Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Word - základní kurz
Cílem základního kurzu Wordu je seznámení s programem Microsoft Word v libovolné verzi. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří s Wordem nikdy nepracovali nebo jej používali velmi málo, zejména k vyplňování hotových formulářů nebo psaní několikařádkových textů. Po kurzu budete schopni samostatné práce při nastavení dokumentu dle zamýšleného účelu výsledné prezentace, naučíte se užitečné způsoby efektivního výběru textů, práci s tabulátory a nastavení záhlaví a zápatí dokumentu včetně čísla stránky. Naučíte se také pracovat se styly, což je jedna z nejdůležitějších funkcí Wordu. Budete schopni vytvořit jednoduché tabulky a seznamy a používat v textu obrázky. A mnohé další vychytávky. Pro účast na školení Word základní úroveň nejsou potřeba žádné předchozí znalosti programu Microsoft Word.
 
LastMinute Objednat - 01.09.2016, Brno

Timemanagement
  Timemanagement   Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.   Cílem semináře timemanagement je naučit účastníky analyzovat svůj pracovní styl a najít rezervy a možnosti jak efektivněji pracovat v čase. A zároveň se naučit efektivně řídit porady jako jednoho z možných "časožroutů".   Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.   Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.   Přínos kurzu pro účastníky: Umění jasně stanovovat priority   Efektivní plánování   Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období   Efektivní komunikace   Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána   Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Stanovení pravid
Manažerské dovednosti (soft skills) 
LastMinute Objednat - 02.09.2016, Praha

Microsoft Excel - makra a VBA
Cílem kurzu Excel makra a VBA je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří Microsoft Excel dosud využívají na úrovni předchozího kurzu. Naučíte se analyzovat situace, které je možné automatizovat pomocí maker.
 
LastMinute Objednat - 02.09.2016, Praha 9

MotivP Business Brunch® - Konzultativní prodej
Pryč je doba, kdy všichni prodávající měli nadrilované věty a válcovali své zákazníky. Dnes má zákazník větší respekt. Dnes více věříme tomu, že se správně rozhodne a že naším úkolem není manipulovat, tlačit, ale individualizovat svou nabídku. To můžeme jen v dobrém vztahu. A v dobrém vztahu jsme partneři. Jeden z partnerů má znalosti, druhý své potřeby a možnosti. A o tom je konzultativní prodej v našem pojetí. Přijďte se blíže seznámit, jak nenásilně prodat svému nadřízenému, zákazníkovi či kolegovi. .motivp.com/shop/vzdelavaci_videa/MotivP-Business-Brunch-Konzultativni-prodej .motivp.com/shop/vzdelavaci_videa/MotivP-Business-Brunch-Konzultativni-prodej .motivp.com/shop/vzdelavaci_videa/MotivP-Business-Brunch-Konzultativni-prodej .motivp.com/shop/vzdelavaci_videa/MotivP-Business-Brunch-Konzultativni-prodej
Řízení podniku a strategické plánování 
LastMinute Objednat - 02.09.2016, Ostrava

Personalista - VÍKENDOVÝ kurz - včetně profesní kvalifikační zkoušky
Kurz je akreditován MŠMT ČR * Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace NSK       • * Zakončení: kvalifikační zkoušky [písemné a ústní]za doplatek k základní ceně * Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení a Osvědčení o získání profesní kvalifikace       • Absolvent rekvalifikačního kurzu Personalista je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti [vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností...], tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se [ve spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy] na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků [restrikce či replacement] v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice. Je proškolen v BOZP.
 
LastMinute Objednat - 03.09.2016, Praha 5

Personalista - ODPOLEDNÍ kurz - včetně profesní kvalifikační zkoušky
Kurz je akreditován MŠMT ČR * Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace NSK       • * Zakončení: kvalifikační zkoušky [písemné a ústní]za doplatek k základní ceně * Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení a Osvědčení o získání profesní kvalifikace       • * Absolvent rekvalifikačního kurzu Personalista je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti [vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností...], tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se [ve spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy] na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků [restrikce či replacement] v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice. Je proškolen v BOZP.
 
LastMinute Objednat - 05.09.2016, Praha 5

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí
Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu. Cíl: Naučit se efektivně využívat sociální sítě pro získávání pracovníků. Obsah: * Sociální sítě a jejich úloha pro HR * Jak a kde najít ty správné lidi * Jak a kde se prezentovat jako žádaný zaměstnavatel * Tipy a techniky z praxe Metody výuky: Učení skrze sdílení a zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, případové studie, příklady dobré praxe. . /#!/courseDetail/010070000046C
Personální strategie a politika 
LastMinute Objednat - 05.09.2016, Praha

Jak se stát skutečným mistrem slova - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace
Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, obhajovat svůj názor i řešit konflikty. Správná komunikace pozitivně ovlivní vaše vztahy a žádná situace vás již nezaskočí – ať už to bude porada, prezentace, přijímací pohovor nebo rozmluva se šéfem. Kurz je určen: všem, kdo pracují s lidmi a chtějí zlepšit své komunikační dovednosti    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si důležité návyky a dovednosti, díky nimž bude vaše komunikace úspěšnější   vyzkoušíte si práci s argumenty, zpětnou vazbou i s emocemi, abyste nové poznatky uměli používat v praxi   trénink modelových situací vám umožní odhalit chyby a pracovat na jejich nápravě   objevíte cestu k vyrovnané a efektivní komunikaci, což posílí vaši sebejistotu   díky efektivní komunikaci zlepšíte své vztahy na pracovišti i doma    
Manažerské dovednosti (soft skills) 
LastMinute Objednat - 05.09.2016, Praha 1

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 05.09.2016, Bratislava

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 05.09.2016, Brno

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 05.09.2016, Košice


[?]

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Hra Luďka Mádla Národní tým se mění nečekejme zázraky
personální | 2016-08-30 15:39:12 
Ve fotbalove civilizovanych zemich byva zvykem rešit personalni zmeny u narodniho tymu v predstihu aby bylo možne preobsadit klicove pozice s rozmyslem. Jmeno noveho trenera fotbalove reprezentace Karla Jarolima muže presto v predstavach optimistu otev

Vedení účetnictví Jeseník • Firmy.cz
účetnictví | 2016-08-30 01:18:05 
Hledate Vedeni ucetnictvi v Jeseniku a okoli Vyberte si z 3 overenych a aktualnich firem a instituci v kategorii Vedeni ucetnictvi v

INFORMACE pro zaměstnance kterým jejich zaměstnavatel nevyplatil mzdy
mzdy | 2016-08-29 22:38:02 

Evropská komise chce v členských zemích vyšší minimální mzdu. V některých ani není zavedená
mzdy | 2016-08-29 00:23:20 
Evropska komise chce zlepšit socialni jistoty v Evrope. Chce staty tlacit napriklad k povinnemu zavedeni minimalni mzdy a to takove ktera zajisti 'obstojny životni standard'. Nejvetši rozdil v minimalni mzde je v EU mezi Lucembursk

Na návštěvě v Amazonu Zákaz sladkých nápojů oběd za 25 korun a k práci Beatles
mzdy | 2016-08-29 00:22:32 
Amazon v Dobrovizi porada od cervna komentovane prohlidky provozu pro verejnost. K videni je rejdeni 'nakupnich' voziku ci sofistikovane technologie zpracovani objednavek. Amazon od zari zveda mzdy zahaji pak provoz v dalši casti dist

Národní tým se mění nečekejme zázraky
personální | 2016-08-29 00:22:09 
Ve fotbalove civilizovanych zemich byva zvykem rešit personalni zmeny u narodniho tymu v predstihu aby bylo možne preobsadit klicove pozice s rozmyslem. Jmeno noveho trenera fotbalove reprezentace Kar

Mzdy dělníků letí vzhůru
mzdy | 2016-08-29 00:22:07 
Firmy zatim vyslyšely volani odboru ekonomu i cNB po rustu mezd a platu. Plošne se pridava napric ekonomikou. Nedavno oznamily narusty odmen Amazon Tesco ci Škoda Auto a dalši. Prostor pro dalši rust

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde