Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Klíč ke každodenní vyrovnanosti
MÍSTO KONÁNÍ KURZU: školicí prostory firmy NICOM, a.s. LEKTOR KURZU: Ing. Vlaďka Roldánová - dlouholetá konzultantka, lektorka a akreditovaný kouč, ředitelka Fóra Industriale. Kurz probíhá v omezené skupině účastníků. Kurz není akreditovaný. Rozsah kurzu: doporučujeme WS o rozsahu 2 dny (nebo 1 + 1 den s malým časovým rozestupem, případě s 1 následným koučovacím sezením). Den 1: Co a kdy dělám: časový snímek běžného dne, aktuální energetická bilance   Co je to energie, jak s ní nakládat a kde jsou moje zdroje energie   Rovnováha mezi pracovní, osobní a vztahovou stránkou mého života   Životní sny a životní hodnoty jako zdroj mého růstu,   Formulace hodnot a priorit bez vnitřních protikladů   Kde mi energie uniká a kde ji vytvářím, o co v sobě se mohu opřít   Vědomá práce s transformací emocí   Jak své sny a hodnoty neztratit ze zřetele ani v pracovním prostředí a v časové tísni, reakce na vnější impulsy a tlaky   Jakou kvalitu/dovednost chci rozvíjet u sebe? (záměr)   Den 2. (po maximálně cca 1-2 týdnech) Jak se mi daří rozvíjet můj záměr. Co jsem si při tom uvědomil.   Parametry mých rozhodnutí, jak s nimi mohu vědomě pracovat   Kam nasměruji svou energii? Vlastní vědomá rozhodnutí vedoucí k rovnováze (pojmenování priorit, rolí a hranic v souladu s mými hodnotami a záměry)   Jak se se všemi požadavky vejít do 24 hodin, řešení konfliktů hodnot, cílů, času a rovnováhy s důrazem na vnitřní emoční soulad   Co když je to všechno jinak: jak reagovat na změnu a jak využít její potenciál pro podporu svých záměrů   Tvorba a obnova zdrojů pro případ krize   Cvičení pro uklidnění a podporu těla, pocitů i hlavy   Syntéza všech poznatků a vytvoření individuální mapy, jak dlouhodobě pečovat o svůj výkon a zároveň o pocit vnitřního klidu  
-- (Nezařazeno) -- 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, Ostrava

Timemanagement
Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery. Timemanagement Standardní délka kurzu je jeden den (osm vyučovacích hodin). Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je dvanáct. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery. Cílem je naučit účastníky analyzovat svůj pracovní styl a najít rezervy a možnosti jak efektivněji pracovat v čase. A zároveň se naučit efektivně řídit porady jako jednoho z možných časožroutů . Pro účast v kurzu nejsou stanoveny předběžné požadavky. Přínos kurzu pro účastníky: * Umění jasně stanovovat priority * Efektivní plánování * Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období * Efektivní komunikace * Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána Kurz je rozdělen do osmi vyučovacích hodin s následujícím přehledem probírané látky: * Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání * Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům * Work-life ballance * Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit * Proaktivita a její význam * Křivka pozornosti * Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip * Paretovo pravidlo * ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority * Osobní vize * 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa * Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století * Efektivní komunikace a WIN to WIN princip * Pochopení druhých jako klíč k úspěchu * Aktivní naslouchání a efektivní učení * Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup * Kvadranty úspěchu a obnova sil * Výkonnostní křivka * Budování návyků * Praktické rady k řízení času - workshop * Akční plán - první kroky v praxi * Zhodnocení a závěr kurzu Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s role plays s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. * Při výuce je využívána didaktická technika. Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního charakteru, které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle schopností účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz přizpůsobit jejich konkrétním potřebám.
Manažerské kurzy 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, Praha

MS Excel - Příprava na přijímací pohovor - Workshop (MSEWPP)
Tento jednodenní intenzivní workshop slouží především jako příprava na přijímací pohovor, na kterém vyžadují znalost tabulkového procesoru MS Excel. Věnuje se všem nejčastěji požadovaným dovednostem, které bývají součástí testu nebo praktické zkoušky v rámci přijímacího pohovoru. * Běžné funkce - součet, průměr, když, dělení, výpočet % Rozšiřující funkce - výběr z často požadovaných funkcí (analytické, datumové, vyhledávací) Komentáře - vložení, úpravy, práce s komentáři Práce s listy - vložení, odstranění, kopírování, přesouvání, skrytí, barva, propojení Pojmenování buněk a oblastí - pojmenování buněk a oblastí buněk, využití ... Databázové tabulky - filtry Kontingenční tabulky - využití, tvorba a úpravy Grafy - využití, tvorba a úpravy Podmíněné formátování - využití, tvorba a úpravy
mse 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, Bratislava

MotivP Business Brunch® - Člověk hledá smysl
Nejen v manažerských kruzích je ceněný a populární Stephen Covey se svými sedmi návyky, zejména s myšlenkou: začínej s myšlenkou nakonec. Není však tajemstvím, že Covey je v mnohém převyprávěním další legendy: V. E. Frankla. Protože jsme zvyklí na našich-vašich Business brunch® směřovat k podstatě, tak se podíváme na to, co nám Frankl vnáší do současné firemní praxe. Jak využít Franklův přístup při vedení lidí, při řešení nejrůznějších dilemat, jak se podpořit v osobním růstu.
Řízení podniku a strategické plánování 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, Praha

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam on-line)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • vymezení základních právních předpisů souvisejících se vznikem pracovního poměru • postup před vznikem pracovního poměru (výběr zaměstnanců – zákonný rámec, ochrana osobních údajů uchazeče o zaměstnání, problematika „vstupní“ lékařské prohlídky) • pracovní smlouva – základní dokument v personalistice (zákonný obsah pracovní smlouvy, další údaje a informace uváděné v pracovní smlouvě, informační povinnost zaměstnavatele, zkušební doba, doba určitá) • diskuze.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • vymezení základních právních předpisů souvisejících se vznikem pracovního poměru • postup před vznikem pracovního poměru (výběr zaměstnanců – zákonný rámec, ochrana osobních údajů uchazeče o zaměstnání, problematika „vstupní“ lékařské prohlídky) • pracovní smlouva – základní dokument v personalistice (zákonný obsah pracovní smlouvy, další údaje a informace uváděné v pracovní smlouvě, informační povinnost zaměstnavatele, zkušební doba, doba určitá) • diskuze.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam on-line)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • pracovní smlouva z pohledu existence pracovního poměru • pravidla pro změny v obsahu pracovní smlouvy • pracovní doba a doba odpočinku (rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, doba odpočinku – mezi směnami, odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby) • odměňování zaměstnanců (minimální a zaručená mzda, příplatky za práci přesčas, sobotu a neděli, za práci v noci, odměna za pracovní pohotovost) • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele (návštěva lékaře v pracovní době) • dovolená (zákonné podmínky čerpání dovolené) • odpovědnost zaměstnance za škodu • diskuze.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • pracovní smlouva z pohledu existence pracovního poměru • pravidla pro změny v obsahu pracovní smlouvy • pracovní doba a doba odpočinku (rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, doba odpočinku – mezi směnami, odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby) • odměňování zaměstnanců (minimální a zaručená mzda, příplatky za práci přesčas, sobotu a neděli, za práci v noci, odměna za pracovní pohotovost) • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele (návštěva lékaře v pracovní době) • dovolená (zákonné podmínky čerpání dovolené) • odpovědnost zaměstnance za škodu • diskuze.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam on-line)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • skončení pracovního poměru z pohledu praxe (zákonné podmínky, odstupné, z pohledu soudní praxe) • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance (výpovědí, zrušením ve zkušební době, okamžité zrušení) • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (zdravotní, neplnění povinností zaměstnancem, organizační změny, snížení stavu zaměstnanců, neuspokojivé pracovní výsledky, porušování povinností zaměstnance) • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (výpovědí, zrušením ve zkušební době, okamžité zrušení) • dohoda o skončení pracovního poměru • skončení pracovního poměru na dobu určitou • diskuze.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • skončení pracovního poměru z pohledu praxe (zákonné podmínky, odstupné, z pohledu soudní praxe) • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance (výpovědí, zrušením ve zkušební době, okamžité zrušení) • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (zdravotní, neplnění povinností zaměstnancem, organizační změny, snížení stavu zaměstnanců, neuspokojivé pracovní výsledky, porušování povinností zaměstnance) • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (výpovědí, zrušením ve zkušební době, okamžité zrušení) • dohoda o skončení pracovního poměru • skončení pracovního poměru na dobu určitou • diskuze.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online

ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
Neuvedeno * Se skládá ze 3 záznamů on-line kurzů, které lze absolvovat i samostatně. Doporučujeme však pro získání komplexních znalostí, absolvovat všechny 3 jednotlivé on-line kurzy. Celý cyklus se zabývá základy pracovního práva pro začínající personalisty. 1. záznam webináře: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Úvod do problematiky • vymezení základních právních předpisů souvisejících se vznikem pracovního poměru • postup před vznikem pracovního poměru • pracovní smlouva – základní dokument v personalistice • diskuze. 2. záznam webináře: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Úvod do problematiky • pracovní smlouva z pohledu existence pracovního poměru • pravidla pro změny v obsahu pracovní smlouvy • pracovní doba a doba odpočinku • odměňování zaměstnanců • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele • dovolená • odpovědnost zaměstnance za škodu • diskuze. 3. záznam webináře: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Úvod do problematiky • skončení pracovního poměru z pohledu praxe • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance • skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • dohoda o skončení pracovního poměru • skončení pracovního poměru na dobu určitou • diskuze. Výkladové on-line kurzy budou propojeny s praktickými situacemi.
Účetnictví obecně 
LastMinute Objednat - 28.07.2016, online


[?]

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Katar dá Hamasu peníze na mzdy zaměstnanců správy Pásma Gazy
mzdy | 2016-07-24 06:50:01 
Katar poskytne 113 milionu rijalu -736 milionu korun- palestinskemu Pasmu Gazy. Penize maji byt použity predevšim na vyplaty zamestnancu tamni spravy kterou vede radikalni organizace Hamas. Zamestnanci nedostavaji kvuli ekonomickym potižim plnou mzdu od

Igor Záruba Nové mzdy a staré rozdělení
mzdy | 2016-07-22 06:22:29 
Na zacatku byva kun na konci velbloud. Tak pravila Marianne Thyssenova eurokomisarka pro zamestnanost a socialni veci. Na mysli mela legislativni proces ktery vede z komise do Evropskeho parlamentu a Rady EU a z nehož nezridka vypadne neco vyrazne jine

Odbory požadují zvýšit minimální mzdu o 1600 korun. Chtějí také kompenzace pro mostecké horníky
mzdy | 2016-07-18 23:38:38 
Odbory budou požadovat zvyšeni minimalni mzdy na 11 500 korun. Tripartita bude o zvyšeni minimalni mzdy jednat 25. cervence v soucasnosti je 9900 korun. Odbory a zamestnavatele take požaduji kompenzace pro horniky kteri prijdou o praci na Mostecku.

Podvojné účetnictví - Cígler Software
podvojné | 2016-07-18 23:33:05 
Informacni systemy Cigler Software t Money S3 t Vlastnosti systemu t Podvojne ucetnictvi

Rekvalifikační kurz Účetnictví - Praha Hradec Liberec
rekvalifikační | 2016-07-18 22:22:05 
rekvalifikacniho kurzu ucetnictvi. Problematiku jsme meli šikovne rozdelenou do jednotlivych modulu. Diky tomu se probirana latka stala

Příjmy lékařům vzrostly rychleji než ostatním zaměstnancům
mzdy | 2016-07-16 11:18:34 
Lekarske prijmy v nemocnicich stouply za pet let od protestni akce „Dekujeme odchazime“ vice než ostatnim zamestnancum v cesku. Tzv. median hrube mzdy což je stredova hodnota mzdy pracovniku v danem oboru stoupl lekarum mezi roky 2012 až 2015 o 8 5 pro

Personální zemětřesení u Valachové šéf Cermatu musí svůj post obhajovat
personální | 2016-07-16 11:18:10 
Ministryne školstvi Katerina Valachova -cSSD- se odhodlala k tomu co už pred casem naznacila. K zasadnim zmenam na vedoucich postech ve svem resortu. Pred nekolika dny odešel z funkce namestka ministryne jeji stranicky kolega Petr Hulinsky. V dohledne do

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde