Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
Odneste si soubor v praxi okamžitě uplatnitelných dovedností, které jsou nepostradatelné na každé asistentské pozici Úspěch je velice subjektivní dojem, protože to, co považujete za úspěch, váš nadřízený možná zhodnotí jinak. Nemůžeme vás proto naučit mít úspěch za všech okolností, ale ukážeme vám cestu, jak se mu svou snahou co nejvíce přiblížit. Kurz je určen: asistentky a asistenti   sekretářky a sekretáři   recepční    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: odhalíte své silné a slabé stránky, ve kterých se budete chtít zdokonalovat   osvojíte si pravidla time managementu pro lepší organizaci své práce i činností nadřízeného   naučíte se přirozeně navazovat kontakty   seznámíte se s nejčastějšími chybami v písemné komunikaci   telefonní rozhovor zvládnete s noblesou    
Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Praha 1

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě
Objevujte talenty na sociálních sítích a naučte se s nimi komunikovat Hledání talentů je stále těžší a ty nejlepší zaměstnance na pracovních portálech nenajdete. Seznamte se proto s technikami, které vám umožní být o krok napřed. Naučte se efektivně řešit situace, v nichž tradiční metody a zdroje náboru nestačí. Poznejte, jak můžete využít sílu sociálních sítí ve svůj prospěch a jak najít špičkové kandidáty na pracovní pozice. Posilte svou pozici rádce v oblasti rozvoje a uplatnění talentu díky ovládnutí potenciálu, který nabízí digitální svět.   U účastníků tohoto kurzu se předpokládá alespoň elementární znalost a zkušenosti s LinkedInem, případně i s dalšími sociálními sítěmi. Kurz je určen: HR manažerům   specialistům náboru   specialistům HR marketingu   pracovníkům personálních agentur    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: poznáte, jak budovat profesionální image náboráře v on-line prostředí   osvojíte si techniky a strategie, které vám pomohou vyhledat ty nejlepší uchazeče   zjistíte, jak fungují HR marketingové kampaně a naučíte se vést on-line dialog s kandidáty   zjistíte, jak pomoci své firmě k lepší značce zaměstnavatele   díky novým nástrojům a síle dat upevníte svou roli experta    
Výběr zaměstnanců 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Praha 1

Povinnosti zaměstnavatelů podle nových pracovněprávních předpisů v roce 2017
Odborný program: * Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře * Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní lékařské prohlídky, výběrové řízení, seznámení s bezpečnostními předpisy apod.) * Vznik pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) * Vedoucí zaměstnanci, vrcholový řídící zaměstnanec – zvláštní právní postavení * Překážky v práci, práce z domova * Změny v průměrném výdělku * Správné skončení pracovního poměru, přehled judikatury * Nové povinnosti podle novely ZP - při skončení pracovního poměru (zápočtový list, pracovní posudek, oddělené potvrzení, odstupné) - i v pracovní době a dovolené - při ochraně majetku zaměstnavatel (vyřizování soukromých záležitostí v pracovní době) - při ochraně zaměstnanců před šikanou a stresem - při práci z domova * Řešení dalších problémů v závislosti na dotazech účastníků * Diskuse, dotazy
Personalistika (HR manažer, pracovní právo) 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Praha

IMS – Poradce - Modul IV
Komu je školení určeno                                                                           • manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni   zavedením systémových managementů na dalších pobočkách,   případně u dalších partnerů • pracovníkům poradenských společností, případně samostatným   poradcům v oblasti systémů managementu • požadované znalosti: rozsah Modulu III. Obsah školení • možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy • praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamových   dokumentech integrovaného managementu • řešení požadavků ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ve společné   Příručce integrovaného systému • společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu   a BOZP, vstupy a výstupy • environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kriteria zlepšování   procesů • postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba   na představitele managementu • uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMS Co Vám školení přinese Školení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vám bude vystaven certifikát poradce IMS (platnost 3 roky od data vystavení).
BOZP 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Praha

Otevřený kurz MotivP: Prezentační dovednosti
Každý účastník objeví své silné stránky, aby na jejich základě mohl kdykoliv a kdekoliv prezentovat cokoliv a cítil se u toho komfortně. Nejdříve si ukážeme, jak se na prezentaci po všech stránkách připravit. Sem patří například překonání trémy, správné dýchání, práce s hlasem, vhodné frázování, příprava slajdů, příprava struktury prezentace s ohledem na kontext situace - včetně vhodného úvodu a představení řečníka. Dále se zaměříme na interakci s publikem a zkusíme zvládnout krizové situace, zapojit pasivní posluchače a získat na svou stranu problematické publikum. Podíváme se také na strukturu a dynamiku moderní prezentace – vše jednoduše, prakticky se zaměřením na individuální potřeby účastníků. Kurz vede lektorka a moderátorka MgA. Veronika Poláčková Ph.D. (např. Dobré ráno ČT2) .motivp.com/shop/video/Prezentacni_dovednosti_MotivP_Otevreny_kurz
Prezentační techniky, písemnosti 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Brno

JAK VÉST PERSONÁLNÍ AGENDU A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVU V ROCE 2017
Školení je určeno personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy. Lektor kurzu: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ Odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha, autorka odborných publikací a článků, zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
Personalistika (HR manažer, pracovní právo) 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Olomouc

Rekvalifikace Lektor
NAUČÍME VÁS UČIT. V tomto rekvalifikačním kurzu získáte potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, seznámíte se s moderními vyučovacími metodami a naučíte se používat hravou a zábavnou formu výuky. Absolventi rekvalifikace budou umět vytvářet výukové materiály a vyhodnocovat testy. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint.
Systémy řízení a ISO 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Praha 1

Krotitelé času - time management pro každý den
Naučte se řídit svůj čas, plánujte efektivně své úkoly a zbavte se stresu Váš diář praská ve švech, práce přibývá a vy nevíte, do čeho se pustit dřív? Zapomínáte na schůzky, na stole se vám hromadí dokumenty a nemáte čas diskutovat s kolegy o aktuálních projektech? Řekněte stop dříve, než váš výkon klesne pod únosnou mez! Trénink time managementu vás vybaví účinnými nástroji, díky nimž svůj harmonogram dostanete pod kontrolu. Ukážeme vám, kde děláte chyby, jak si stanovit cíle a priority a jak s časem hospodařit. Vyzkoušíte si moderní metody time managementu, které vám pomohou zkrotit čas. Kurz je určen: Každému, kdo potřebuje: určit své priority   zefektivnit své hospodaření s časem   zlepšit svůj výkon   lépe zvládat své úkoly   získat čas na další aktivity a nemůže ho najít    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se identifikovat priority a vaše nejdůležitější úkoly budou hotové včas   zjistíte, co a jak musíte změnit, aby vám práce nepřerůstala přes hlavu   objevíte způsoby, jak zlepšit organizaci práce a tím i svůj výkon   pochopíte, jak lépe plánovat a zbavit se tak stresu z nesplněných úkolů   vyzkoušíte si různé metody time managementu a objevíte pro sebe ty nejvhodnější   díky zkušenostem z tréninku zvolené metody ihned účinně využijete v praxi    
Manažerské dovednosti (soft skills) 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, Praha 1

PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017
Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce v roce 2017, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * DŮVODY NOVELIZACE PRACOVNÍHO PRÁVA V ČR V ROCE 2017 – zákoník práce a občanský zákoník z pohledu personální praxe. VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení: Jejich práva a povinnosti • specifické úpravy pracovněprávních vztahů – rozvržení pracovní doby až do rozsahu 48 hodin týdně • práce přesčas • délka směny • evidence pracovní doby • odměňování • příplatky za práci • jiné důležité osobní překážky v práci. NOVÁ ÚPRAVA VE VZTAZÍCH MEZI ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI U JEDNOHO ZAMĚSTNAVATELE – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu. PRAVIDELNÉ PRACOVIŠTĚ PRO ÚČELY CESTOVNÍCH NÁHRAD – upřesnění uzavírání dohody se zaměstnanci. DEFINIČNÍ ÚPRAVY VE VZTAHU K PRACOVNÍ DOBĚ A JEJÍM ROZVRŽENÍ: Rozvrh pracovní doby • informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba • nové vymezení vícesměnných pracovních režimů • vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a konta pracovní doby • práce přesčas a noční práce • stanovená týdenní pracovní doba • rozvržení pracovní doby a její pravidla podle novelizace • pružné rozvržení pracovní doby • konto pracovní doby • nepřetržitý odpočinek v týdnu – denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu • dny pracovního klidu • doba odpočinku po ukončení pracovní cesty • pracovní pohotovost u pružného rozvržení pracovní doby. ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU: Nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí přidělení jiné práce zaměstnanci zaměstnavatelem • výkon jiné práce/převedení na jinou práci • dočasná změna místa výkonu práce. Přechod práv a povinností – ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnance. Hromadné propouštění – formální úpravy. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR: Dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období • nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci • zaručená mzda • osobní překážky v práci. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MZDOU: Minimální mzda a její vymezení • kolektivní smlouva a minimální mzda • zaručená mzda • práce ve svátek • mzda při uplatnění konta pracovní doby • mzda a výkon jiné práce. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLATEM: Příplatek za vedení ve vztahu k práci přesčas • příplatek za rozdělenou směnu • plat a výkon jiné práce. Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úpravu výše příplatku ve dnech pracovního klidu. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení. Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání. DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCŮ: Nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou • dodatková dovolená • pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku • čerpání dovolené ve svátek • překážky v práci a dovolená • krácení dovolené za neomluvené absence 1=1. PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ PEČUJÍCÍC
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění 
LastMinute Objednat - 12.12.2016, HAVLÍČKŮV BROD

Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi
Poznejte základy všech důležitých oblastí personalistiky Začínáte kariéru v oblasti personalistiky, potřebujete základní orientaci v personální problematice jako manažer, nebo se vaše pracovní náplň rozšířila o personální činnosti? Vybudujte si pevné základy znalostí v oblasti personalistiky a propojte je s reálnými situacemi z praxe. Projděte si spolu se zkušeným lektorem celým životním cyklem zaměstnance od náboru až po ukončení pracovního poměru. Kurz je určen: pracovníkům oddělení lidských zdrojů   manažerům z nižších úrovní řízení   pracovníkům, jejichž pracovní náplň se nově rozšířila o oblast personalistiky   všem zájemcům o základní orientaci v problematice personalistiky    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: poznáte základní postupy personální práce   projdete celým životním cyklem zaměstnance od náboru přes řešení různých situací v průběhu zaměstnání až po ukončení pracovního poměru   naučíte se orientovat v základních personálních činnostech   seznámíte se s nejčastějšími problémy z praxe   získáte praktické tipy od zkušeného lektora pro svůj další rozvoj   porozumíte základním principům motivace zaměstnanců a vlivům, které na ni působí    
Personální strategie a politika 
LastMinute Objednat - 13.12.2016, Praha 1

Štíhlá administrativa - jak mít náklady pod kontrolou
Skoncujte s plýtváním v administrativě a optimalizujte své nevýrobní procesy Zatímco výroba zažila ve většině podniků již několik vln optimalizace, z nichž každá přinesla úsporu nákladů, administrativě se tyto trendy zatím spíše vyhýbaly. Statistiky přitom ukazují, že více než polovinu času na zhotovení zakázky zaberou činnosti v administrativě a servisu. Je načase hledat nové cesty, jak ušetřit – vedle štíhlé výroby můžete mít i štíhlou administrativu! Ve výrobních společnostech se osvědčily metody 5S, 7 druhů plýtvání, workshop, mapování toku hodnot. Ukážeme vám, jak je velmi efektivně využít i v administrativě a v nevýrobních procesech. Kurz je určen: manažerům lidských zdrojů   vedoucím servisních útvarů   vedoucím zlepšování procesů    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s pojmem štíhlé administrativy a pochopíte její principy a výhody   zjistíte, jaká jsou slabá místa ve vašem podniku a kde dochází k plýtvání   poznáte způsoby analýzy a měření práce v nevýrobních oblastech   prakticky si vyzkoušíte vybrané nástroje pro analýzu a měření práce   naučíte se hodnotit práci zaměstnanců a pracovní procesy ekonomickými ukazateli    
Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin 
LastMinute Objednat - 13.12.2016, Praha 1


[?]

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Zaměstnanci Albertu dostanou vyšší mzdy. Vánoční odměna vzroste na tisíc korun
mzdy | 2016-12-10 12:49:37 
Po znacnem tlaku odboru i premiera se Ahold rozhodl prilepšit svym zamestnancum. V prumeru se tak zakladni mzdy provoznich zamestnancu prodejen zvyši o 8 5 procenta. Vanocni odmena pro lidi na prodejnach se zvedne z puvodnich 300 na 1000 korun.

Vláda nařídila zvýšit mzdy řidičům autobusů dopravcům však neřekla kdo a z jakých peněz to zaplatí
mzdy | 2016-12-10 12:49:33 
Za každy ujety kilometr se nekterym autobusovym dopravcum v Jihomoravskem kraji zvyši naklady o 3 5 koruny. Duvodem je vladni narizeni o navyšeni mezd ridicum. Dopravci ovšem stale nevi kdy a od koho dostanou penize.

HR marketing
personální | 2016-12-10 03:38:11 
skoleni-kurzy.eu HR marketing je moderni disciplinou ktera kombinuje poznatky online marketingu brand managementu a personalni psychologie. Cilem HR marketingu je budovat znacku „atraktivniho zamestnavatele- cilene a za použiti vhodnych marketingovyc

Je dobře že mzdy v Česku rostou říká Pavel Bouška expandující výrobce krmiv
mzdy | 2016-12-09 23:23:47 
Pavel Bouška již pronikl do žebricku ceskych miliardaru. Vdeci za to vyrobe krmiv pro domaci mazlicky znacky Brit respektive jejimu vyrobci Vafo. Takzvany pet byznys prevzal od otce. „Citim jako povinnost udržet podnik v rodinnem majetku “ rika byznysmen

Albert bude výrazně přidávat mzdy pracovníků vzrostou téměř o desetinu
mzdy | 2016-12-09 23:22:12 
Provozni zamestnanci spolecnosti Ahold jako jsou prodavacky nebo skladnici dostanou letos jednorazove 1000 korun jako dodatecnou odmenu. V prištim roce se jim zvyši zakladni mzdy v prumeru o 8 5 procenta.

Zaměstnanci Albertu dostanou vyšší mzdy i vánoční odměnu. Odbory se dohodly s vedením řetězce
mzdy | 2016-12-09 18:22:04 
Mzdy lidem na prodejnach maji v prumeru rust o 8 5 procenta vanocni odmena pak bude 1000 korun.

Mzdy pro pokladní v Aholdu v příštím roce vzrostou o 8 5 procenta
mzdy | 2016-12-09 17:33:06 
Praha - Provozni zamestnanci spolecnosti Ahold jako jsou prodavacky nebo skladnici dostanou letos jednorazove 1000 korun jako dodatecnou odmenu. V prištim roce se jim zvyši zakladni

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde