modul-2-3-prodej-nemovitosti-v-realitni-praxi Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi


Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře. Cílem kurzu je seznámit makléře s možnostmi a formami prodejních aktivit a způsoby optimální práce s vlastníky zakázek, které mají přímou vazbu n
  • 18.09.2019 Praha - MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi Gaudens s.r.o.

Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Kurz fotografování nemovitostí
Realitní akademie - třídenní praktický (a motivační) výukový program pro realitní makléře

17.09.2019 - Praha Náborová fáze realitní činnosti Prodejní fáze realitní činnosti Obchodní dovednosti v realitní praxi Kurz obsahuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit a způsoby efektivního prodeje, které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje - produkci (výdělek) makléře. Navíc po absolvování účastníci získají ocenění (...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMODULY 1.3 a 2.3 - Produktivní realitní makléř, dvoudenní kurz

17.09.2019 - Praha Nábor a prodej nemovitostí v realitní praxi   Kurz je složený ze dvou základních oblastí, které makléři potřebují zvládnout a uchopit pro úspěšný realitní byznys, a to aktivit makléře a pracovních postupů v rámci náboru a prodeje nemovitostí.   ...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMODUL 1.3 - Jak na získávání zakázek v realitní praxi

17.09.2019 - Praha Jaké jsou ty fungující způsoby náboru zakázek, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makéřů?   Tento jednodenní kurz se věnuje výhradně náborovým aktivitám v realitní praxi se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní vliv na produktivitu makléřů. Zjednodušeně - cílem kurzu je s účastníky probrat různé způsoby získávání zakázek tak, aby makléři nebyli odkázání pouze na tzv. studené nábory. V zásadě t...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách

19.09.2019 - Praha Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové

21.09.2019 - Praha 6 Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 [ do roku 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ]. Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám. Studium trvá 1 rok, končí složením závěrečné zkoušky a vydáním osvědčení o rekvalifikaci....
Institut Franka Dysona s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURekvalifikační kurz - Obchodník s realitami

23.09.2019 - Praha Obsah kurzu odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami dle Národní soustavy kvalifikací [NSK]. Absolvováním tohoto kurzu splníte vstupní požadavek k certifikační zkoušce dle norem ISO u Certifikačního ústavu Vysoké školy ekonomické a Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně. Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu ....
Asociace realitních kanceláří ČR - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPrávo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

26.09.2019 - Praha - Právní základy potřebné pro bezproblémovou práci v realitách - Smlouvy uzavírané v souvislosti s realitní činností - Jakým právním aspektům (a proč) je vhodné věnovat pozornost Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne právní základy nezbytné pro bezproblémovou práci v souvislosti s realitní činností. Dále umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je při provozování realitní činnosti zapotřebí věnovat zvlášt...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)

Září 2019 - online Neuvedeno * • pořizování nemovitých věci (koupí, na leasing) a vymezení souvisejících nákladů (daňové a účetní odpisy), • technické zhodnocení a opravy (zdůraznění rozdílů, vazba na povinnosti k opravám a údržbě v nájemní smlouvě, odpis technického zhodnocení nájemcem a řešení nepeněžního příjmu u pronajímatele), • příjmy (výnosy) z nájemného, problematika jejich zdanění (zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů), • uplatňování výdajů (nákladů) v souvislosti s nájmem (další specifické náklady - např. odstupné, jistina, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem), • služby související s nájmem (možnosti přefakturace, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty), • tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu), • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, vč. změny od roku 2016, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat), • postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace služeb, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat), • související výklady GFŘ a MF, • odpovědi na konkrétní dotazy účastníků k probírané problematice....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAKVIZICE - JAK NA NÁBOR ZAKÁZEK V REALITNÍ PRAXI

01.10.2019 - Brno Online & old school - konkrétní odpovědi a prověřená doporučení   Tento speciální workshop pro makléře a manažery RK se věnuje náborovým aktivitám se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní vliv na produktivitu makléřů. Společně probereme různé možnosti získávání zakázek, řekneme si tipy, jak se při náboru můžete odlišit od konkurence, budeme řešit rozdíly mezi onlinem / soc. sítěmi a aktivitami, které jsou neprávem označované za old school, ukážeme si, proč některé formy ak...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKatastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
AKVIZICE - JAK NA NÁBOR ZAKÁZEK V REALITNÍ PRAXI

03.10.2019 - Praha Online & old school - konkrétní odpovědi a prověřená doporučení   Tento speciální workshop pro makléře a manažery RK se věnuje náborovým aktivitám se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní vliv na produktivitu makléřů. Společně probereme různé možnosti získávání zakázek, řekneme si tipy, jak se při náboru můžete odlišit od konkurence, budeme řešit rozdíly mezi onlinem / soc. sítěmi a aktivitami, které jsou neprávem označované za old school, ukážeme si, proč některé formy ak...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů

04.10.2019 - Praha Prodáváte-li zboží, klade na vás současná legislativa zejména ve vztahu ke spotřebitelům řadu povinností, za jejichž nedodržení hrozí sankce. Avšak při správném porozumění a používání právních předpisů z nich můžete mít užitek. Díky správně nastaveným obchodním a reklamačním podmínkám se můžete chránit proti neoprávněným požadavkům a úspěšně řešit reklamace. Důležité je rovněž zohlednit pravidla v zákoně o ochraně spotřebitele a přímo závazné Nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů (i on-line). Seminář vás provede povinnostmi a právy při prodeji zboží a poskytování služeb zejména ve vztahu ke spotřebitelům. Získáte praktická doporučení, za jakých obchodních a reklamačních podmínek prodej zboží realizovat, abyste se zbytečně nedostávali do úzkých. Naučíte se, jak vyřizovat reklamace bez chyb a jak řešit případné spory se zákazníkem. Seznámíte se s nejnovějšími poznatky z praxe a získáte informace nezbytné k revizi obchodních podmínek. * Legislativní požadavky při prodeji zboží: • přehled pravidel pro kamenné prodejny a e-shopy, • všeobecné obchodní podmínky, • závaznost propagačních materiálů (včetně informací na webu), • informační povinnosti (včetně webu e-shopu), • možnosti odstoupení zákazníka od smlouvy, • e-shop nikoliv jako „bezplatná půjčovna“. Záruky a vyřizování reklamací (10:45–12:15) : • jakost zboží při dodání; záruka za jakost zboží, • reklamační řád, • nejen práva ale i povinnosti zákazníků, • reklamační řízení bez chyb, • řešení sporů po zamítnutí reklamace, • povinnosti vůči ČOI. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNenahraditelná asistentka - realitní kanceláře

09.10.2019 - Praha KURZ NENAHRADITELNÁ ASISTENTKA pro všechny asistentky, které na sobě chtějí pracovat. Získejte návod „co dělat, aby…“. Abyste nenahraditelnou asistentkou byly nebo abyste svou nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli....
Asociace realitních kanceláří ČR - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNenahraditelná asistentka - realitní kanceláře

09.10.2019 - Praha 10 KURZ NENAHRADITELNÁ ASISTENTKA pro všechny asistentky, které na sobě chtějí pracovat. Získejte návod „co dělat, aby…“. Abyste nenahraditelnou asistentkou byly nebo abyste svou nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli....
Asociace realitních kanceláří ČR - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNenahraditelná asistentka - realitní kanceláře

09.10.2019 - Praha 10 KURZ NENAHRADITELNÁ ASISTENTKA pro všechny asistentky, které na sobě chtějí pracovat. Získejte návod „co dělat, aby…“. Abyste nenahraditelnou asistentkou byly nebo abyste svou nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli....
Asociace realitních kanceláří ČR - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNenahraditelná asistentka - realitní kanceláře

09.10.2019 - Praha 10 KURZ NENAHRADITELNÁ ASISTENTKA pro všechny asistentky, které na sobě chtějí pracovat. Získejte návod „co dělat, aby…“. Abyste nenahraditelnou asistentkou byly nebo abyste svou nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli....
Asociace realitních kanceláří ČR - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNenahraditelná asistentka - realitní kanceláře

09.10.2019 - Praha 10 KURZ NENAHRADITELNÁ ASISTENTKA pro všechny asistentky, které na sobě chtějí pracovat. Získejte návod „co dělat, aby…“. Abyste nenahraditelnou asistentkou byly nebo abyste svou nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli....
Asociace realitních kanceláří ČR - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde