Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Typologie DISC
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi pracovat, a tím předcházet konfliktům na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu. Seminář je veden interaktivní formou – kombinace teorie se cvičeními z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové profily DISC, vzájemné sebepoznání metodou semafor, jak poznat různé povahové profily v praxi na první pohled, aj.).Při výuce je využívána didaktická technika.   Přínos kurzu pro účastníky:   Sebepoznání a poznání druhých – jednoduše, pozitivně a prakticky   Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj   Snížení a předcházení konfliktům   Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - bez zbytečného úsilí   Schopnost podávat účinnou zpětnou vazbu     Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:   Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání   Různí lidé, různ&eac
Manažerské dovednosti (soft skills) 
LastMinute Objednat - 02.03.2017, Praha

Typologie osobnosti DISC v manažerské praxi
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě i svým podřízeným. Kurz je určen především pro střední management a management první linie, leaderům obchodních týmů, vedoucím projektů, všem, kteří chtějí nejen řídit, ale také vést a motivovat své podřízené. Seminář je veden interaktivní formou – kombinace teorie se cvičeními z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové profily DISC, vzájemné sebepoznání metodou semafor, jak poznat různé povahové profily v praxi na první pohled, aj.).Při výuce je využívána didaktická technika.   Přínos kurzu pro účastníky:   Sebepoznání a poznání druhých – jednoduše, pozitivně a prakticky   Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj   Snížení a předcházení konfliktům v týmu   Zvýšení úspěšnosti při prodeji a získávání nových zákazníků     Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:   Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání   Úloha managementu při vedení lidí
Manažerské dovednosti (soft skills) 
LastMinute Objednat - 02.03.2017, Praha

Zákoník práce 2017 vč. osobní konzultace
CÍL: Hlavním cílem společného setkání bude seznámeni s  připravovanou novelizací zákoníku práce pro rok 2017, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, možné budou osobní konzultace. Úvod do problematiky Proč dochází k novelizaci pracovního práva v ČR v roce 2017? Vedoucí zaměstnanci –  nová skupina  vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení, práva a povinnosti, specifické úpravy pracovněprávních vztahů – rozvržení pracovní doby až do rozsahu 48 hodin týdně, práce přesčas,délka směny,evidence pracovní doby, odměňování, příplatky za práci,jiné důležité osobní překážky v práci Změny ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad – upřesnění uzavírání dohody se zaměstnanci Definiční úpravy pojmů ve vztahu k pracovní době a jejím rozvržení – rozvrh pracovní doby, informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba, nové vymezení vícesměnných pracovních režimů, vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby,konta pracovní doby, práce přesčas a noční práce, stanovená týdenní pracovní doba, rozvržení pracovní doby a její pravidla podle novelizace, pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, nepřetržitý odpočinek v týdnu – denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu,dny pracovního klidu doba odpočinku po ukončení pracovní cesty, pracovní pohotovost u pružného rozvržení pracovní doby Změny pracovního poměru – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí přidělení jiné práce zaměstnanci zaměstnavatelem, výkon jiné práce/převedení na jinou práci, dočasná změna místa výkonu práce Přechod práv a povinností – ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnance Hromadné propouštění – formální úpravy Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období, nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci, zaručená mzda, osobní překážky v práci Odměňování zaměstnanců mzdou– minimální mzda a její vymezení, kolektivní smlouva a minimální mzda, zaručená mzda, práce ve svátek, mzda při uplatnění konta pracovní doby,mzda a výkon jiné práce Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úpravu výše příplatku ve dnech pracovního klidu Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce –  technické úpravy  a nové vymezení Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1=1 Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných
Personalistika (HR manažer, pracovní právo) 
LastMinute Objednat - 02.03.2017, Pardubice

Zákoník práce 2017 vč. osobní konzultace
Hlavním cílem společného setkání bude seznámeni s připravovanou novelizací zákoníku práce pro rok 2017, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, možné budou osobní konzultace.
 
LastMinute Objednat - 02.03.2017, Pardubice

Náhrada majetkové újmy a nemajetkové újmy v pracovním právu a její možné uplatnění ve služebním poměru státních zaměstnanců z pohledu soudce NS ČR
Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě Akreditace: MV : Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu a její možné uplatnění ve služebním poměru státních zaměstnanců, pojmy škoda, skutečná škoda, jiná škoda a jejich vznik, nemajetková újma, plnění pracovních úkolů, přímá souvislost s plněním pracovních úkolů, příčinná souvislost, zavině
Řízení projektů a týmů 
LastMinute Objednat - 02.03.2017, Praha

Člen první pomoci - komplexní první pomoc včetně zdravotníka zotavovacích akcí - pro praxi i výuku
Člen první pomoci - zajišťuje absolventům komplexní znalost laické první pomoci. V kurzu vyzkoušíte spoustu praktických věcí - včetně resuscitace na figurínách s využitím automatických externích defibrilátorů. S kurz lze vykonávat lektora první pomoci v ZŠ, SŠ, autoškolách. Získáváte rovněž specializaci zdravotníka zot. akcí. Využijte této možnosti a získejte kompletní znalosti a dovednosti pro záchranu života. Těšíme se na Vás!
Zdravotnictví 
LastMinute Objednat - 03.03.2017, Ostrava - Zábřeh

Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu
Kurz je pro všechny, kteří se obchodu již nějakou dobu věnují a kteří chtějí nadále rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace, dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. A také se zdokonalíte v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého zákazníka. * Kurz je pro všechny, kteří se obchodu již nějakou dobu věnují a kteří chtějí nadále rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace, dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. A také se zdokonalíte v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého zákazníka. Pohled obchodníka   Pohled obchodníka   Pohled zákazníka   Pohled na dílčí obchodní techniky   Praktický nácvik  
Osobní rozvoj, psychologie 
LastMinute Objednat - 06.03.2017, Brno

Aktivní telemarketing
Kurz je určen tel. operátorům, obchodním zástupcům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém obchodním kontaktu se zákazníky a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci, stejně jako know-how v oblasti telemarketingu, tedy naslouchání, vyjednávání, argumentace, asertivity, zvládání obtížných situací, zpracování námitek atd. * Kurz je určen tel. operátorům, obchodním zástupcům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém obchodním kontaktu se zákazníky a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci, stejně jako know-how v oblasti telemarketingu, tedy naslouchání, vyjednávání, argumentace, asertivity, zvládání obtížných situací, zpracování námitek atd. Obchodní komunikace   Obchodní komunikace   Role při jednání   Argumentace   Manipulace   Vyjednávání v obtížných siutacích   Specifika telefonické komunikace   Aktivní telemarketing   Hlavní část   Závěr   Praktický nácvik  
Osobní rozvoj, psychologie 
LastMinute Objednat - 06.03.2017, Brno

MS Excel - Příprava na přijímací pohovor - Workshop (MSEWPP)
Tento jednodenní intenzivní workshop slouží především jako příprava na přijímací pohovor, na kterém vyžadují znalost tabulkového procesoru MS Excel. Věnuje se všem nejčastěji požadovaným dovednostem, které bývají součástí testu nebo praktické zkoušky v rámci přijímacího pohovoru. * Běžné funkce - součet, průměr, když, dělení, výpočet % Rozšiřující funkce - výběr z často požadovaných funkcí (analytické, datumové, vyhledávací) Komentáře - vložení, úpravy, práce s komentáři Práce s listy - vložení, odstranění, kopírování, přesouvání, skrytí, barva, propojení Pojmenování buněk a oblastí - pojmenování buněk a oblastí buněk, využití ... Databázové tabulky - filtry Kontingenční tabulky - využití, tvorba a úpravy Grafy - využití, tvorba a úpravy Podmíněné formátování - využití, tvorba a úpravy
mse 
LastMinute Objednat - 06.03.2017, Brno

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 06.03.2017, Bratislava

SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny]
Tento typ školení je určen všem, kteří se SketchUpem začínají nebo jsou na úrovni mírně nebo středně pokročilé. Všem, kteří se chtějí základy i pokročilé funkce modelování, a to správně a bez zbytečných nešvarů, které může způsobit samostudium, ale dávají přednost pomalejšímu tempu výuky s možností důkladného prosvičení každého tématu přímo s lektorem.
Bakalářské studium [VŠ] 
LastMinute Objednat - 06.03.2017, Praha 3 - Vinohrady

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 17:18:19 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 18:38:19 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 15:22:23 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 10:18:03 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Komentář Stanislava Bilera ČSSD nezavádí komunismus ten tu pořád je
mzdy | 2017-02-25 08:18:54 
Zakladni otazka zni proste a trivialne proc jsou v ceske republice tak nizke mzdy Nasledujici proc mame skoro nejnižši minimalni mzdu v Evrope A proc se jedna o castku za kterou ani nelze vest dustojny život A pak treba složitejši proc se k nam s

Kondice českých firem se zlepšila tržby stouply mezi lety 2011 a 2015 o 23 procent
účetní | 2017-02-24 21:07:58 
ceske spolecnosti ktere pravidelne zverejnuji sve ucetni zaverky zaznamenaly v letech 2011 až 2015 celkovy narust tržeb o 23 procent a zvyšeni cisteho zisku o 38 procent. Vyplyva to z analyzy dat kterou uskutecnila spolecnost CRIF - Czech Credit Bureau

Trumpův poradce chce aby FBI zpochybnil volební kontakty s Rusy
personální | 2017-02-24 15:02:19 
Washington - Personalni šef Bileho domu Reince Priebus požadal Federalni urad pro vyšetrovani -FBI- aby zpochybnil zpravy americkych medii o tom že štab nynejšiho prezidenta

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde