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurz
Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem

Duben 2020 - Praha 1 Úvod do zákona o PLS tématika zpracování posudků o zdr. způsobilosti povinnosti zaměstnavatele a další témata !!! KURZ - ŠKOLENÍ je velmi poutavé a zajímavé !!!...
ERSTES, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzuKvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

Duben 2020 - Praha 6 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditace 2015 - 0741-PK - PC. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 50 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 100 hodin. Tento kurz nabízíme ve více variantách: víkendové, dopolední či odpolední - večerní. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin, probíhá v předposledním týdnu běhu kurzu . Časový harmonogram praxe stanoví zařízení praxe. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108 - 2006 Sb. o sociálních službách....
Vzdělávací Studio Bořislavka z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]

Duben 2020 - Dle dohody Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku a jeho ekonomické výsledky....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuSCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017]

Duben 2020 - Dle dohody Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního prostředí. Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o odborném vzdělávání [BBiG] pro účast na zkoušce. Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 017 normativního SCC nařízení/ verze 2011 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 10 let....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuJak efektivně pracovat s lidmi v mém týmu?

Duben 2020 - Praha Individuální kurz je určen začínajícím vedoucím pracovníkům, nebo zájemcům o tuto práci, kteří si chtějí zlepšit své dovednosti. Program kurzu: * Manažerské role sebeidentifikace v roli manažera * Vedení lidí a týmů - role typologie * Role vedoucího * Způsoby zadávání úkolů * Jak být dobrým vedoucím (týmová komunikace v praxi) * Cíle a delegování * Koučink * Komunikace * Osoba manažera, komunikační techniky manažera * Techniky zpětné vazby podřízeným (pozitivní usměrňování, pochvala, pokárání) * Motivace * Výkonnost a koncentrace * Zvládání konfliktních situací...
EDUX, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJAK NAJÍT PRÁCI aneb jaký být úspěšný při vstupu na pracovní trh

Duben 2020 - Brno - Žabovřesky Chcete si najít práci a už nevíte kudy kam? Dostáváte stále záporné reakce na Vaše životopisy? Nevíte, kde práci vlastně hledat? Chcete vědět, jak se připravit na pracovní pohovor a jak vůbec správně napsat životopis? My Vám pomůžeme, přijďte k nám na školení, které Vám otevře dvěře na trh práce....
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPRACOVNĚPRÁVNÍ DOPADY COVID-19 [ONLINE seminář]

15.04.2020 - Praha 2 Obsah: * Aktuální informace z legislativy - usnesení vlády a MZ o mimořádných opatřeních a jejich dopad na pracovněprávní vztahy * Pracovnělékařské služby - nové nástupy bez vstupních prohlídek, čestná prohlášení, prodloužení platnosti periodických prohlídek * Dohoda o home office v době pandemie - minimální náležitosti, způsob sjednání na dálku, evidence pracovní doby na dálku atd. * Převedení zaměstnance na jinou práci - právní limity v době mimořádných situací * Dohoda o rozvázání pracovního poměru - [ne]uvádění důvodů, vazba na podporu v nezaměstnanosti atd. * Vytýkací dopisy a výpověď - odmítnutí výkonu práce z důvodu obavy zaměstnance o své zdraví - život * Pracovní doba a doba odpočinku - maximální zatížení zaměstnance v době mimořádných situací, měny rozvrhu směn, nařizování práce přesčas * Dovolená - nařizování na dálku, změna termínu čerpání a rušení dovolených, právní důsledky * DPP - DPČ versus tzv. dobrovolnické smlouvy v době nouzového stavu * Oznámení zaměstnanci o překážkách v práci - tzv. „Desatero“ MPSV, různé typy překážek [§ 207 – 209 ZP] * Kolektivní smlouva - vnitřní předpis - sjednání - stanovení tzv. částečné nezaměstnanosti, jejích podmínek, výše náhrad aj. * Program MPSV Antivirus - podmínky účasti, výše kompenzací, metodika * Nakažení koronavirem při výkonu práce - nemoc z povolání? * Výkon jiné výdělečné činnosti - ohrožení nákazou koronaviru výkonem práce u jiného zaměstnavatele * Řešení dalších dotazů - situací navržených účastníky semináře...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUExcel - pro administrativní pracovníky

16.04.2020 - Brno - Žabovřesky Kurz určen všem, kteří již mají alespoň základní zkušenosti s tabulkovým procesorem Excel a potřebují se dále zdokonalit. Mezi témata kurzu Excel patří například práce se složitějšími tabulkami, pokročilá automatizace výpočtů a tipy a triky z praktického používání Excelu. Kurz Excel pro pokročilé je doplněn o ukládání dat z Excelu na webové stránky. Kurz je akreditovaný DVPP....
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZoner Photo Studio - zpracování a správa fotografií

17.04.2020 - Brno Kurz práce s programem Zoner Photo Studio vás provede celým procesem správy a zpracování digitálních fotografií: získávání, úpravy, archivace a publikování. Univerzální řešení „vše v jednom“ poskytuje uživatelům mimořádný komfort práce bez nutnosti neustálého přecházení z programu do programu. * Kurz práce s programem Zoner Photo Studio vás provede celým procesem správy a zpracování digitálních fotografií: získávání, úpravy, archivace a publikování. Univerzální řešení „vše v jednom“ poskytuje uživatelům mimořádný komfort práce bez nutnosti neustálého přecházení z programu do programu. Digitální fotografie   Digitální fotografie   Seznámení s programem   Získávání snímků   Organizace snímků   RAW formát   Základní úpravy   Výběry   Úpravy   Efekty   Další úpravy   Výstup snímků   Základní znalosti OS Windows....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOchrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce

17.04.2020 - Brno Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany osobních údajů v IT, zejména e-commerce. Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany osobních údajů a postup implementace ochrany osobních údajů u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení. Kurz je určen pro majitele e-commerce webů, profesionály z oblasti internetové reklamy, vývojáře a další osoby přicházející do styku s osobními údaji v online prostoru. Tento kurz je lektorsky zajišťován ve spolupráci s projektem advokátní.NET. * Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany osobních údajů v IT, zejména e-commerce. Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany osobních údajů a postup implementace ochrany osobních údajů u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení. Kurz je určen pro majitele e-commerce webů, profesionály z oblasti internetové reklamy, vývojáře a další osoby přicházející do styku s osobními údaji v online prostoru. Tento kurz je lektorsky zajišťován ve spolupráci s projektem advokátní.NET. Ochrana osobních údajů   Ochrana osobních údajů   Základní principy ochrany osobních údajů   Ochrana osobních údajů   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuOchrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce

17.04.2020 - Praha Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany osobních údajů v IT, zejména e-commerce. Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany osobních údajů a postup implementace ochrany osobních údajů u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení. Kurz je určen pro majitele e-commerce webů, profesionály z oblasti internetové reklamy, vývojáře a další osoby přicházející do styku s osobními údaji v online prostoru. Tento kurz je lektorsky zajišťován ve spolupráci s projektem advokátní.NET. * Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany osobních údajů v IT, zejména e-commerce. Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany osobních údajů a postup implementace ochrany osobních údajů u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení. Kurz je určen pro majitele e-commerce webů, profesionály z oblasti internetové reklamy, vývojáře a další osoby přicházející do styku s osobními údaji v online prostoru. Tento kurz je lektorsky zajišťován ve spolupráci s projektem advokátní.NET. Ochrana osobních údajů   Ochrana osobních údajů   Základní principy ochrany osobních údajů   Ochrana osobních údajů   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuOBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE

18.04.2020 - Havířov, Karviná, Orlová, Ostr Po úspěšném absolvování kurzu Obsluha osobního počítače absolvent zná obsluhu osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí ovládat MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, prezentačního softwaru MS PowerPoint. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu, umí si založit a používat emailovou poštu. Zná problematiku virů a ochrany proti nim....
Aktivní život od A do Z - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPrvní pomoc pro pracovníky v sociálních službách

20.04.2020 - Praha Kurz seznamuje s principy a pravidly první pomoci pro pracovníky v sociálních službách. Znalost první pomoci je užitečná pro každého člověka, avšak při práci v sociálních službách je tato dovednost podstatná.  Na kurzu se účastníci naučí reagovat na situace, kdy se jejich klient dostává do ohrožení zdraví či dokonce života. Osvojí si vhodné postupy, jak řešit různé typy zdravotních problémů, se kterými se mohou při své práci setkat. Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuSrážky ze mzdy, exekuce, insolvence zaměstnance, osobní bankrot v roce 2020

20.04.2020 - Pardubice Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na dané téma. * Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy dle platné legislativy v oblasti srážek z mezd.Program Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy   Pojem čistá mzda pro účely srážek ze mzdy dle judikátu VSPH č. 241/2012 ze dne 18. 3. 2013, stálý problém – daňový bonus, exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky – daňový bonus, přeplatek na dani, cestovní náhrady?   Příjmy, z nichž se srážky provádějí – důležité změny od 1. 9. 2015 v § 299 OSŘ (DPP je mzdou)   Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ) -  změna nahlížení na tyto srážky od února 2018   Srážky přednostní a nepřednostní   Pořadí srážek   Nezabavitelné částky od 1. 1. 2019(2020), plně zabavitelná část čisté mzdy   Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu   Postup při provádění a výpočtu srážek ze mzdy   Povinnosti plátce příjmu při vstupu zaměstnance do zaměstnání, při trvání a při ukončení zaměstnání v souvislosti s exekucemi   Souběh exekučních srážek   Přechodná ustanovení zákoníku práce a nového občanského zákoníku – provádění srážek na základě dohod uzavřených do 31. 12. 2013 a po únoru 2018   Doručování exekučních titulů do datových schránek   Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM   Postup při exekuci v případě změny plátce, je-li jím OSSZ   Povinnosti zaměstnavatele a OSSZ   Insolvenční zákon, insolvence fyzické osoby a její řešení   Insolvenční rejstřík a povinnosti vyplývající z § 424 zákona č. 182/2006 Sb.   Jednotlivé fáze ins. řízení: Podání návrhu na insolvenční řízení, zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, rozhodnutí o konkurzu   Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rozhodnutím o konkurzu a rozhodnutím o oddlužení schválením splátkového kalendáře   Postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele do zahájení IŘ   Povinnosti dlužníka   Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům   Důležité judikáty týkající se daňového bonusu při insolvenci, přeplatek z ročního zúčtování   Dotazy a odpovědi, diskuze     ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSoft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I - Buďte oporou manažera i pracovního týmu

20.04.2020 - Praha 1 Naučte se efektivně komunikovat v každé situaci a získejte profesionální jistotu Komunikačně zdatná a organizačně schopná asistentka je nepostradatelnou oporou svého nadřízeného i celého týmu. Jak naplnit očekávání a zároveň posílit vlastní sebevědomí? Nabízíme vám certifikovaný kurz měkkých dovedností, v němž se zaměříme na externí i inter...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde