Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Typologie DISC
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje – modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi pracovat, a tím předcházet konfliktům na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu. Přínos kurzu pro účastníky: • Sebepoznání a poznání druhých – jednoduše, pozitivně a prakticky • Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj • Snížení a předcházení konfliktům • Zvýšení úspěšnosti při prodeji a získávání nových zákazníků Typologie DISC Standardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin), kterou je možno na vyžádání rozšířit na dva výukové dny (které nemusí jít nutně po sobě). Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je dvanáct. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cíl výukového programu: * Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje - modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi pracovat, a tím předcházet konfliktům na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu. Přínos kurzu pro účastníky: * Sebepoznání a poznání druhých - jednoduše, pozitivně a prakticky * Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj * Snížení a předcházení konfliktům * Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - bez zbytečného úsilí * Schopnost podávat účinnou zpětnou vazbu Kurz je rozdělen výukových bloků s následujícím přehledem probírané látky: * Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání * Různí lidé, různé pohledy * Vztahový marketing a jeho aplikace ve Vaší profesi * Klíčové zásady pro úspěšnou komunikaci ve firmě * Sociální percepce a její vliv na rozvoj osobnosti * Vysvětlení modelu lidského chování DISC * Aplikace znalostí jednotlivých osobností v praxi * Metody pro vylepšení vztahů v týmu i směrem ke kolegům, podřízeným a zákazníkům * Efektivní komunikace s různými typy lidí a tajemství úspěchu * Klíčové zásady pro osobní rozvoj pomocí typologie DISC * Akční plán - první kroky v praxi * Zhodnocení a závěr kurzu Seminář je veden interaktivní formou - kombinace teorie se cvičeními z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové profily DISC, vzájemné sebepoznání metodou se
Komunikační a prezentační dovednosti 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha

Typologie osobnosti DISC v manažerské praxi
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě i svým podřízeným. Kurz je určen především pro střední management a management první linie, leaderům obchodních týmů, vedoucím projektů, všem, kteří chtějí nejen řídit, ale také vést a motivovat své podřízené. Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba Standardní délka kurzu jsou dva dny (16 vyučovacích hodin), kterou je možno na vyžádání rozšířit na dva výukové dny. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je dvanáct. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cíl výukového programu: Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě i svým podřízeným. Kurz je určen především pro střední management a management první linie, leaderům obchodních týmů, vedoucím projektů, všem, kteří chtějí nejen řídit, ale také vést a motivovat své podřízené. Přínos kurzu pro účastníky: * Sebepoznání a poznání druhých - jednoduše, pozitivně a prakticky * Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj * Snížení a předcházení konfliktům v týmu * Zvýšení úspěšnosti při prodeji a získávání nových zákazníků Kurz je rozdělen do výukových bloků s následujícím přehledem probírané látky: * Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání * Úloha managementu při vedení lidí, organizování a vyjednávání * Metoda DISC a vedení lidí * Management a leadership - aplikace na model DISC * Styly vedení lidí - DISC * Situační model vedení * Řízení vztahů se zaměstnanci * Koučování jako nástroj vedení lidí * Motivace jednotlivých typů DISC * DISC team - složení týmu, analýza týmu * Jednání a vyjednávání - praktický workshop * Jak dostat z lidí maximum - praktický workshop * Mocenské klima na pracovišti * Dimenze osobnosti manažera * Klíčové zásady úspěšného vedoucího pracovníka * Akční plán - první kroky v praxi * Zhodnocení a závěr kurzu Seminář je veden interaktivní formou - kombinace teorie se cvičeními z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové profily DISC, vzájemné sebepoznání metodou semafor, jak poznat různé povahové profily v praxi na první pohled, aj.). Při výuce je využívána didaktická technika. Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky zákla
Komunikační a prezentační dovednosti 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha

SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny]
Tento typ školení je určen všem, kteří se SketchUpem začínají nebo jsou na úrovni mírně nebo středně pokročilé. Všem, kteří se chtějí základy i pokročilé funkce modelování, a to správně a bez zbytečných nešvarů, které může způsobit samostudium, ale dávají přednost pomalejšímu tempu výuky s možností důkladného prosvičení každého tématu přímo s lektorem.
Bakalářské studium [VŠ] 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha 3 - Vinohrady

Školení Moodle pro uživatele / studenty (MOOD1)
Kurz je určený pro uživatele / studenty systému Moodle. Po jeho absolvování budete znát prostředí Moodle. Budete rozumět informacím zobrazeným na Vaší domovské stránce. Budete se orientovat v nabídce kurzů a dozvíte se, jak se přihlásit do kurzu, který Vás zajímá. Kromě toho se seznámíte s nejčastější strukturou e-learningového kurzu, k čemu slouží jednotlivé odkazy a bloky. Budete vědět, jak odevzdáte požadované úlohy, jak přidáte příspěvek do diskuzního fóra, jak pošlete zprávu lektorovi nebo jinému účastníkovi kurzu. Zároveň si vyzkoušíte, jak se pracuje s dostupnými studijními materiály, jak se můžete aktivně zapojit do dění v kurzu a jak probíhá testování v prostředí e-learningového školení. * Registrace - správa profilu - správa úvodní stránky Moje domovská stránka Navigace v systému - moje kurzy - kalendář - komunikace v systému - volitelné: blogy, portfólia Přihlášení do kurzu Struktura kurzu, navigace, bloky, komunikáce Práce se studijními materiály Aktivní účast v kurzu - odevzdání zadání - diskusní fórum Práce v testech Práce s bloky (soukromé soubory, kalendář, zprávy) Další témata: databáze, workshop, wiki, slovník, zpětná vazba, blog
mood 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha

Školení Moodle pro uživatele / studenty (MOOD1)
Kurz je určený pro uživatele / studenty systému Moodle. Po jeho absolvování budete znát prostředí Moodle. Budete rozumět informacím zobrazeným na Vaší domovské stránce. Budete se orientovat v nabídce kurzů a dozvíte se, jak se přihlásit do kurzu, který Vás zajímá. Kromě toho se seznámíte s nejčastější strukturou e-learningového kurzu, k čemu slouží jednotlivé odkazy a bloky. Budete vědět, jak odevzdáte požadované úlohy, jak přidáte příspěvek do diskuzního fóra, jak pošlete zprávu lektorovi nebo jinému účastníkovi kurzu. Zároveň si vyzkoušíte, jak se pracuje s dostupnými studijními materiály, jak se můžete aktivně zapojit do dění v kurzu a jak probíhá testování v prostředí e-learningového školení. * Registrace - správa profilu - správa úvodní stránky Moje domovská stránka Navigace v systému - moje kurzy - kalendář - komunikace v systému - volitelné: blogy, portfólia Přihlášení do kurzu Struktura kurzu, navigace, bloky, komunikáce Práce se studijními materiály Aktivní účast v kurzu - odevzdání zadání - diskusní fórum Práce v testech Práce s bloky (soukromé soubory, kalendář, zprávy) Další témata: databáze, workshop, wiki, slovník, zpětná vazba, blog
mood 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Banská Bystrica

Techniky náboru zaměstnanců pomocí LinkedInu (LIN1)
LinkedIn je nejvlivnější sociální síť, která nemá mezi ostatními sociálními médii konkurenci. Toto platí především v prostředí České a Slovenské republiky. Konečně máte možnost využít unikátní kurz speciálně navržený pro personální agentury, firemní recruitery a např. i podnikatele a startupreneury, kteří řeší najímání nových zaměstnanců vlastními silami. Toto školení Vám pomůže zvýšit produktivitu, obsadit více pozic a získat výhodu nad Vaší konkurencí. * Modul 1 - Úvod do social media recruitmentu s LinkedInem Úvod do problematiky social media recruitmentu a role LinkedInu v ní   Jaké jsou současné a budoucí trendy v sociálním recruitmentu   Jaké jsou poslední informace a novinky týkající se LinkedIn recruitmentu   Definice obecné LinkedIn recruitment strategie pro nábor talentů   Modul 2 - Jak vyladit LinkedIn profil pro potřeby náboru Analýza nejdůležitějších částí LinkedIn profilu pro nábor zaměstnanců   Modul 3 - Networking strategie úspěšného recruitera Jaké jsou hlavní networking cíle úspěšného LinkedIn recruitera   Jak efektivně zvýšit počet LinkedIn kontaktů bez zablokování účtu   Jak se chovat na LinkedIn v závislosti na individuálním stavu počtu kontaktů   Modul 4 - Vše o zacílení kandidátů na LinkedInu i mimo něj Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn People Search)   Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními zaměstnanci (tzv. hidden talent pools)   Co je tzv. Boolean vyhledávání a proč je denní rutinou úspěšných recruiterů   Definice boolean operátorů, modifikátorů a vyhledávacích příkazů   Co je to tzv. X-Ray a Flip vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí internetových vyhledávačů   Definice konceptuálního, implicitního, jazykového a nepřímého vyhledávání   Definice pokročilých technik jako např. sémantické, pravděpodobností a vyčerpávájící vyhledávání   Modul 5 - Jak úspěšně kontaktovat LinkedIn kandidáty Jak najít kontaktní informace každého LinkedIn uživatele a to za každých okolností   Jak determinovat e-mailovou adresu skoro každého kandidáta na světě   Co je to diverzita kandidátů a jaké výzvy nám přináší   Jak automatizovat vyhledávání kandidátů užitím LinkedInu a služeb třetích stran   Které kontaktní metody jsou pro nábor pracovníků nejefektivnější   Jak měřit efektivitu kontaktování kandidátů a zlepšování její úspěšnosti   Jak vytvářet zprávy, které kandidáti nemohou ignorovat   Jak odkrývat skryté a privátní LinkedIn profily potenciálních kandidátů   Modul 6 - Využití LinkedIn skupin k potřebám recruitmentu Jak sledovat LinkedIn aktivitu Vaší konkurence   Jak penetrovat cizí LinkedIn skupiny, do kterých nemáte přístup   Jak vytvářet vlastní LinkedIn skupiny, aby pracovaly pro Vás   Modul 7 - Výhody a nevýhody placených LinkedIn služeb Jaké jsou skutečné náklady LinkedIn recruitmentu   Kompletní přehled placených LinkedIn služeb   Které možnosti placených LinkedIn služeb jsou objektivně nejdůležitejší   Kdy se vyplatí upgradovat na placený LinkedIn profil a kdy ne   Jak obejí
soc 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha

Techniky náboru zaměstnanců pomocí LinkedInu (LIN1)
LinkedIn je nejvlivnější sociální síť, která nemá mezi ostatními sociálními médii konkurenci. Toto platí především v prostředí České a Slovenské republiky. Konečně máte možnost využít unikátní kurz speciálně navržený pro personální agentury, firemní recruitery a např. i podnikatele a startupreneury, kteří řeší najímání nových zaměstnanců vlastními silami. Toto školení Vám pomůže zvýšit produktivitu, obsadit více pozic a získat výhodu nad Vaší konkurencí. * Modul 1 - Úvod do social media recruitmentu s LinkedInem Úvod do problematiky social media recruitmentu a role LinkedInu v ní   Jaké jsou současné a budoucí trendy v sociálním recruitmentu   Jaké jsou poslední informace a novinky týkající se LinkedIn recruitmentu   Definice obecné LinkedIn recruitment strategie pro nábor talentů   Modul 2 - Jak vyladit LinkedIn profil pro potřeby náboru Analýza nejdůležitějších částí LinkedIn profilu pro nábor zaměstnanců   Modul 3 - Networking strategie úspěšného recruitera Jaké jsou hlavní networking cíle úspěšného LinkedIn recruitera   Jak efektivně zvýšit počet LinkedIn kontaktů bez zablokování účtu   Jak se chovat na LinkedIn v závislosti na individuálním stavu počtu kontaktů   Modul 4 - Vše o zacílení kandidátů na LinkedInu i mimo něj Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn People Search)   Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními zaměstnanci (tzv. hidden talent pools)   Co je tzv. Boolean vyhledávání a proč je denní rutinou úspěšných recruiterů   Definice boolean operátorů, modifikátorů a vyhledávacích příkazů   Co je to tzv. X-Ray a Flip vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí internetových vyhledávačů   Definice konceptuálního, implicitního, jazykového a nepřímého vyhledávání   Definice pokročilých technik jako např. sémantické, pravděpodobností a vyčerpávájící vyhledávání   Modul 5 - Jak úspěšně kontaktovat LinkedIn kandidáty Jak najít kontaktní informace každého LinkedIn uživatele a to za každých okolností   Jak determinovat e-mailovou adresu skoro každého kandidáta na světě   Co je to diverzita kandidátů a jaké výzvy nám přináší   Jak automatizovat vyhledávání kandidátů užitím LinkedInu a služeb třetích stran   Které kontaktní metody jsou pro nábor pracovníků nejefektivnější   Jak měřit efektivitu kontaktování kandidátů a zlepšování její úspěšnosti   Jak vytvářet zprávy, které kandidáti nemohou ignorovat   Jak odkrývat skryté a privátní LinkedIn profily potenciálních kandidátů   Modul 6 - Využití LinkedIn skupin k potřebám recruitmentu Jak sledovat LinkedIn aktivitu Vaší konkurence   Jak penetrovat cizí LinkedIn skupiny, do kterých nemáte přístup   Jak vytvářet vlastní LinkedIn skupiny, aby pracovaly pro Vás   Modul 7 - Výhody a nevýhody placených LinkedIn služeb Jaké jsou skutečné náklady LinkedIn recruitmentu   Kompletní přehled placených LinkedIn služeb   Které možnosti placených LinkedIn služeb jsou objektivně nejdůležitejší   Kdy se vyplatí upgradovat na placený LinkedIn profil a kdy ne   Jak obejí
soc 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Brno

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Bratislava

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Brno

Styly vedení v AJ
  Obsah: Jak využít potenciál všech členů v týmu?   Jaký je rozdíl mezi vůdcem a manažerem?   Jak se projevuje vůdčí osobnost?   Jak motivovat a inspirovat ostatní?   Jak použít situační styly vedení a řízení lidí?   Podle čeho zvolit jednotlivé situační styly vedení?          - direktivní styl        - instruktážní styl        - participativní styl        - delegující styl Rozbor využití situačních stylů vedení a řízení lidí jednotlivých účastníků tréninku.     . /default.asp?id=p1p3p35p605&l=1
Manažerské dovednosti (soft skills) 
LastMinute Objednat - 27.06.2016, Praha


[?]

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Srovnání platů Češi si průměrně vydělají 318 tisíc korun za rok
mzdy | 2016-06-24 05:33:29 
Narust minimalni mzdy vyšši prumerny plat a pokles nezamestnanosti – tak prozatim vypada rok 2016 v cesku.

Rekvalifikační kurzy Praha - školení internetový online
rekvalifikační | 2016-06-23 21:51:07 
Pochopit jak funguje projektove rizeni webovych portalu a jak se delaji dratene modely Pak prave pro vas je naš akreditovany kurz.

Nejde jen o MiLoG a Loi Macron ale i o novelu směrnice 96 71 ES
mzdy | 2016-06-23 05:22:03 
Prestože jednani mezi Nemeckem a Evropskou komisi tom zde uplatnovani minimalni mzdy -MiLoG- na zahranicni dopravce je ci neni v rozporu s evropskou legislativou ješte nejsou u konce zakratko vstoupi v platnost podobne narizeni ve Francii. A to neni je

Novinky ve mzdách v roce 2016 záznam on-line
mzdy | 2016-06-22 13:05:13 
skoleni-kurzy.eu Neuvedeno * • zmeny v zakoniku prace • dopady zmen zvyšene minimalni mzdy pro rok 2016 • zdravotni pojišteni v roce 2016 – zmeny • nemocenske pojišteni 2016 • nahrada mzdy placena zamestnavatelem v dobe docasne praco

Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci záznam on-line
účetní | 2016-06-22 13:05:11 
skoleni-kurzy.eu Neuvedeno * • zakladni pojmy z danoveho radu • kdo je povinen se statni spravou komunikovat elektronicky • zakladni vybaveni pro elektronickou komunikaci • elektronicky podpis a jak jej použivat • kdy je možne komuni

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních záznam on-line
účetnictví | 2016-06-22 13:05:08 
skoleni-kurzy.eu Neuvedeno * • vymezeni dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku – ucetni a danove aspekty • technicke zhodnoceni a jeho rozdily u dane z prijmu a ucetnictvi • pomerne rozuctovani porizovaci ceny nebo dotace u dlouhodobeho

Rekvalifikační kurzy přes úřad práce - Kurz Účetnictví
rekvalifikační | 2016-06-21 23:02:05 
Poradame rekvalifikacni kurzy v oboru ucetnictvi dane mzdy podnikani a dalši. Rekvalifikacni kurzy jsou akreditovane MŠMT cR.

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde