prace-s-vlastnim-mozkem-–-jak-si-zapamatovat-co-potrebuji-rozsireny-seminar Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený seminář)


Na tomto semináři si vyzkoušíte zajímavé techniky práce s vlastní pamětí. Zjistíte, jak několikanásobně zrychlit práci s informacemi, rozvinete svoji hravost a tím i svoji výkonnost bez zbytečného stresu. Natrénujete techniky zapamatování informací, rozvinete schopnost bleskových asociací. Odnesete si systém speciálních cvičení, která komplexně rozvíjejí schopnosti mozku. * Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený seminář) • co nám rodiče ani učitelé neřekli o soustředění a učení, • zázrak mezi ušima – náš mozek, • možnosti našeho mozku a fungování paměti, • co s námi dělá paměť "na 24" hodin, • boření mýtů – je paměť špatná, nebo jenom špatně trénovaná? • LOCI – praktický nácvik a využití antické metody, • matematika, jak ji zřejmě neznáte, • další práce s čísly – z abstraktna na konkrétno, • master systém, • praktický nácvik špičkových technik pro rozvoj mozku a paměti, • trénink dlouhodobé paměti – práce s fantazií, zástupné symboly a další užitečné techniky rozvoje paměti, • úvod do rozloženého zkoušení ve vztahu k paměti.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Master Bartender

22.02.2020 - Praha [Barman] Souhrnný kurz, po němž budete za barem jako doma. Primárním posláním tohoto ojedinělého a intenzivního kurzu je naučit Vás vše, co potřebujete umět za barem, a to rychle a efektivně, jak po teoretické, tak praktické stránce. Kurz je určen všem, kteří hledají kvalitní a obsáhlý barmanský kurz a chtějí se skvěle nastartovat, rozvíjet a zdokonalovat ve studiu barmanství a mixologie. V kurzu si zájemci osvojí mimo jiné nové cesty a postupy přípravy cocktailů a práci za barem, včetně působivého working flairu. Zvláštní důraz je cílen na motivaci a sebedůvěru v návaznosti na uplatnění absolventa v tuzemsku a zahraničí....
Barový institut - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURekvalifikace Personalista

22.02.2020 - Praha Získejte novou profesní kvalifikaci v oboru personalistika. V kurzu získáte veškeré znalosti potřebné pro samostatné vedení personalistiky i podrobná výuková skripta. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Personalista. Součástí kurzu je akreditovaná profesní zkouška Personalista. Profesní zkouška i výuková skripta jsou v ceně kurzu! * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuChůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - přípravný kurz + zkouška

22.02.2020 - Praha Přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace + zkouška. Získaná kvalifikace odpovídá tzv. šablonám MŠMT. Osvědčení opravňuje pro práci v dětských skupinách, mateřských centrech apod. Počet hodin: výuka 2 dny, celkem 16 hodin [dva 8 hodinové bloky] + 1 den zkouška....
KUSTOD - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJAK SI USNADNIT JEDNÁNÍ S NÁROČNÝMI KLIENTY A KOLEGY

24.02.2020 - Praha Určeno pro asistentky, pracovníky zákaznického servisu a další podpůrné neobchodní profese, které jednají se zákazníky a kolegy. Cíl: Naučit se vyjednávat s komplikovanými osobami tak, abychom dosáhli svého, udržovali a vytvářeli dobré vztahy a při tom se zbytečně nestresovali. Obsah: * Kdo je to „komplikovaný“ člověk? * Proč a čím nás tit...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

24.02.2020 - Praha Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Obsah: Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku * P...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAdobe Illustrator – certifikovaný základní kurz

24.02.2020 - Brno Zaměření kurzu Absolventi získají základní znalosti a zkušenosti s programem Adobe Illustrator a naučí se samostatně vytvářet grafické dokumenty. Studijní materiály Příručka Adobe Illustrator v ceně kurzu Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva....
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAdobe InDesign – základní certifikovaný kurz

24.02.2020 - Ostrava Zaměření kurzu Absolventi získají základní znalosti a zkušenosti s programem Adobe InDesign a naučí se vytvářet v tomto programu publikace, noviny, časopisy a jiné grafické dokumenty. Posluchači se seznámí s možnostmi a plnohodnotným využitím programu Studijní materiály Výukové materiály NICOM v c...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – kurz pro experty

24.02.2020 - Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí zvládnout tabulkový procesor MS Excel skutečně mistrovsky. Po absolvování kurzu budete umět využít všech možností tohoto tabulkového procesoru včetně speciálních analytických nástrojů a zvládnout tak vytvořit jakýkoliv projekt v této aplikaci. Studijní materiály Doporučujeme k...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUIntrastat od A do Z, aktuálně v roce 2020

24.02.2020 - Pardubice Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok. * Cílem semináře je: Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům   Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup   ProgramVýkaz INTRASTAT Právní základ   Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, a role Celní správy ČR v oblasti statistiky Intrastat   Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, v platném znění   Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků   Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení   Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti   Zánik ZJ   Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat   Uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2020   Kódy transakcí   Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms   Uvádění dalších údajů do výkazů   Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování   Provádění oprav údajů ve výkazech   Způsoby podání výkazu     Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány Diskuse, zodpovězení dotazů     ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Access – kurz pro pokročilé

24.02.2020 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří si chtějí zdokonalit v používání programu MS Access a chtějí umět využívat všech možností, které program nabízí Po absolvování kurzu budete znát podrobně vlastnosti všech databázových objektů. Budete umět tvořit databáze se složitějším schématem. Budete se umět orientovat v p...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)

24.02.2020 - Ostrava Zaměření kurzu Školení Autodesk Inventor pokročilé návrhy je určeno pro uživatele aplikace Inventor, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zefektivnit svoje pracovní postupy. Cílem školení je naučit posluchače efektivní nástroje pro zvládnutí profesionálních parametrické 3D návrhů s využitím aplikace Autodesk Inv...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20409: Virtualizace serverů pomocí Windows Server Hyper-V a System Center VMM

24.02.2020 - Brno Předpokládané znalosti Znalost TCP - IP a síťových koncepcí Znalost konceptů a technologií úložišť Orientaci v prostředí Windows PowerShell Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří jsou zodpovědní za návrh, implementaci, správu a udržbu virtualizační infrastruktury...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutodesk Fusion 360 – pro uživatele Autodesk Inventor

24.02.2020 - Brno Zaměření kurzu Kurz Autodesk Fusion 360 naučí stávající uživatele Autodesk Inventor využívat nástroje volného navrhování digitálních prototypů v cloudu. Uživatelé získají všechny potřebné dovednosti potřebné k dokončení fungujícího model pomocí výkonných 3D nástrojů v aplikaci Fusion 360 včetně analýzy a výstupu. Studijní materiály...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20703-1: SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER – správa

24.02.2020 - Ostrava Předpokládané znalosti Základní networking protokoly, topologie, hardware, media, routing, switching a adresování Znalost principů AD DS (Active Directory Domain Services) a jejich správa Instalace, konfigurace a správa počítačů se systémem Windows Základní koncept práce s PKI, porozumění skriptování a Windows PowerShell syn...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20742: Windows Server 2016 – správa identit

24.02.2020 - Brno Předpokládané znalosti  zkušenosti s koncepcí a technologiemi služeb AD DS v systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016.  Zkušenost se správou a konfigurací systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016  Zkušenosti a znalosti základních síťových technologií, jako jsou IP adresování, překlad názvů (name resolution...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNLP koučování pomocí Stromu života - Brno

24.02.2020 - Brno Slyšeli jste už o Stromu života dle Kabbaly a říkáte si, jak to souvisí s NLP? Anebo jste o něm ještě neslyšeli a jste zvědaví, o co konkrétně se jedná a z jakého důvodu máme tento kurz zařazený i do výcviku NLP Master Practitionera? Na Strom života lze nahlížet z nejrůznějších úhlů pohledu a aplikovat ho v celé řadě různých situací a přístupů. My...
Centrum systemiky a NLP s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU2310: Visual Studio.NET – vývoj Microsoft ASP.NET webových aplikací

24.02.2020 - Praha Předpokládané znalosti Znalost některého .NET jazyka Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit vytvářet dynamické ASP.NET stránky pomocí Visual Studia .NET. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       # Studijní literatura Originá...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – kurz programování ve VBA I.

24.02.2020 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří se chtějí naučit programovat v prostředí programu Excel Po absolvování kurzu se budete orientovat v prostředí Visual Basic editoru, budete umět organizovat makra do modulů, budete umět programovat na úrovni jednotlivých buněk, listů a sešitů. Budete umět automatizovat prog...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde